PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Zebranie Plenarne 11.02.2020

Aktualności | 2020-02-14 | Publikujący: Okręg PZW w Kaliszu

 

 

 

 

 

 

 

      W dniu 11.02.2020 odbyło się Zebranie Plenarne Zarządu Okręgu z udziałem przewodniczących:

  • Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,

  • Okręgowego Kapitanatu Sportowego,

  • Okręgowej Komisji Ochrony Wód.

Po otwarciu zebrania przez Prezesa Zarządu Okręgu i zatwierdzeniu porządku obrad przyjęto:

 • protokół z poprzedniego zebrania,

 • informację o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego zebrania,

 • informację o pracy Prezydium.

Po przedstawieniu przez przewodniczących planów pracy OKOW, OKS i kalendarza imprez - zatwierdzono uchwały prezydium.

Następnie Główna Księgowa przedstawiła informację o przebiegu składek członkowskich.

Zebrani otrzymali materiały – bilans. Wyniki finansowe okręgu i kół za rok 2019 – został przyjęty.

Uchwałą zatwierdzono preliminarz Zarządu Okręgu na rok 2020.

Dyskusja przebiegała nad:

  • sprawa porozumień międzyokręgowych.

  • sprawa wniosków z kół z kończącej się kampanii sprawozdawczej, w tym ustalenie regulaminów poszczególnych łowisk poza obwodowych.

   Zalecenia: Prezydium rozpatrzy te wnioski i przedstawi Zarządowi Okręgu.

W większości kół naszego okręgu odbyły się zebrania sprawozdawcze za rok 2019 i z ich przebiegu wyciągane są wnioski i postulaty co do dalszej działalności koła (zatwierdzone wnioski dotyczą tylko członków koła) oraz wnioski do Zarządu Okręgu, które po zatwierdzeniu przez zarząd obowiązują wszystkich członków.

Zarząd Okręgu PZW w Kaliszu składa się z 24 członków, w tym:

  • 12 prezesów kół,

  • 5 skarbników,

  • 7 pełniących różne funkcje w kołach.

   Którzy dobrowolnie - poprzez wybory podjęli się społecznej pracy.

Koledzy członkowie Z.O mają ciągły bezpośredni kontakt z członkami kół; z tymi, którzy taki kontakt chcą utrzymać i najlepiej znają potrzeby swojego środowiska.

Dotychczasowe zebrania zdominowały 3 tematy:

 1. Utrzymanie stanu wód tzn. nie tylko obecnej ilości, które posiadamy, a także jej brak spowodowany suszą. Na szczęscie nie ma mrozów i brak pokrywy lodowej nie powoduje obaw o przyduchę – choć do końca zimy jeszcze pozostało sporo czasu.

 2. Porozumienia międzyokręgowe

  Zarządy Okręgów jako osoby prawne są jednocześnie uprawnione do prowadzenia gospodarki rybackiej i ustalania wysokości składki okręgowej, a z tym wiążą się porozumienia.

  Należy tu pamiętać, że do podpisania porozumienia potrzeba zgody dwóch stron, a nie wszystkie okręgi na takie wyrażąją zgodę (np. w roku bieżącym okręg Opole lub Konin, który od dawna nie podpisuje z nikim).

  Podpisana na rok 2020 umowa z Okręgiem w Poznaniu umożliwia członkom wniesienie dopłaty – różnic międzywysokością składki poznańskiej 190 zł a Kaliszem 150 zł = 40 dopłata ( inaczej to członkowie Poznania wnosiliby opłaty u nas).

  Pytanie dlaczego dopłaty te moża wnosić w kołach lub w Okręgu w Poznaniu a nie można ich nabyć na terenie okręgu kaliskiego – regulują to przepisy skarbowe, obowiązywałby podatek Vat 23% i związana z tym sprawozdawczość.

 3. Zarybienia

  Tu mają znaczenie następujące czynniki:

  - zdolność finansowa,

  - możliwość zakupu materiału zarybieniowego (ilość gatunków, ilości ryb na rynku).

  - rodzaj wody.

  Obwody rybackie w naszym przypadku to – rzeka Prosna i 6 zbiorników zaporowych, na których godpodarka jest prowadzona ściśle z operatami rybackimi (pod nadzorem Wód Polskich i kontrolą Urzędu Marszałkowskiego), w którym określone są gatunki i ilości ryb możliwie do wpuszczenia np. zgodnie z rozporządzeniem ministrestwa na 1 ha można wpuścić 4 kg karpia kroczka co daje: np.

   - Szałe 167 ha x 4 kg = 668kg

   - Kobyla Góra 17ha x 4 kg = 68kg

Pozostałe zbiorniki dzierżawione i własne zarybiamy zgodnie - jako okręg – z wnioskami kół gospodarzami wód i to zarząd nie narzuca kołom ilości i jakości zarybień, ale stara się maksymalnie uwzględnić wnioski gosopodarzy wód to jest tych, którzy bezpośrednio prowadzą opiekę i gospodarowanie nad wodą.

Zarzuty co do złego gospodarowania i wnioski o zmiany na danej wodzie należy przedstawiać na zebraniach i tam przedstawiać swoje argumenty i racje, a nie na zasadzie ja tylko spinninguje – to zarbybiać tylko drapieżnikiem.

Członek płaci i ma przyjemność złowić karpia, amura (których na szczęście nielicznych tak w oczy kolą te gatunki) i robi to zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb nie ma prawa być nazwany mięsiarzem.

Na marginesie:

Pragnę przypomnieć różnym hejterom, że członkowie Zarządu Okręgu pełnią fukcje służebną w stosunku do członków, (którzy im poprzez głosowanie zaufali) a nie służalczą.