PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Posiedzenie Komisji ZG PZW ds. ochrony i zagospodarowania wód

Aktualności | 2019-06-17 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

 

W dniu 17 czerwca 2019 r. w Domu Wędkarza w Warszawie, odbyło się posiedzenie Komisji ZG PZW ds. ochrony i zagospodarowania wód. W obradach, którym przewodniczył Wiceprezes ZG PZW - kol. Wiesław Heliniak, uczestniczył Prezes Zarządu Głównego – kol. Teodor Rudnik.

Głównym przedmiotem narady były końcowe prace nad projektem Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, który zakłada minimalizację ograniczeń dla wędkarzy, a decyzje dotyczące m.in. ochrony ryb, pozostawia w gestii uprawnionego do rybactwa.

 

Omawiano również zagadnienia związane z monitoringiem populacji ryb i koniecznością badań nad efektywnością zarybień gatunkami drapieżnymi, podjętymi wspólnie z samorządami działaniami promującymi region i wody GR PZW w Suwałkach oraz naliczanymi przez PGW Wody Polskie stawkami opłat za pobór wód powierzchniowych i związanymi z tym kosztami Okręgów PZW.


[MM]

 

Zdjęcia