Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – grudzień 2017

Aktualności | 2017-12-19 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

16 grudnia 2017 r. w Domu Wędkarza odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, któremu przewodniczył Prezes ZG, kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczyli również przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Jan Pszczoła i przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Kazimierz Białas.

 

Po zatwierdzeniu protokołu z ostatniego posiedzenia – ukonstytuowania się Zarządu Głównego PZW oraz przyjęciu porządku obrad, Wiceprezes ds. organizacyjnych kol. Mirosław Iwański omówił projekty uchwał przygotowane przez Prezydium. Członkowie ZG podjęli uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium ZG,

- zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego PZW na I półrocze 2018 r

- ustalenia składów komisji problemowych ZG w celu realizacji Uchwały programowej XXXI KZD.

 

Kol. M.Iwański poinformował, że w dniach 23-24 luty 2018 r. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Prezydium, połączone z konferencją organizacyjną, w której udział wezmą władze wszystkich Okręgów PZW.

 

Na wniosek Prezesa ZG, kol. M.Iwański przedstawił uchwałę wprowadzającą zmiany do uchwały ZG w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Głównego PZW. ZG podjęło uchwałę, tym samym powołując na funkcję Wiceprezesa ZG PZW ds. promocji wędkarstwa, kol. Dariusza Dziemianowicza.

 

Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. K.Białas omówił projekt Regulaminu postepowania w sprawach przewinień członków PZW oraz projekt Instrukcji pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych. Po dyskusji Zarząd Główny zatwierdził powyższe dokumenty podejmując stosowna uchwałę.

 

Sekretarz ZG kol. Beata Olejarz przedstawiła pisma od członków kół poznańskich, w związku z Uchwałą Prezydium ZO PZW w Poznaniu w sprawie likwidacji kół, które w formie protestu wpłynęły do ZG. W trakcie dyskusji stwierdzono, że wobec braku w okręgu poznańskim, odpowiednich procedur dotyczących likwidacji oraz oceny pracy kół, Uchwałę Prezydium ZO w Poznaniu należy zawiesić. Uchwała został podjęta.

 

Kol. M.Iwański przedstawił wniosek w sprawie podjęcia uchwały ZG w sprawie nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego Kołu PZW nr 127 Śrem-Miasto (Okręg w Poznaniu) oraz Kołu PZW w Krzeszycach (Okręg w Gorzowie Wlkp.). Uchwała została podjęta.

 

Wiceprezes ds. ochrony i zagospodarowania wód kol. Wiesław Heliniak przedstawił wnioski złożone przez dyrektora GR PZW w Suwałkach. W związku z udzielonymi przez dyr. Roberta Stabińskiego wyjaśnieniami, ZG wyraziło zgodę na ich realizację w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”. Uchwała została podjęta.

 

Prezes ZG przedstawił wniosek w sprawie zmian kadrowych, dotyczących odwołania z funkcji Dyrektora Biura ZG. Zarząd Główny przyjął wniosek i podjął stosowną uchwałę.

 

Następnie kol. T Rudnik przedstawił wniosek o powołanie kol. Krzysztofa Szymańskiego na funkcję Rzecznika PZW. Uchwałę podjęto.

 

Wiceprezes ds. sportu kol. Zbigniew Mośko omówił i przedstawił wniosek w sprawie podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia Terminarza imprez międzynarodowych i krajowych w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej PZW na 2018 r. oraz ustanowienia „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW. Uchwały zostały podjęte.

 

Skarbnik ZG kol. Jerzy Leus przedstawił wniosek w sprawie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na notarialne zbycie przez Okręg PZW w Opolu udziału w części wspólnej nieruchomości. ZG wyraziło zgodę.

 

Wiceprezes ds. sportu kol. Z.Mośko przedstawił wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego w sprawie nadania medalu „Za wybitne osiągniecia w sporcie wędkarskim” dla pięciu członków reprezentacji kadetów w wędkarstwie spławikowym (Okręg w Tarnobrzegu). Uchwała została podjeta. Następnie kol. Z.Mośko przedstawił wniosek w sprawie podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia Terminarza imprez międzynarodowych i krajowych w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej PZW na 2018 r. oraz ustanowienia „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW. Uchwały zostały podjęte.

 

Kol. B.Olejarz przedstawiła sprawozdanie Głównej Komisji Odznak za 2017 r. Uchwała zatwierdzająca została podjęta.

 

Kol. Z.Mośko przedstawił ocenę udziału reprezentacji Polski w mistrzostwach świata i Europy w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej. Prezes ZG T.Rudnik pogratulował zawodnikom osiągniętych wyników oraz zdobytych medali.

 

Kol. T.Rudnik poinformował o spotkaniu z Zarządem Fundacji im. Prof. Zbigniewa Religi, na którym omawiano dalszą współpracę. Kol. M.Iwański uzupełnił wypowiedź Prezesa ZG o informacje o uroczystości, podczas której PZW otrzymało od Fundacji statuetkę „Przyjaciel Fundacji”.

 

Następnie Wiceprezes M.Iwański zapoznał członków ZG z pismem z Okręgu w Piotrkowie Tryb. w sprawie udzielenia wykładni przepisów dotyczących zwalniania z wnoszenia „wpisowego”. Po dyskusji zdecydowano o udzieleniu pisemnej odpowiedzi i przesłaniu jej do wszystkich okręgów PZW jako stanowiska Zarządu Głównego.

 

Na zakończenie kol. T.Rudnik zapoznał zebranych, z projektem schematu organizacyjnego instytucji (Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie), które będą zarządzać wodami Skarbu Państwa po 1 stycznia 2018r, w związku z wejściem w życie ustawy Prawo wodne.

 

(MM)

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Ile masz lat? (dotyczy członków PZW)
< 16
16-17
18-26
27-40
41-65
> 65
Głosuj wyniki

Na skróty