PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Okręgów PZW rejonu południowo-zachodniego

Aktualności | 2019-05-13 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniach 10 - 11 maja 2019 r. w Tarnowie Podgórnym k/Poznania, odbyło się spotkanie przedstawicieli władz ZG PZW z przedstawicielami Okręgów PZW - rejonu południowo-zachodniego Polski, którego organizatorem był Okręg w Poznaniu. Obradom przewodniczył kol. Jerzy Musiał – Prezes ZO PZW w Poznaniu. Przedstawicielami Zarządu Głównego uczestniczącymi w spotkaniu byli Prezes ZG – kol. Teodor Rudnik, Wiceprezes ZG ds. organizacyjnych – kol. Mirosław Iwański oraz Wiceprezes ds. sportu – kol. Zbigniew Mośko. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządów i dyrektorzy biur z Okręgów PZW z Częstochowy, Jeleniej Góry, Katowic, Legnicy, Opola, Wałbrzycha, Wrocławia i Poznania.

 

Podczas dwudniowych obrad omawiano następujące zagadnienia:

Prezes T. Rudnik i Wiceprezes. M. Iwański przedstawili informacje z prac Prezydium i Zarządu Głównego PZW oraz omówione zostały zasady prawidłowego sporządzania przez Zarządy Okręgów uchwał. Kol. Iwański omawiając pisma kierowane do ZG PZW przez różne osoby, zwrócił uwagę, że bardzo duża ich część trafia z pominięciem Zarządu Okręgu, co jest niezgodne z zachowaniem toku instancji ( §14 ust. 1 pkt 9 Statutu PZW).

Dyrektor Biura ZG PZW kol. Marcin Mizieliński poinformował o wprowadzonych zmianach dotyczących organizacji pracy Biura ZG.

Członek ZG PZW - kol. Eugeniusz Bugaj poinformował o przebiegu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w Okręgu PZW we Wrocławiu, na którym wybrano kol. Andrzeja Świetacha na Prezesa Zarządu oraz uzupełniono skład władz Okręgu.

Uczestniczący w spotkaniu Prezesi Zarządów przedstawili  informacje i ocenę stanu ilościowego członków PZW oraz sprawy związane z zasadami  współpracy w ramach podpisanych porozumień międzyokręgowych.

Przewodniczący Komisji ZG ds. cyfryzacji Związku, kol. Wojciech Raunke przedstawił prezentacje dotyczącą dotychczasowego wykorzystania Centralnej Bazy Danych Członków PZW oraz wprowadzonej do testów aplikacji płatności elektronicznych.

Następnie omawiano stan zaawansowania prac nad przygotowywanym projektem Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, który jest w trakcie konsultacji. Przedstawiciele Okręgów zgłosili wnioski i zwrócili się o możliwość nadsyłania dalszych uwag w sprawie projektu.

Kol. M. Iwański przedstawił zagadnienia z obszaru obowiązków Okręgów PZW w zakresie polityki ochrony danych osobowych.

 

W zakresie realizacji wniosków z ostatniego posiedzenia rejonu omówione zostały tematy dotyczące:

– bieżącego publikowania informacji z imprez międzynarodowych organizowanych przez PZW na portalu związkowym;

– wymiany protokołów z posiedzeń rejonów pomiędzy przedstawicielami pozostałych rejonów;

– informowania okręgów o pracach lub wydawanych zezwoleniach np. w zakresie budowy pomostów na wodach będących w zarządzaniu przez PGW Wody Polskie;

– interpretacji przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie wzajemnego informowania się o wykroczeniach i przestępstwach popełnianych np. przez wędkarzy;

– uruchomienia prac nad stworzeniem jednolitego systemu księgowego na wszystkich szczeblach organizacyjnych Związku.

 

Na zakończenie obrad Prezes ZG kol. T.Rudnik wskazał na potrzebę wprowadzenia zasad mediacji w celu  rozwiązywania występujących problemów z udostępnianiem do amatorskiego połowu ryb tzw. wód granicznych. Poinformował również o zmianach, które wprowadzane są w działalności GR PZW w Suwałkach, a które zmierzają do odejścia od odłowów sieciowych.

 

Ustalono, że gospodarzem kolejnego, jesiennego spotkania okręgów z tej strefy będzie Okręg PZW w Katowicach.

 

[MM]

 

Zdjęcia