Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Zawody okręgowe

Okręgowe Zawody Spławikowe o "Puchar Ligi"

Zawody okręgowe | 2017-10-22 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zapraszamy na Okręgowe Zawody Spławikowe o "Puchar Ligi", które odbędą się dnia 22 października br. na rzece Odra w Głogowie - Port Katedralny.

W zawodach uczestniczą drużyny kół PZW i klubów wędkarskich w składzie 3 seniorów, 1 junior/juniorka w wieku do 20 lat (decyduje rok ukończenia) oraz opiekun z uprawnieniami sędziego (nie obowiązkowo). Każde koło lub klub, poza zgłoszeniem drużyny, może zgłosić do startu indywidualnego dodatkowo do 3 zawodników wyłącznie w kategorii juniorów.

Członkowie Okręgowego Wędkarskiego Klubu Sportowego mogą startować wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej w przypadku nie zakwalifikowania się do reprezentowania koła lub klubu.

Zawodnik rozpoczynający starty w zawodach w barwach Koła lub Klubu musi do końca sezonu reprezentować tą jednostkę, w której rozpoczął starty. Powyższa zasada dotyczy również startu indywidualnego z ramienia Okręgowego Wędkarskiego Klubu Sportowego.

Zawodnik może startować w barwach klubu pod warunkiem złoszenia klubu z zestawieniem zawodników do startu w zawodach do Okręgowego Kapitanatu Sportowego w Legnicy w terminie określonym odrębnym pismem. Dopuszcza się możliwość startu nowych zawodników klubu pod warunkiem dostarczenia do OKS aneksu do zestawienia członków klubu z zastrzeżeniem, że zawodnik w czasie sezonu nie może zmieniać barw klubowych.

 • Koszt udziału w zawodach wynosi 25 zł od każdego zawodnika. Wpłatę za udział należy przekazać na konto Z.O. PZW w Legnicy w terminie do dnia 09.10.2017 r. Na przelewach wpisywać wyłącznie koszt udziału i nazwę zawodów bez adnotacji "opłata startowa". Opłaty nie będą przyjmowane w kasie Biura Z.O.
 • Termin pisemnych zgłoszeń na obowiązujym druku na adres Z.O. PZW w Legnicy upływa z dniem 09.10.2017 r. Do pisemnego zgłoszenia zawodników w wieku do 18 lat należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zawodach i zobowiązaniu do sprawowania opieki nad dzieckiem w czasie zawodów podpisane przez jednego z rodziców. W przypadku braku oświadczenia zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów.
 • Zawodnik lub drużyna musi posiadać (obowiązkowo) do okazania ksero dowodu wpłaty opłaty startowej pod rygorem niedopuszczenia do zawodów.
 • Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji drużynowej w kategorii seniorów i indywidualnej w kategorii seniorów i juniorów, kobiety mogą startować w kategorii seniorów. Warunkiem rozegrania danej kategorii jest zgłoszenie na miejscu zawodów minimum w kategorii: seniorów - 5 zawodników, juniorów - 3 zawodników. W przypadku braku na miejscu zawodów minimalnej ilości zawodników w danej kategorii juniorzy mogą startować indywidualnie w kategorii seniorów.
 • Zawody zostaną rozegrane w 4 sektorach (3 sektory w kategorii seniorów oraz 1 sektor w kategorii juniorów. Do klasyfikacji drużynowej zaliczane będą wyniki uzyskane przez zawodników w kategorii senior w sektorach. Do klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach zalicza się wyniki uzyskane w sektorach.
 • Wyniki zawodów zaliczane są do rocznej punktacji Grand Prix Okręgu w dyscyplinie spławikowej w klasyfikacji drużynowej oraz indywidualnej w kategorii seniorów i juniorów.
 • Ilość zanęt zgodna z uchwałą nr 6/2017 Zarządu Okręgu PZW Legnica.
 • Losowanie sektorów i stanowisk odbędzie się z zastosowaniem programu komputerowego.
 • Zbiórka zawodników i sędziów w dniu zawodów o godz. 7.00 w Porcie Katedralnym w Głogowie (miejsce oznakowane).
 • Dojazd zawodników i sędziów we własnym zakresie.
 • Dojazd na zawody: w Głogowie kierować się drogą na Leszno i po przejechaniu mostu na rzece Odra po ok 100 m skręcić w prawo. Dalszy ddojazd będziee oznakowany. 
 • Organizatorem zawodów jest Koło PZW ZG "Polkowice-Sieroszowice". 


P r o g r a m   z a w o d ó w :

 godz. 7.00 -   7.15    sprawdzenie listy startowej
          7.15 -   7.45    zbiórka zawodników i sędziów, otwarcie zawodów, losowanie stanowisk
          7.45 -   8.00    dojście do wylosowanych stanowisk
          8.00 -   9.55    przygotowanie do zawodów
        10.00 - 13.00    z a w o d y   w kategorii juniorów

        10.00

14.00     z a w o d y   w kategorii seniorów
        13.00 15.00     praca Komisji Sędziowskiej
        15.00 15.30    ogłoszenie wyników, zakończenie zawodów

Poleć znajomemu

Załączniki

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Wiadomości

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Ile masz lat? (dotyczy członków PZW)
< 16
16-17
18-26
27-40
41-65
> 65
Głosuj wyniki

Na skróty