PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – marzec 2019

Aktualności | 2019-03-30 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

 

29 marca 2019 r. w Domu Wędkarza odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczył Prezes ZG, Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczył Rzecznik dyscyplinarny ZG kol. Henryk Mach.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia, rekomendowany przez Główny Kapitanat Sportowy, kol. Andrzej Jaworek - kandydat na trenera kadry PZW w dyscyplinie wędkarstwa morskiego brzegowo-plażowego, przedstawił założenia rozwoju, cykl szkoleń i zgrupowań kadry.

Prezydium podjęło uchwałę o nominacji kol. A. Jaworka na trenera kadry.

Następnie omówiono projekty uchwał, które zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego .


Sekretarz ZG – kol. Beata Olejarz przedstawiła projekty uchwał w następujących sprawach:

- przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW w dniach 25.01.2019 r. i 22.02.2019 r;

- wykładni przepisów uchwalonych przez władze Zwiazku wraz z uzasadnieniem prawnym;

- nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Bydgoszczy


Kol. Jerzy Leus – Skarbnik ZG przedstawił projekty uchwał dotyczące:

- doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgach Polskiego Związku Wędkarskiego w: Częstochowie, Elblągu, Kaliszu, Lublinie, Opolu, Radomiu, Słupsku, Zamościu;

- obciążenia kosztami Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW;

- spłaty pożyczki udzielonej Okręgowi Nadnoteckiemu;

- zmiany uchwały nr 31 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 31 sierpnia 2002 r. w sprawie: zasad organizacji i finansowania Redakcji „Wiadomości Wędkarskie”;

- zmiany uchwały nr 76 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 28 marca 2015 r. dotyczącej zasad zatrudniania oraz regulaminów wynagradzania;

- wyrażenia zgody na zbycie przez Okręgi PZW w Bielsku-Białej oraz Bydgoszczy nieruchomości gruntowych;

- wyrażenia zgody na zbycie przez Okręg PZW w Koszalinie lokalu;

- zatwierdzenie budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2019 r.;


Kol. Wiesław Heliniak – Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód omówił zagadnienia związane z projektami uchwał w sprawie:

- powołania Komisji mediacyjno-rozjemczej ZG PZW;

- uchylenia uchwały nr 73 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 2 września 1995 roku w sprawie zasad zawierania porozumień międzyokręgowych;

- zmiany uchwały ZG PZW w sprawie ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021;

- udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Naczelnego Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach do przystąpienia do przetargu na dostawę narybku węgorza;


Kol. Zbigniew Mośko – Wiceprezes ZG ds. sportu przedstawił projekty uchwał:

- zmiany Uchwały nr 169 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania Sportu Wędkarskiego;

- ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy seniorów w wędkarstwie muchowym - Czarnogóra 2019;

- ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy seniorów w wędkarstwie spławikowym - Irlandia 2019;

- zatwierdzenia akcesu uczestnictwa „WKS Okręg Koszalin” w Mistrzostwach Świata klubów w wędkarstwie gruntowym (feeder) - Portugalia 2019;.

Członkowie Prezydium zatwierdzili projekty uchwał do przedstawienia Zarządowi Głównemu.


Kol. Dariusz Dziemianowicz – Wiceprezes ZG ds. mediów i promocji zaprezentował wstępne założenia do organizacji centralnych obchodów 70-lecia Polskiego Związku Wędkarskiego. Zaproponowano, aby uroczystości odbyły się 20 - 21 czerwca 2020 r.


Kol. W. Heliniak przedstawił opracowany przez Komisje ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód, projekt Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Projekt ten będzie omawiany na wiosennych spotkaniach „strefowych”. Projekt przyjęto bez uwag.


Prezes ZG – Kol. Teodor Rudnik, przekazał informacje dotyczące zawartego z Burmistrzem Miasta Orzysz porozumienia o podjęciu wspólnych działań promujących region, ochronę wód, organizowanie zawodów sportowych i ograniczenia połowów sieciowych na jeziorze Orzysz. Poinformował również, że obecnie trwają rozmowy z Burmistrzem Miasta Augustowa i dotyczą one jeziora Necko.


[MM]

 

Zdjęcia