Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – wrzesień 2018

Aktualności | 2018-09-24 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

21 września 2018 r. w Centralnym Ośrodku Sportowym w Spale odbyło się posiedzenie Prezydium ZG. Obradom przewodniczył Prezes ZG, Teodor Rudnik. W obradach uczestniczył przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Dariusz Gacek i Rzecznik Dyscyplinarny ZG -  kol. Henryk Mach.

 

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia, Wiceprezes ds. organizacyjnych – kol. Mirosław Iwański przedstawił projekty uchwał do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego, które dotyczyły:

- przedłożenia uchwał podjętych od czerwca br. przez Prezydium Zarządu Głównego;

- zmiany uchwały nr 1/XI/2017 Prezydium ZG PZW z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie: zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI KZD z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021 i uchwały nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW;

- uchwalenia Regulaminu organizacyjnego koła PZW;

- wykładni przepisów dotyczących zwoływania nadzwyczajnych zjazdów delegatów w jednostkach organizacyjnych Związku zawartych w Statucie PZW.

 

Członkowie Prezydium zagłosowali za przedstawieniem zaproponowanych projektów uchwał do zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

 

Kol. Beata Olejarz – Sekretarz ZG, omówiła dostosowany do wymogów RODO, nowy wzór karty ewidencyjnej członka PZW oraz projekt uchwały zatwierdzającej. Projekt został skierowany do zatwierdzenia prze Zarząd Główny.

 

Kol. Jerzy Leus – Skarbnik ZG, przedstawił przygotowane przez Komisję finansową projekty uchwał dotyczące:

- zmiany budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2018 r.;

- doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu PZW w Katowicach;

- ustanowienia składki członkowskiej na 2019 r.;

- opracowania założeń do budżetu na 2019;

- zamiany na inną, nieruchomości będącej własnością Okręgu PZW w Kaliszu, położonej w Ostrzeszowie.

 

Przyjęto zaproponowane projekty uchwał i skierowano je do zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

 

Następnie kol. Robert Stabiński – Dyrektor GR PZW w Suwałkach, przedstawił projekt wzorów zezwoleń na amatorski połów ryb na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego, będących w użytkowaniu Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach. Po dyskusji, Kol. J. Leus przedstawił projekt uchwały ZG zatwierdzającej. Członkowie Prezydium przyjęli zaproponowaną treść uchwały i skierowali do zatwierdzenia przez ZG.

 

Wiceprezes ZG ds. młodzieży – kol. Wiesław Miś przedstawił wniosek wraz z projektem uchwały ZG w sprawie nadania  tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej. Wniosek przyjęto i skierowano do zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

 

Kol. Leszek Orzechowski – omówił przygotowany przez Główną Komisję Odznak projekt Regulaminu nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW oraz projekt Regulaminu nadawania tytułu „Członka Honorowego PZW”. Po dyskusji i wprowadzeniu zgłoszonych poprawek, projekty regulaminów skierowano do zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

 

Prezes ZG T.Rudnik przedstawił tryb postepowania i przypomniał okoliczności zawieszenia członków władz Okręgu PZW we Wrocławiu, a Rzecznik Dyscyplinarny ZG – kol. H. Mach, poinformował o wynikach prowadzonego postepowania wyjaśniającego.

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, Wiceprezes ds. promocji - kol. Dariusz Dziemianowicz zaprezentował projekt odezwy do jednostek terenowych i członków Związku zachęcającej do aktywnego udziału w kampanii wyborczej promującej członków PZW i zwolenników wędkarstwa. Członkowie Prezydium skierowali projekt do zatwierdzenia przez ZG.

 

Następnie kol. D. Dziemianowicz poinformował o przygotowywanej przez komisję dokumentacji niezbędnej do prowadzenia walnych zgromadzeń w Kołach PZW.

 

Prezes T. Rudnik zaproponował przedyskutowanie spraw związanych z dalszym członkostwem PZW w EAF (European Anglers Federation) i postawił wniosek o wystąpienia z tej organizacji. Prezydium ZG poparło wniosek i skierowało go do zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

 

Kol. T. Rudnik omówił zagadnienia związane z kierowanymi do ZG wnioskami w sprawie prowadzenia odłowów kontrolnych na wodach użytkowanych przez Okręgi PZW. Po dyskusji zatwierdzono stanowisko w tej sprawie i postanowiono o przedstawieniu go na posiedzeniu ZG.

 

Na zakończenie kol. M. Iwański poinformował o planowanym szkoleniu dla członków władz i organów PZW w zakresie obowiązujących przepisów RODO. Zaproponowano, aby szkolenie odbyło się podczas grudniowego posiedzenia ZG.

 

[MM]

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Czy byłeś na wędkarskiej wyprawie za granicą?
Tak
Nie
Wybieram się w tym roku
Głosuj wyniki

Na skróty