Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

XXXI Krajowy Zjazd Delegatów PZW

Aktualności | 2017-10-25 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W Centralnym Ośrodku Sportu w Spale 20 października o godz. 14.00 rozpoczął się XXXI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego. Otwarcia dokonał Prezes ustępującego Zarządu Głównego PZW- kol. Dionizy Ziemiecki.  W zjeździe uczestniczyło 126 delegatów, wybranych na okręgowych zjazdach delegatów. Na Zjazd przybyli zaproszeni goście: Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Andrzej Szweda-Lewandowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody i Janusz Wrona – Dyrektor Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ.

 

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych kolegów wędkarzy- członków Polskiego Związku Wędkarskiego. 

 

Przewodniczącym XXXI KZD wybrano kol. Wojciecha Zuszka, delegata z Kalisza, a zastępcą przewodniczącego kol. Eugeniusza Bugaja z Okręgu PZW w Częstochowie. Sekretarzami Zjazdu wybrano kol. Kazimierza Białasa z Siedlec i kol. Romana Łysiaka z Katowic.

 

Następnie delegaci przyjęli porządek obrad Zjazdu, a także regulamin obrad oraz dokonali wyboru komisji zjazdowych: mandatowej, uchwał i wniosków, wyborczej oraz skrutacyjnej. 

 

Minister Marek Gróbarczyk oraz Podsekretarz Stanu Andrzej Szweda-Lewandowski dokonali wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych.

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2017 r. na wniosek Zarządu Głównego PZW, za zasługi w działalności Związku, odznaczeni Brązowym Krzyżem Zasługi zostali:

- kol. Zygmunt Kowalczyk

- kol. Kazimierz Dworczak

- kol. Dionizy Mikołajczyk

 

Decyzją Ministra Środowiska na wniosek Zarządu Głównego PZW za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska, Odznaką „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, odznaczeni zostali:

- kol. Andrzej Drzazga

- kol. Mirosław Karolczyk    

- kol. Henryk Ławniczak

- kol. Ryszard Józef Pawlak

- kol. Brunon Słyszewski

- kol. Marcin Wiśniewski

- kol. Dionizy Ziemiecki

 

Decyzją Ministra Sportu i Turystyki na wniosek Zarządu Głównego PZW za zasługi w działalności na rzecz sportu, odznaczeni BRĄZOWĄ odznaką „Za Zasługi dla Sportu” zostali:

- kol. Aleksander Stanisław Andrejczuk

- kol. Renata Pietruńko

- kol. Piotr Pietrzyk

- kol. Przemysław Sebastian Woźniak

 

Ponadto Medalem „ Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego” za pomoc w działalności Związku zostali odznaczeni Pan Marek Gróbarczyk  - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Pan Andrzej Szweda-Lewandowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

 

Następnie poszczególne sprawozdania złożyli: w imieniu Zarządu Głównego PZW, Prezes ZG Dionizy Ziemiecki, w imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Andrzej Bakanowski oraz w imieniu Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Marek Harasim.

 

Po złożeniu sprawozdań z działalności w minionej kadencji, wystąpili goście zaproszeni na KZD. Jako pierwszy wystąpił Minister Marek Gróbarczyk, który podkreślił bardzo dobrą współpracę z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego i aktywny udział Związku we wszelkich inicjatywach prawodawczych. Minister Andrzej Szweda-Lewandowski podkreślił rolę PZW i konieczność współpracy przy opracowywaniu głównych kierunków dotyczących ochrony przyrody, w tym strategii zarzadzania populacjami zwierząt rybożernych. Odniósł się też do wielkiego wkładu PZW w procesie konsultacyjnym ustawy Prawo wodne.

 

Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami, przewodniczący GKR kol. Andrzej Bakanowski przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, który uzyskał jednogłośnie akceptację delegatów. 

 

Przystąpiono do wyborów prezesa ZG PZW. Przewodniczący Komisji Wyborczej kol. Wiesław Heliniak zgłosił kandydaturę kol. Teodora Rudnika z Okręgu PZW w Słupsku. Kol. Zbigniew Bedyński (Okręg Mazowiecki) zgłosił kandydaturę kol. Dionizego Ziemieckiego z Okręgu Mazowieckiego. Następnie kandydaci przedstawili swoje propozycje programowe i projekcje swojego dorobku, a następnie odpowiadali na zadawane pytania. 

 

O godz. 20.00 rozpoczęło się głosowanie na prezesa ZG PZW. O godz. 21.30 Podano wyniki głosowania.

 

Prezesem ZG PZW został kol. Teodor Rudnik z Okręgu w Słupsku, który uzyskał 69 głosów. Kol. Dionizy Ziemiecki otrzymał 55 głosów.

 

Drugiego dnia XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW dokonano wyboru władz i organów PZW, podjęto uchwałę w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego PZW oraz uchwały programowe Zjazdu.

 

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, Główną Komisję Rewizyjną oraz skład Głównego Sadu Koleżeńskiego wybrano w pierwszej turze poszczególnych głosowań.

 

Zarząd Główny PZW, Główna Komisja Rewizyjna oraz Główny Sąd Koleżeński ukonstytuowały się w składzie:

 

Zarząd Główny PZW

Teodor Rudnik (Słupsk) -  Prezes ZG

Mirosław Iwański (Katowice) -  Wiceprezes ds. Organizacyjnych ZG

Wiesław Heliniak (Rzeszów) - Wiceprezes ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód ZG

Zbigniew Mośko (Katowice) - Wiceprezes ds. Sportu ZG

Wiesław Miś (Opole) - Wiceprezes ds. Młodzieży ZG

Beata Olejarz (Radom) - Sekretarz ZG

Jerzy Leus (Lublin) - Skarbnik ZG

 

Pozostali Członkowie Prezydium ZG: Dariusz Dziemianowicz (Białystok), Marek Lesisz (Kielce), Leszek Orzechowski (Bydgoszcz), Grzegorz Rogalewicz (Szczecin),

 

Pozostali Członkowie Zarządu Głównego: Jan Bieniasz (Przemyśl), Waldemar Brzeziński (Konin), Eugeniusz Bugaj (Częstochowa),  Andrzej Bylinowicz (Skierniewice), Marceli Czerwiński (Tarnobrzeg),  Janusz Czulak (Kraków),  Wojciech Duraj (Bielsko-Biała), Edward Fornalik (Kraków), Jerzy Furmański (Tarnów),  Waldemar Gozdek (Siedlce),  Mieczysław Górski (Gdańsk), Jacek Grobelny (Sieradz),  Henryk Grześ (Ciechanów),  Jan Kwiecień (Biała Podlaska),  Antoni Lewkowicz (Jelenia Góra),  Marcin Małachowski (Olsztyn),  Andrzej Polak (Wałbrzych),  Robert Sito (Katowice), Krzysztof Suchecki (Opole), Jerzy Wiater (Zamość), Jan Włodarczak (Gorzów Wlkp.), Wojciech Zuszek (Kalisz)

 

Główna Komisja Rewizyna PZW

Jan Pszczoła (Radom) - Przewodniczący GKR

Antoni Barut (Częstochowa) -  Z-ca Przewodniczącego GKR

Dariusz Gacek (Katowice) - Sekretarz GKR

Członkowie Prezydium GKR: Kazimierz Kuprian (Opole), Sylwester Ostapiak (Gdańsk)

Członkowie GKR: Karol Dziemiańczyk (Słupsk), Jan Kamiński (Białystok), Krzysztof Krystecki Lublin, Józef Mazurkiewicz (Bydgoszcz), Wincenty Perko (Olsztyn), Roman Rzepka (Rzeszów), Krzysztof Sindrewicz (Szczecin), Ryszard Stachowiak (Gorzów Wlkp.), Rafał Wawrzynowicz (Jelenia Góra), Mirosław Winiarski (Katowice)

 

Główny Sąd Koleżeński PZW

Kazimierz Białas (Siedlce) - Przewodniczący GSK

Antoni Chmura (Radom) - Z-ca Przewodniczącego GSK

Wiesław Hejduk (Gorzów Wlkp.) - Sekretarz GSK

Pozostali Członkowie GSK: Zbigniew Górski (Katowice), Stanisław Kostko (Białystok), Wiesław Perełka (Szczecin), Włodzimierz Szarafin (Gdańsk), Adam Szczygielski (Opole), Aleksander Willim (Bydgoszcz).

 

Rzecznikiem Dyscyplinarnym został wybrany Kol. Józef Jędrzejczyk (Krosno).

 

Następnie kontynuowano dyskusję nad projektem uchwał Zjazdu. Projekty przedstawił kol. Jerzy Wiater, Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, odczytując projekt uchwały programowej określającej kierunki działalności PZW w latach 2017 – 2021 oraz projekty innych uchwał zjazdowych.

 

Po dyskusji nad przedstawionymi projektami i wniesieniu wymaganych poprawek, uchwały zaproponowane przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków przyjęto zdecydowaną większością.

 

Zjazd zakończyło podsumowanie, którego dokonał Prezes ZG, kol. Teodor Rudnik, podkreślając potrzebę utrzymania jedności Związku i aktywności we wdrażaniu uchwał przyjętych na Zjeździe. Przewodniczący Zjazdu, podziękował sekretarzom oraz członkom komisji zjazdowych za ich pracę, a delegatom za ich postawę, która zapewniła sprawny przebieg obrad.

 

[MM]

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Ile masz lat? (dotyczy członków PZW)
< 16
16-17
18-26
27-40
41-65
> 65
Głosuj wyniki

Na skróty