Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

Aktualności | 2018-04-27 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Konkurs na stanowisko

Dyrektora Biura Zarządu Głównego
PZW


Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, na podstawie uchwały ZG z dnia 24.03.2018 r., w sprawie zmiany na stanowisku PO dyrektora Biura ZG PZW ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Dyrektora Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku WędkarskiegoMiejsce Pracy
: Biuro ZG PZW, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa

Zakres zadań:

- wykonywanie i wdrażanie uchwał Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu oraz pozostałych organów PZW;
- współpraca z władzami i organami Związku oraz terenowymi jednostkami organizacyjnymi PZW, w celu realizacji zadań wynikających z planów działania;

- współpraca z organami samorządu terytorialnego i administracją rządową w zakresie działań na poziomie centralnym oraz terenowym;

- umiejętność budowania relacji PZW  z innymi organizacjami o zasięgu globalnym na arenie międzynarodowej;
- podejmowanie decyzji w zakresie posiadanych kompetencji i zgodnie z planem finansowym PZW;
- nadzór nad terminowym oraz prawidłowym przygotowywaniem materiałów dla władz
 i organów Związku;
- kierowanie i nadzór nad właściwą organizacją pracy Biura ZG PZW z zastosowaniem odpowiednich środków prawnych, tj. wewnętrznych aktów prawnych;
- wytyczanie kierunków i podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości pracy i współpracy Biura ZG PZW;

- wdrażanie krótko- i długoterminowej strategii w zakresie rozwoju PZW;
- inicjowanie, wdrażanie i nadzór nad działaniami mającymi na celu pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych na poziomie regionalnym, krajowym
i międzynarodowym, na realizację celów statutowych PZW;
- ustalenie wewnętrznej organizacji pracy Biura oraz nadzorowanie i koordynowanie bezpośrednio pracy poszczególnych zespołów PZW;
- odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z przepisów prawa;
- przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji niejawnych;
- wykonywanie czynności przewidzianych w przepisach prawa pracy dla kierowników zakładów pracy.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: wyższe ( preferowane ochrona środowiska, ichtiologia i rybactwo śródlądowe, zarządzanie, informatyka);
- doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

- umiejętność zarządzanie zespołem osobowym od 3 do 20 osób;
- znajomość przepisów i procedur związanych z działalnością PZW;
- znajomość aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska , wędkarstwa i rybactwa;
- predyspozycje osobiste i posiadanie kompetencji w zakresie tworzenia zespołu jako element zarządzania zasobami ludzkimi, planowania strategicznego i operacyjnego, koordynacji w realizowaniu procesów o wysokim stopniu złożoności;

- umiejętności podejmowania decyzji i pracy w sytuacjach stresowych oraz silna orientacja na realizację celów;
- wysoka  komunikacja interpersonalna;
- odpowiedzialność, terminowość, rzetelność;
- dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;

- doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz znajomość metodyki zarządzania;
- znajomość języka obcego w tym biznesowego;

- prawo jazdy kat. B.

Niezbędne dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny;
-  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia ( mile widziane listy referencyjne);
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

- zaświadczenie o niekaralności;
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora)

Oferujemy:

 

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

- niezbędne narzędzia pracy;

- decyzyjne stanowisko pracy z jasno określonymi celami;

- możliwość rozwoju zawodowego.


Termin i miejsce składania dokumentów:


- dokumenty należy złożyć do: 21.05.2018 r. w sekretariacie Biura ZG PZW, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa (I piętro, pok. 12);
- dokumenty należy złożyć osobiście;
- dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura ZG PZW”.

Procedura i przebieg konkursu

Komisja konkursowa powołana przez Prezydium Zarządu Głównego PZW przy udziale Prezesa Zarządu Głównego PZW rozpatrzy złożone oferty, dokona weryfikacji i wyłoni kandydatury.
Przed ogłoszeniem wyniku konkursu Komisja może zaprosić wytypowanych Kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także zmiany terminu składania aplikacji bez podawania przyczyny.


Ostateczny wynik konkursu zostanie ogłoszony do dnia 29.05.2018 r. na stronie Polskiego Związku Wędkarskiego (http://www.pzw.org.pl/zgpzw/)


Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego

Poleć znajomemu

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Będąc na urlopie wędkujesz ...
sam
z kolegami
z żoną
z dzieckiem
z dalszą rodziną
Głosuj wyniki

Na skróty