PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Okręgów PZW rejonu północno-zachodniego

Aktualności | 2019-04-07 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniach 04-05 kwietnia 2019 r. w Siennie k/Ostrowite, odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Zarządu Głównego z przedstawicielami Okręgów PZW rejonu północno- zachodniego Polski, którego organizatorem był Okręg w Koninie. Obradom przewodniczył kol. Waldemar Brzeziński – Prezes ZO PZW w Koninie wraz z kol. Beatą Olejarz – Sekretarzem ZG.
Przedstawicielami Zarządu Głównego uczestniczącymi w spotkaniu byli Prezes ZG – kol. Teodor Rudnik, Skarbnik ZG – kol. Jerzy Leus, Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód – kol. Wiesław Heliniak oraz kol. Dariusz Dziemianowicz - Wiceprezes ZG ds. mediów i promocji.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządów i dyrektorzy i pracownicy biur Okręgów PZW z Gorzowa Wlkp., Kalisza, Konina, Koszalina, Piły, Piotrkowa Tryb., Słupska, Sieradza, Szczecina i Zielonej Góry.

Uczestników powitali i otworzyli naradę kol. W.Brzeziński i kol. T.Rudnik.

 

Podczas dwudniowej narady przedstawiono zagadnienia dotyczące:

- informacji z prac Prezydium i Zarządu Głównego;

- omówienia spraw związanych z tzw. „wodami granicznymi” oraz użytkowania wód leżących na terenie działania danego Okręgu przez inny Okręg PZW;- funkcjonowania i zawierania porozumień międzyokręgowych;

- przygotowanego projektu Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb;

- zasad naliczania odpisu na młodzież oraz uwarunkowań regulujących nadawanie uprawnień działaczom PZW pracującym z młodzieżą;

- omówienia budżetu PZW na rok 2019;

- zaawansowania prac nad cyfryzacją PZW, w tym testowania aplikacji dla skarbników;

- zmian w Regulaminie Organizacyjnym Koła PZW.

 

[MM]

 

Zdjęcia