Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – grudzień 2017

Aktualności | 2017-12-19 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

15 grudnia 2017 r. w Domu Wędkarza odbyło się posiedzenie Prezydium ZG. Obradom przewodniczył Prezes ZG, Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczyli również przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Jan Pszczoła i przewodniczący Głównego Sadu Koleżeńskiego kol. Kazimierz Białas.

 

Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz przyjęciu porządku obrad, Wiceprezes ds. organizacyjnych kol.Mirosław Iwański omówił projekty uchwał, które zostaną przedstawione do zatwierdzenia przez Zarząd Główny, w sprawie:

- przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium ZG,

- zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego PZW na I półrocze 2018 r

 

Kol. M.Iwański stwierdził, że w związku z potrzebą wypracowania w nowej kadencji założeń współpracy z okręgami, konieczne jest zorganizowanie w dniach 23-24 luty 2018 r. wyjazdowego posiedzenia Prezydium, połączonego z konferencją organizacyjną, w której udział wezmą władze wszystkich Okręgów PZW. Prezydium przyjęło przedstawione projekty.

 

Wiceprezes M.Iwański przedstawił projekt uchwały wprowadzającej zmiany do uchwały ZG w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Głównego PZW. Uchwała ta zwiększa liczbę wiceprezesów ZG PZW do 5-cio osobowego. Na nowo utworzoną funkcję Wiceprezesa ZG PZW ds. promocji wędkarstwa, uchwała ta powołuje kol. Dariusza Dziemianowicza. Projekt przyjęto do przedłożenia Zarządowi Głównemu.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie ustalenia składów komisji problemowych ZG w celu realizacji Uchwały programowej XXXI KZD. Po dyskusji i wprowadzeniu poprawek, projekt przyjęto do zatwierdzenia przez ZG.

 

Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. K.Białas omówił wnioski z okręgów i przygotowany na ich podstawie projekt Regulaminu postepowania w sprawach przewinień członków PZW oraz projekt Instrukcji pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych. Po dyskusji przyjęto wniosek o przedstawieni do zatwierdzenia uchwałą ZG.

 

Kol. M.Iwański poinformował o wpłynięciu do ZG pism, z protestem od członków kół poznańskich, w związku z Uchwałą Prezydium ZO PZW w Poznaniu w sprawie likwidacji kół.

 

Po dyskusji Sekretarz ZG kol. Beata Olejarz przedstawiła wniosek wraz z projektem uchwały Zarządu Głównego, zawieszającej uchwałę Prezydium Zarządu Okręgu w Poznaniu.

 

Wiceprezes ds. ochrony i zagospodarowania wód kol. Wiesław Heliniak omówił wnioski złożone przez GR PZW w Suwałkach oraz projekt uchwały ZG wyrażającej zgodę na ich realizację w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”. Prezydium wyraziło zgodę.

 

Kol. B.Olejarz przedstawiła projekty uchwały ZG w sprawie nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego Kołu PZW nr 127 Śrem-Miasto (Okręg w Poznaniu) oraz Kołu PZW w Krzeszycach (Okręg w Gorzowie Wlkp.). Prezydium wyraziło zgodę.

 

Wiceprezes ds. sportu kol. Zbigniew Mośko omówił i przedstawił do zatwierdzenia przez ZG projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia Terminarza imprez międzynarodowych i krajowych w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej PZW na 2018 r. oraz ustanowienia „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW.

 

Następnie kol. Z.Mośko przedstawił wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego w sprawie nadania medalu „Za wybitne osiągniecia w sporcie wędkarskim” dla pięciu członków reprezentacji kadetów w wędkarstwie spławikowym (Okręg w Tarnobrzegu). Prezydium przyjęło przedstawione projektu do zatwierdzenia przez ZG.

 

Kol.Beata Olejarz przedstawiła sprawozdanie Głównej Komisji Odznak za 2017 r oraz projekt uchwały zatwierdzającej. Sprawozdanie zostało przyjęte przez członków Prezydium.

 

Kol. Z.Mośko przedstawił ocenę udziału reprezentacji Polski w mistrzostwach świata i Europy w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej. Prezes ZG T.Rudnik pogratulował zawodnikom osiągniętych wyników oraz zdobytych medali.

 

Kol. M.Iwański przedstawił informację z uroczystości, podczas której PZW otrzymało od Fundacji im. prof. Zbigniewa Religi statuetkę „Przyjaciel Fundacji”. Kol. T.Rudnik poinformował o spotkaniu z Zarządem fundacji, na którym omawiano dalszą współpracę.

 

Następnie Wiceprezes M.Iwański zapoznał zebranych z pismem z Okręgu w Piotrkowie Tryb. w sprawie udzielenia wykładni przepisów dotyczących zwalniania z wnoszenia „wpisowego”.

 

Po dyskusji zdecydowano o przedstawieniu sprawy na najbliższym posiedzeniu ZG.

 

Przewodniczący GKR kol. J. Pszczoła przedstawił informacje o wynikach przeprowadzonej kontroli w Okręgu w Koszalinie.

 

Na zakończenie Wiceprezes Wiesław Miś poinformował o podejmowanych przez Radę ds. młodzieży działaniach, dotyczących produkcji wędkarskich filmów instruktażowych dla dzieci i młodzieży oraz pozyskaniu na ten cel sponsoringu.

 

(MM)

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Jaką metodę wędkowania preferujesz?
spławikową
gruntową
spinningową
muchową
podlodową
morską
Głosuj wyniki

Na skróty