Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Konkurs Fotograficzny - Ryba Roku 2015

Zarząd Koła PZW nr 28 Ślęza w Żórawinie ogłasza Konkursu Fotograficznego Ryba Roku 2015 roku

na następujących zasadach:

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego Ryba Roku 2015.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Organizatorem konkurs u jest Koło PZW nr 28 Ślęza w Żórawinie.

1.2  Zdjęcia zgłaszane do konkursu mają ukazywać zdjęcie ryby z wędkarzem na tle łowiska (natury go otaczającego).

1.3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

1.4. Przesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.

1.5. Konkurs jest dla wszystkich członków Koła.

1.6. Konkurs trwa od 01 marca 2015 roku do  30 października 2015

roku.

 

2. ZDJĘCIA

2.1. Zapisane lub zeskanowane fotografie należy przesłać na adres mailowy zorawina.pzw.sleza@wp.pl , w tytule pliku należy wpisać imię_nazwisko_tytuł zdjęcia (bez polskich znaków).

2.2. Zgłoszenie powinno zawierać zdjęcie + opis:

   - zdjęcie ryby z wędkarzem na tle łowiska (natury go otaczającego) ,

   - datę połowu, wagę ryby, czas holu, metoda jaka została zastosowana do połowu , miejsce połowu ,

   - relację wędkarza z połowu .

1.3. Termin zgłaszania zdjęć mija  30 października 2015 roku.

1.4. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulamin. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.

1.5. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie:

   - jest autorem/autorką załączonych zdjęć, a prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu,

   - przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,

   - wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Dany ch Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883),

   - wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów opisanych szerzej w punkcie 5 tego regulaminu,

1.6. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu w skład Jury konkursu wchodzi Zarząd Koła PZW nr 28 Ślęza.

 

3. HARMONOGRAM KONKURSU

3.1. Nadsyłanie prac do 30.10 2015 roku.

3.2. Zawiadomienie o werdykcie jury do 10.11.2015 r.

 

4. NAGRODY

4.1. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody. Nagrody oraz sponsorów będziemy dodawać w trakcie trwania konkursu.

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury przez Organizatora drogą e-mailową. Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie www.pzw.org.pl/sleza/.

 

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ

    Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

6.2. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do dołączenia w e-mailu zgłoszeniowym zeskanowanej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z członkami Zarządu.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Czy byłeś na wędkarskiej wyprawie za granicą?
Tak
Nie
Wybieram się w tym roku
Głosuj wyniki

Na skróty