PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – październik 2019

Aktualności | 2019-10-15 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

15 października 2019 r. w Domu Wędkarza odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczył Prezes ZG, Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. Dariusz Gacek, Rzecznik dyscyplinarny ZG - kol. Henryk Mach i Prezes Zarządu Okręgu we Wrocławiu – kol. Andrzej Świętach.


Przyjęto porządek obrad, którego głównym punktem było omówienie wyników z przeprowadzonej w dniach 1-2 października br. inspekcji w Okręgu PZW we Wrocławiu.


Główna Księgowa Biura ZG omówiła przebieg wizyty w biurze Zarządu Okręgu oraz przedstawiła stan faktyczny, w tym pewne ujawnione nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania.


Przewodniczący GKR - kol. D. Gacek uzupełnił wypowiedź o zagadnienia związane z prowadzeniem Ośrodka Zarybieniowego w Szczodrem, a także odczytał skierowane do Zarządu Głównego stanowisko Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej. Podkreślono w nim m.in. konieczność wdrożenia w trybie pilnym programu naprawczego.


Prezes ZO PZW we Wrocławiu – kol. A. Świętach w swojej wypowiedzi ustosunkował się do przedstawionej zarówno w wypowiedziach, jak i w protokole analizy. Poinformował o podjętych przez Zarząd Okręgu dotychczasowych działaniach, mających na celu poprawę sytuacji i naprawienie błędów.


Po dyskusji, członkowie Prezydium ZG zdecydowali o skierowaniu sprawy, zgodnie z wnioskiem Głównej Komisji Rewizyjnej, do rozpatrzenia przez Zarząd Główny, którego posiedzenie zaplanowano na 25 października.


[MM]

Zdjęcia