Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Składki i opłaty w 2009 roku

Składki | 2008-11-27 | Publikujący: PZW Okręg we WrocławiuWYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2009r.

     Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona jest w następujący sposób: 10% - ZG, 45% - Okręg, 44% - Koła, 1% Fundusz Pomocy Kołom.

I.  Składka członkowska normalna     -  58,00 zł *)
II.  Składka członkowska ulgowa 50%     -  29,00 zł
 1. Młodzież szkolna, studenci i żołnierze zasadniczej służby
  wojskowej w wieku 16-26 lat,
 2. Członkowie odznaczeni Srebrną lub Złotą Odznaką PZW,
 3. Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, a kobiety po ukoń
  czeniu 60 roku życia.
III. Składka członkowska ulgowa 75%     -  14,00 zł
 1. Członkowie uczestnicy,
 2. Członkowie odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami.
IV. Wpisowe
 1. Członek zwyczajny PZW     -  25,00 zł
 2. Członek uczestnik PZW     -  12,00 zł
V. Legitymacja członkowska      -  5,00 zł


Uwaga:
 • Młodzież do lat 16 nie wnosi opłat za legitymację członkowską.
 • Opłata za egzamin na kartę wędkarską: 20 zł., członek-uczestnik 5 zł.
 • Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają Starostwa Powiatowe.
............................................................................................................................................................................................................................
*) Kwotę wzrostu o 1 zł przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży, na wszystkich szczeblach organizacyjnych Związku, w proporcji 10% na szczeblu ZG PZW, a 90% dla Okręgów PZW.


OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA W 2009 ROKU

    Składki w 100% przeznaczone na: zagospodarowanie i ochronę wód, dzierżawy i zakup wód, ekologię i ochronę przyrody.

 I. Składka Pełna "N"+"G"+"Ł" - uprawniająca do wędkowania na wodach nizinnych, górskich oraz z środków pływających:
 1. normalna -   90+50+30 = 170 zł,
 2. ulgowa I (50%) -   45+25+30 = 100 zł,
 3. ulgowa II (75%) -   23+13+30 = 66 zł,
 4. ulgowa członek uczestnik -   15 zł.
 II.  Składka "N" -  uprawniająca do wędkowania na wodach nizinnych z brzegu:
 1. normalna -  90 zł,
 2. ulgowa I (50%) -  45 zł,
 3. ulgowa II (75%) -  23 zł.
  III.  Składka "G" uzupełniającado składki "N" -  uprawniająca do wędkowania na wodach górskich:
 1. normalna -  50 zł,
 2. ulgowa I (50%) -  25 zł,
 3. ulgowa II (75%) -  13 zł.
  IV. Składka "Ł" uzupełniająca do składki "N"  - uprawniająca do wędkowania
na wodach nizinnych z środków pływających:
 1. opłata -  30 zł.
 V.  Skłdki okresowe dla członków PZW:
 1. 1 dzień wędkowania na wodach górskich oraz nizinnychz brzegu i środków pływających -  20 zł,
 2. 1 dzień wędkowania na wodach nizinnych z brzegu -  10 zł.
 VI. Opłaty dla nie zrzeszonych w PZW:
 1. Roczna opłata podstawowa podstawowa uprawniającado
  wędkowania na wodach nizinnych z brzegu -  200 zł,
 2. Roczna opłata uprawniająca do wędkowania na wodach
  górskich oraz nizinnych z brzegu i środków pływających 300 zł,
 3. Opłata okresowa za 1 dzień wędkowania na wodach nizinnych
  z brzegu -  20 zł,
 4. Opłata okresowa za 1 dzień wędkowania na wodach górskich
  oraz wodach nizinnych z brzegu i środków pływających -  40 zł.Uwaga:

 • Składkę ulgową I (50%) wnoszą członkowie PZW tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 26 lat, żołnierze zasadniczej służby wojskowej, odznaczeni Srebrną Odznaką PZW i srebrną odznaką „Zasłużony Strażnik SSR PZW", kobiety, które ukończyły przed 30 kwietnia 60 rok życia, mężczyźni, którzy ukończyli przed 30 kwietnia 65 rok życia,
 • Składkę ulgową II (75%) wnoszą członkowie odznaczeni Złotą Odznaką PZW,
 • Zwolnieni ze składki są członkowie posiadający Złotą Odznakę PZW z Wieńcami,
 • Składkę uzupełniająca „G" i „Ł" można nabyć po wcześniejszym wykupieniu przez członka PZW składki „N" jako uzupełnienie wybranej metody wędkowania lub rodzaju wód,
 • Członek uczestnik po wniesieniu składki okręgowej ma prawo do wędkowania na wodach nizinnych całego kraju oraz w obecności opiekuna na wodach górskich oraz ze środków pływających na terenie Dolnego Śląska,
 • Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności, uprawnienie to dotyczy również współmałżonków członków PZW (pod warunkiem posiadania karty wędkarskiej),
 • Powyższe składki i opłaty wniesione przez osoby z poza Porozumienia Dolnośląskiego uprawniają do wędkowania wyłącznie na terenie Okręgu, w którym zostały wniesione.
 
Dodatkowe informacje:

 • Po ukończeniu 14 lat obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej,
 • Cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej,
 • Od byłych członków PZW, posiadających nieaktualne karty wędkarskie, nie pobiera się opłat za egzamin,
 • Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki,
 • Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki,
 • W przypadku utraty Rejestru Połowu Ryb skarbnicy pobierają opłatę w wysokości 5 zł za nowy rejestr,
 • Zgodnie z § 14 Statutu PZW składkę członkowską należy opłacić za bieżący rok do dnia 30 kwietnia, po tym terminie obowiązuje opłata wpisowa,
 • W przypadkach nie opłacania składek, okres przechowywania kartotek członkowskich przez skarbników wynosi 5 lat.
yltype pobierz pliki do druku

Poleć znajomemu

Załączniki

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Czy byłeś na wędkarskiej wyprawie za granicą?
Tak
Nie
Wybieram się w tym roku
Głosuj wyniki

Na skróty