PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Zawody ogólnopolskie (GPx i MP, eliminacje do GPx)

Komunikat Nr 1 - Ogólnopolskie Spławikowe Zawody Wędkarskie Grand Prix Polski – Szymanowice 2019.

Ogólnopolskie Spławikowe Zawody Wędkarskie
Grand Prix Polski – Szymanowice 2019.

 „Puchar Sensasa”

Komunikat Nr 1

    Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW organizuje  w dniach 17 – 19 maja 2019 r.
ZAWODY SPŁAWIKOWE GPP 2019 „Puchar Sensasa”.

Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego cz. II.2.

Do punktacji zaliczane będą ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku z późn. zm. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

W zawodach prawo startu mają uprawnione drużyny oraz zawodnicy indywidualni zgodnie z listami zamieszczonymi na stronie: http://www.gpximp.pzw.org.pl/cms/19756/dyscyplina_splawikowa.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać opłaconą składkę członkowską PZW na 2019 rok, licencję sportowca PZW i aktualne badania lekarskie.

Zawody organizowane są na zasadzie pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez organizatora tj. puchary, medale, upominki, obsługa sędziowska, zabezpieczenie terenu zawodów.

Składka stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów:

 - 270 zł od zawodnika,

- 60 zł od trenera, opiekuna i osób towarzyszących.


Imienne  zgłoszenia uczestnictwa w zawodach (na załączonym druku) należy dostarczyć do dnia 30.04.2019 r.   na adres:  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu ul. Przy Zalewie 2,  39-400 Tarnobrzeg

lub e-mail: opzw_tarnobrzeg@wp.pl.

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Karty zgłoszenia można pobrać również na stronie: http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgłoszen_na_zawody.

 Wpłaty należy dokonywać na konto:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu                                                                 

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
62 9434 0002 2001 1000 4415 0001

z dopiskiem „Puchar Sensasa".

1.               Charakterystyka łowiska.


Zalew o powierzchni 50 ha położony malowniczo w dolinie  rzeki  Koprzywianki  w Szymanowicach, gm. Klimontów, woj. Świętokrzyskie.

Woda stojąca z możliwością delikatnego uciągu spowodowanego przepływowym charakterem akwenu.

Brzegi kamieniste, umocnione faszyną i częściowo wyłożone płytami betonowymi. W związku z powyższym zawodnicy mają obowiązek posiadania linki zabezpieczającej do mocowania siedziska.
Głębokość w miejscu przeznaczonym  do łowienia 1 – 3,5 m.

Rybostan – płoć, karaś, jaź, karp (w tym duże), amur, szczupak, lin, leszcz, okoń.   
         

2. Informacje dodatkowe:

 

Zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w dniu 17 maja ( piątek )  2019 r.  zostanie przeprowadzony oficjalny obowiązkowy trening dla wszystkich zgłoszonych do rywalizacji uczestników zawodów.

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 16 maja – czwartek odbędzie się nieoficjalny, nie obowiązkowy trening w czasie którego zawodnicy są zwolnieni z wnoszenia składek okręgowych na ochronę  i zagospodarowanie wód.

 

Zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego, część II.2 Regulamin zawodów w wędkarstwie spławikowym, pkt 2.1.5, każdy zawodnik biorący udział w zawodach jest obowiązany posiadać zezwolenie na amatorski połów ryb. Zezwolenie można pobrać u gospodarza łowiska tel. 600-102-624.

 

Uczestnicy zawodów zajmą stanowiska wyznaczone przez organizatora w drodze losowania.  Informacja o wylosowanych stanowiskach treningowych dostępna  będzie na stronie internetowej http://www.pzwtarnobrzeg.pl/ oraz http://pzw.org.pl/51 od dnia 15 maja  2019 r., a także na terenie sektorów w dniu treningu.


Kierownicy ekip zobowiązani są do potwierdzenia uczestnictwa swoich zawodników w piątek 17 maja 2019 r. w sekretariacie zawodów (na terenie rozgrywania zawodów) w godzinach 10.00 - 15.00.

 

Skład Głównej Komisji Sędziowskiej:


Sędzia Główny - Marceli Czerwiński.

 

Zastępca Sędziego Głównego:  Teresa Czerwińska

Sędzia Sekretarz:                      Swobodziński Ireneusz

Sędzia sektorowy:                      Andrzej Kaczmarski, Edmund Maj, Mariusz Pater, Jan Polański,  Stanisław Pręga.

Załączniki