PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Okręgów PZW rejonu północno-wschodniego

Aktualności | 2019-04-13 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniach 11-12 kwietnia 2019 r. w m. Wilimy k/Biskupca, odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Zarządu Głównego z przedstawicielami Okręgów PZW rejonu północno- wschodniego Polski, którego organizatorem był Okręg w Olsztynie. Obradom przewodniczył kol. Józef Jackiewicz – Prezes ZO PZW w Olsztynie wraz z kol. Dariuszem Dziemianowiczem – Wiceprezesem ZG.

 

Przedstawicielami Zarządu Głównego uczestniczącymi w spotkaniu byli Prezes ZG – kol. Teodor Rudnik, Skarbnik ZG – kol. Jerzy Leus, Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód – kol. Wiesław Heliniak oraz kol. Beata Olejarz - Sekretarz ZG.


W spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządów i dyrektorzy i pracownicy biur Okręgów PZW z Ciechanowa, Elbląga, Gdańska, Mazowieckiego, Olsztyna, Skierniewic, Torunia oraz GR PZW w Suwałkach.

 

Uczestników powitali i otworzyli naradę kol. J.Jackiewicz i kol. T.Rudnik.

 

Podczas dwudniowej narady przedstawiono zagadnienia dotyczące:

- informacji z prac Prezydium i Zarządu Głównego,

- omówienia spraw związanych z tzw. „wodami granicznymi” oraz użytkowania wód leżących na terenie działania danego Okręgu przez inny Okręg PZW;- funkcjonowania i zawierania porozumień międzyokręgowych,

- przygotowanego projektu Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb,

- zasad naliczania odpisu na młodzież oraz uwarunkowań regulujących nadawanie uprawnień działaczom PZW pracującym z młodzieżą,

- omówienia budżetu PZW na rok 2019,

- zaawansowania prac nad cyfryzacją PZW, w tym testowania aplikacji dla skarbników,

- zmian w Regulaminie Organizacyjnym Koła PZW.

 

[GK]

Zdjęcia