PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Posiedzenie Rady Naukowej ZG PZW

Aktualności | 2019-05-16 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

14 maja 2019 r. w Domu Wędkarza w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy ZG PZW. Obradom przewodniczył Prof. dr hab. Piotr Hliwa – przewodniczący Rady Naukowej. W posiedzeniu uczestniczył Prezes ZG PZW – kol. Teodor Rudnik.

Tematyka posiedzenia obejmowała ustalenie zakresów i kierunków badań naukowych prowadzonych na rzecz PZW, ważnych z punktu widzenia zarządzania zasobami ichtiofauny i prowadzenia gospodarki wędkarskiej na wodach PZW. Na podstawie przygotowanych opinii naukowych przeprowadzona została weryfikacja wniosków badawczych, która zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Prezydium Zarządu Głównego PZW.

Omawiano również zagadnienia związane z projektem Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, który jest obecnie konsultowany z Okręgami PZW.

 

[MM]

Zdjęcia