PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Komunikaty

Zawody dla działaczy Okręgu i Prezesów kół PZW

Komunikaty | 2019-07-16 | Publikujący: Okręg PZW w Zamościu

Zarząd Okręgu PZW w Zamościu uprzejmie informuje, że w dniu 21.07.2019 roku na zbiorniku w Zamościu odbędzie się coroczne spotkanie wędkarskie działaczy Zarządu Okręgu PZW w Zamościu i Prezesów Zarządów Kół PZW.

Prawo udziału w imprezie przysługuje:

-członkom Zarządu Okręgu PZW w Zamościu

-członkom Okręgowej Komisji Rewizyjnej

-członkom Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

-członkom Okręgowego Kapitanatu Sportowego

-członkom Okręgowej Komisji Organizacji i Odznak

-członkom Rady ds. Młodzieży

-członkom Okręgowej Komisji ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód

-prezesom Zarządów Kół PZW

-zaproszonym gościom

Zawody wędkarskie rozgrywane będą metodą (spławikową lub gruntową) przy użyciu jednej wędki.

Zbiórka uczestników imprezy w dniu zawodów o godzinie 6.00 na zbiorniku w Zamościu.

Dojazd na miejsce imprezy odbywa się na koszt własny lub koszt Kół PZW.

Prosimy Kolegów Prezesów o zawiadomienie wszystkich uprawnionych do udziału Kolegów z Waszego Koła oraz przekazanie do Biura Okręgu PZW imiennego wykazu uczestników spotkania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2019 roku.

 

PLANOWANY HARMONOGRAM IMPREZY:

6.00 – zbiórka, otwarcie imprezy

6.15 – odprawa, podanie regulaminu zawodów

6.25 – losowanie stanowisk

7.00 – wejście na stanowiska

7.30 – 11.30 – zawody wędkarskie

13.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród