Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – sierpień 2018

Aktualności | 2018-08-31 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

31 sierpnia 2018 r. w Domu Wędkarza w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium ZG. Obradom przewodniczył Prezes ZG, Teodor Rudnik. W posiedzeniu brał udział przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Dariusz Gacek, przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego - kol. Kazimierz Białas i Rzecznik Dyscyplinarny ZG - kol. Henryk Mach.

Po przyjęciu przedstawionego przez Prezesa ZG porządku obrad został zatwierdzony protokół z poprzedniego posiedzenia.

Wiceprezes ZG ds. organizacyjnych - kol. Mirosław Iwański omówił projekt wraz z uzasadnieniem podjęcia uchwały w sprawie rozstrzygania sporów pomiędzy okręgami PZW oraz ich udziału w postępowaniu przed sądami. Uchwała została podjęta.

Skarbnik ZG - kol. Jerzy Leus przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia uprawnień członka władz i organów Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Uchwałę podjęto. Następnie kol. J. Leus przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do umowy aktu przekazania Zarządowi Okręgu PZW we Wrocławiu w zarządzanie i użytkowanie działek gruntowych.

Wiceprezes ZG ds. sportu - kol. Zbigniew Mośko przedstawił wnioski oraz projekty uchwał w sprawie:

- zmiany składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata seniorów w wędkarstwie spławikowym - Portugalia 2018,

- zmiany składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spinningowym z łódek - Anglia 2018,

- powołania trenera kadry sportowej PZW w dyscyplinie wędkarstwa gruntowego.

Uchwały zostały podjęte.

Przewodniczący Głównej Komisji Odznak kol. Leszek Orzechowski zgłosił projekty uchwał w sprawie nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu w Krośnie i Okręgu Mazowieckiego. Uchwały podjęto.

Kol. M. Iwański przedstawił stanowisko dotyczące przeprowadzanej analizy uchwał podjętych na posiedzeniach ZO PZW w I półroczu br. Podczas dyskusji stwierdzono o konieczności nadzoru Zarządu Głównego pod względem formalnym i zgodności ze Statutem PZW nad podejmowanymi w okręgach uchwałami.

Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód - kol. Wiesław Heliniak omówił zmiany i przedstawił projekt nowelizacji Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, opracowany przez Komisję ds. ochrony i zagospodarowania wód. Po dyskusji postanowiono dalszym procedowaniu i potrzebie uzgodnienia niektórych zapisów zawartych w projekcie m.in. z Komisją ZG ds. dzieci i młodzieży.

Następnie kol. W. Heliniak omówił przygotowany raport dotyczący produkcji ośrodków zarybieniowych PZW oraz zapotrzebowania okręgów na materiał zarybieniowy. Prezes ZG - kol. T. Rudnik w imieniu Prezydium ZG, wyraził podziękowania za zaangażowanie w pracę dla pracowników okręgów i ośrodków zarybieniowych.

Kol. Sławomir Połomski – pełnomocnik ZG przedstawił informację z przebiegu prac i działań podjętych w Okręgu PZW Koszalin. Poinformował o wprowadzonych zmianach w strukturze zatrudnienia, prowadzonych pracach w OHZ Liśnica, a także sytuacji finansowej okręgu.

Rzecznik Dyscyplinarny ZG - kol. H. Mach przedstawił informacje w sprawie prowadzonego postępowania wobec prezesa i członków Prezydium ZO PZW we Wrocławiu.

Kol. Z. Mośko przedstawił informacje na temat rozegranych Mistrzostw Świata kobiet w wędkarstwie spławikowym. Podczas dyskusji, wyrażono m.in. uznanie i podziękowania dla kolegów z Wrocławia, zaangażowanych w organizację i przebieg zawodów.

Następnie wszyscy przewodniczący komisji problemowych ZG, przedstawili informację z bieżącej działalności poszczególnych komisji, a przewodniczący GKR - kol. D. Gacek poinformował o wynikach i wnioskach z przeprowadzonych przez Główną Komisję Rewizyjną kontroli.

Dyrektor Biura ZG przedstawiła informacje z prac prowadzonych przez poszczególne działy w biurze ZG. Kol. M. Iwański uzupełniając wypowiedź, poinformował, że przygotowywane są zmiany w strukturze organizacyjnej biura ZG, które przedstawione zostaną do zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

Na zakończenie posiedzenia kol. T. Rudnik zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli organizacji przez PZW Kongresu CIPS w 2021 r. Wniosek został przyjęty i podjęto uchwałę zatwierdzającą.


[MM]

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Będąc na urlopie wędkujesz ...
sam
z kolegami
z żoną
z dzieckiem
z dalszą rodziną
Głosuj wyniki

Na skróty