PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – maj 2019

Aktualności | 2019-05-31 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

24 maja 2019 w Domu Wędkarza w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczył Prezes ZG – kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczył Rzecznik dyscyplinarny ZG PZW - kol. Henryk Mach.

Kol. T. Rudnik powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty.

 

Prezydium ZG zatwierdziło protokół z poprzedniego posiedzenia oraz podjęło uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - dla Romana Olmy O/Wrocław - do reprezentowania Polskiego Związku Wędkarskiego na Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu oraz Kongresie Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich - Wrocław 2019

 

Następnie omówiono projekty uchwał do przedłożenia na posiedzeniu Zarządu Głównego.

Prezes ZG omówił procedurę związaną z przeprowadzonym konkursem i przedstawił projekt uchwały wraz z wnioskiem dotyczącyzmiany na stanowisku Głównego Księgowego Biura Zarzadu Głównego PZW.

 

Kol. Mirosław Iwański – Wiceprezes ZG ds. organizacyjnych przedstawił uchwały w sprawie:

- przedłożeniu uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW w dniu 26.04.2019 r.,

- zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i ZG PZW na II półrocze 2019 r.,

- uchylenia uchwały nr 125 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 01.04.2016 w sprawie dostępu do dokumentów znajdujących się w zasobach biur i jednostkach organizacyjnych PZW z późniejszymi zmianami.

 

Kol. Dariusz Dziemianowicz – Wiceprezes ds. mediów i promocji przedstawił wnioski wraz z projektami uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021. Do udziału w pracach komisji zaproszony został kol. Henryk Grześ O/Ciechanów,

- organizacji jubileuszu 70-lecia PZW, który obchodzony będzie w dniach 20-21 czerwca 2020 roku.

 

Kol. Wiesław Heliniak - Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód, przedstawił projekty uchwał w sprawie zasad współdziałania okręgów graniczących ze sobą oraz zmiany w Regulaminie Rady

Naukowej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego.

Skarbnik ZG – kol. Jerzy Leus przedstawił łączne sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Wędkarskiego za 2018 rok wraz z projektem uchwały zatwierdzającej oraz projekt Instrukcji gospodarki kasowej Biura Zarządu Głównego PZW. Następnie kol. J. Leus przedstawił projekty uchwał w sprawie:

- zatwierdzenie budżetu Komisji ds. Cyfryzacji Polskiego Związku Wędkarskiego na 2019 r.,

- sprostowania pomyłki w uchwale dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości przez Okręg PZW w Bielsku - Białej i Okręg PZW w Kaliszu;

- doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu PZW w Białymstoku, Chełmie i w Okręgu Mazowieckim.

 

Kol. Zbigniew Mośko – Wiceprezes ZG ds. sportu przedstawił projekty uchwał dotyczące:

- ustalenia składu kadry seniorów w wędkarstwie spinningowym z brzegu na 2019/2020 rok,

- ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata seniorów w wędkarstwie spinningowym z brzegu - Francja 2019,

- ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata juniorów w wędkarstwie muchowym - Czechy 2019.

 

Przewodniczący Głównej Komisji Odznak – kol. Leszek Orzechowski przedstawił wnioski i projekt uchwały nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla członków Okręgów w Bielsku-Białej, Czestochowie, Poznaniu, Zielonej Górze i Okręgu Nadnoteckiego i Mazowieckiego PZW w Warszawie.

 

Projekty uchwał zostały przyjęte i zatwierdzone do przedłożenia Zarządowi Głównemu.

 

Kol. W.Heliniak przedstawił informacje na temat prac nad projektem Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Poinformował, że projekt jest w dalszym ciągu konsultowany na najbliższym posiedzeniu Komisji ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód.

 

Następnie członkowie Prezydium zatwierdzili Sprawozdanie Rady Naukowej przy ZG PZW dotyczące organizacji badań naukowych wykonywanych na rzecz PZW w roku 2019, które przedstawił sekretarz RN – kol. Marcin Mizieliński.

 

Na zakończenie posiedzenia Prezes ZG – kol. T.Rudnik poinformował zebranych o podpisaniu porozumienia o współpracy z Burmistrzem Miasta Augustowa, które dotyczy promocji gminy, sportu i turystyki wędkarskiej oraz ograniczenia połowów rybackich na jeziorze Necko i Rospuda.

 

[MM]

 

Zdjęcia