PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Posiedzenie Komisji ZG PZW ds. ochrony i zagospodarowania wód

Aktualności | 2019-04-30 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniu 29 kwietnia 2019 r. w Domu Wędkarza w Warszawie, odbyło się posiedzenie Komisji ZG PZW ds. ochrony i zagospodarowania wód. Obradom przewodniczył kol. Wiesław Heliniak – Wiceprezes ZG PZW. W naradzie uczestniczył Prezes Zarządu Głównego – kol. Teodor Rudnik i Skarbnik ZG PZW - kol. Jerzy Leus.

Członkowie komisji omówili wnioski z Okręgów dotyczące opracowanego projektu Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Został on zatwierdzony przez komisję i zostanie skierowany do zatwierdzenia przez Zarząd Główny na majowym posiedzeniu. Nowy RAPR będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r.

Omawiano również zagadnienia związane z udostępnianiem tzw. wód granicznych oraz przedstawiono informacje w sprawie możliwości udziału Okręgów PZW, jako uprawnionych do rybactwa, w toczących się postępowaniach wodno-prawnych.

[MM]

 

Zdjęcia