PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Odznaczeń

Aktualności | 2020-03-25 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

W związku z realnym zagrożeniem epidemiologicznym, zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) oraz wprowadzonymi nowymi zasadami bezpieczeństwa, w tym ograniczeniami w przemieszczaniu się, Okręgowa Komisja Odznaczeń informuje, o przedłużeniu terminu na składanie wniosków o odznaczenia w 2020 r. do dnia 7 kwietnia br.

 

Jednocześnie dopuszcza się składanie ww. wniosków za pomocą poczty elektronicznej, w formie załączonego do e-maila skanu wypełnionego i podpisanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami (skan kartoteki ewidencyjnej). Wnioski w powyższej formie należy wysyłać na adres opole@pzw.pl lub w formie papierowej pocztą tradycyjną.