PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

KOMUNIKAT NR 1 V Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich Gdańsk

Aktualności | 2019-04-16 | Publikujący: Okręg PZW w Gdańsku

KOMUNIKAT NR 1
V Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich
Gdańsk, 9 – 12 maja 2019 r.
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku zaprasza reprezentacje Okręgów PZW do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Wędkarskich, organizowanej na zlecenie Rady ds. Młodzieży Zarządu Głównego PZW, która odbędzie się w dniach 9 – 12 maja 2019 r. w Gdańsku.
Organizatorzy: Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku,
Rada ds. Młodzieży PZW w Gdańsku
Patronat Honorowy:
Prezydent Miasta Gdańska - Aleksandra Dulkiewicz
PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Prezes Zarządu Głównego PZW - Teodor Rudnik
Wiceprezes ds. Młodzieży - Wiesław Miś
Wiceprezes ds. Promocji wędkarstwa ZG - Dariusz Dziemianowicz
Sekretarz ZG - Beata Olejarz
Patronat medialny: Wiadomości Wędkarskie
Termin: 9 – 12 maja 2019 r.

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań u Kostka” w Gdańsku Świbnie
- zakwaterowanie, konkurs wiedzy ekologiczno – wędkarskiej
Boisko sportowe w Wiślince – zawody rzutowe i sprawnościowe
Kanał Śledziowy w Trzcinisku – zawody spławikowe
Prawo startu w Olimpiadzie mają członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego.
W Olimpiadzie mogą uczestniczyć drużyny Okręgów/Kół PZW w 3. osobowych składach, drużynę stanowi (we wszystkich kategoriach wiekowych decyduje rok urodzenia):
- członek uczestnik do lat 12
- członek uczestnik do lat 14
- członek uczestnik do lat 16
oraz dowolna ilość zawodników indywidualnych w wyżej wymienionych kategoriach wiekowych.
Zawodnik z młodszej grupy wiekowej ma prawo startu w grupie starszej, zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tej grupy.
W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa.
Zawody zaliczane są do punktacji cyklu Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży w Sportach Wędkarskich 2019 r.
Sędzia Główny kol. Krzysztof Chwastek
Sędzia Sekretarz kol. Agata Statucka
Zgłoszenia na formularzu, proszę przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r. na adres mailowy:
pzw@pzw.gda.pl
Koszt uczestnictwa w olimpiadzie wynosi: 150 zł od zawodnika, a 300 zł od osoby towarzyszącej, opiekuna, trenera, itp.
Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 12 kwietnia 2019 r. na konto Okręgu Gdańskiego PZW:
Bank Millennium S.A. 9611 6022 0200 0000 0061 8895 38
w tytule przelewu proszę wpisać OLIMPIADA + podać nazwę drużyny.
Komunikat Nr 2 przesłany zostanie zainteresowanym do dnia 18 kwietnia 2019 r. i zawierać będzie m.in. charakterystykę łowiska oraz szczegółowy program imprezy.
Zawodników obowiązywać będzie posiadanie legitymacji członkowskiej PZW z wniesioną składką członkowską na rok 2019, która należy okazać na życzenie organizatorów.
Kontakt do organizatora:
- Biuro Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku – tel. 58/301 48 86, pzw@pzw.gda.pl
- Ilona Karkocka tel. 668 015 971, ilona.karkocka@gmail.com
- Sylwester Ostapiak tel. 668 022 922, s.ostapiak@gmail.com
_________________________________________________________________________

Załączniki