Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – wrzesień 2018

Aktualności | 2018-09-25 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

21 września 2018 r. w Centralnym Ośrodku Sportowym w Spale odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, któremu przewodniczył Prezes ZG Teodor Rudnik. W obradach uczestniczył kol. Dariusz Gacek - przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i kol. Henryk Mach - Rzecznik Dyscyplinarny ZG.

 

Na wstępie zatwierdzono porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia. Następnie Prezes ZG T. Rudnik wraz z Wiceprezesem ds. organizacyjnych – kol. Mirosławem Iwańskim przedstawili wnioski wraz z projektami uchwał do zatwierdzenia przez Zarząd Główny, w sprawie:

- przedłożenia uchwał Prezydium ZG podjętych na posiedzeniach od czerwca br.;

- zmiany uchwały nr 1/XI/2017 Prezydium ZG PZW z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie: zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI KZD z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021 i uchwały nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW;

- uchwalenia Regulaminu organizacyjnego koła PZW;

 

Po dyskusji członkowie Zarządu Głównego zatwierdzili powyższe uchwały. Zdecydowano również o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia przez Komisję organizacyjną ZG, projektu dotyczącego wykładni przepisów zawartych w Statucie PZW w sprawie zwoływania nadzwyczajnych zjazdów delegatów w jednostkach organizacyjnych Związku.

 

Sekretarz ZG - kol. Beata Olejarz, przedstawiła dostosowany do wymogów RODO, nowy wzór karty ewidencyjnej członka PZW. Projekt został przyjęty poprzez podjęcie uchwały.

 

Kol. Jerzy Leus – Skarbnik ZG, przedstawił przygotowane przez Komisję finansową projekty uchwał dotyczące:

- zmian w budżecie Polskiego Związku Wędkarskiego na 2018 r.;

- ustanowienia składki członkowskiej na 2019 r.;

- opracowania założeń do budżetu na 2019;

- zamiany na inną, nieruchomości będącej własnością Okręgu PZW w Kaliszu.

Po dyskusji uchwały zostały przyjęte.

 

Kol. T. Rudnik omówił zagadnienia dotyczące majątku PZW oraz trwającego procesu doprowadzania treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. Przedstawił wniosek w sprawie podjęcia uchwał dotyczących majątku w Okręgu PZW w Katowicach. Uchwały podjęto.

 

Następnie Dyrektor GR PZW w Suwałkach - kol. Robert Stabiński, przedstawił zatwierdzony przez Prezydium, projekt wzorów zezwoleń na amatorski połów ryb na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego, będących w użytkowaniu Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach. Członkowie ZG podjęli uchwałę zatwierdzającą.

 

Kol. Wiesław Miś - Wiceprezes ZG ds. młodzieży przedstawił wnioski, zatwierdzone przez Radę ds. dzieci i młodzieży oraz projekt uchwały ZG w sprawie nadania  tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej. Podjęto uchwałę zatwierdzającą.

 

Kol. Leszek Orzechowski – przewodniczący Głównej Komisji Odznak przedstawił projekt Regulaminu nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW oraz projekt Regulaminu nadawania tytułu „Członka Honorowego PZW”. Po dyskusji podjęto uchwały zatwierdzające.

 

Kol. Sławomir Połomski zdał relację z działań podejmowanych przez pełnomocnika ZG PZW w Okręgu PZW w Koszalinie. Poinformował o wprowadzonych procedurach mających na celu zmniejszenie wydatków i zwiększenie przychodów do budżetu Okręgu oraz pracach na OZ Liśnica.

 

Prezes ZG T.Rudnik przedstawił tryb postepowania i okoliczności podjęcia przez Prezydium ZG uchwały o zawieszeniu członków władz Okręgu PZW we Wrocławiu. W uzupełnieniu wypowiedzi, Rzecznik Dyscyplinarny ZG – kol. H. Mach, poinformował o wynikach prowadzonego postepowania wyjaśniającego.

 

Wiceprezes ds. promocji - kol. Dariusz Dziemianowicz poinformował o przygotowywanej przez Komisję organizacyjną ZG dokumentacji niezbędnej do prowadzenia walnych zgromadzeń w Kołach PZW.

 

Prezes ZG T. Rudnik przedstawił zagadnienia związane z kierowanymi do ZG wnioskami w sprawie prowadzenia odłowów kontrolnych na wodach użytkowanych przez Okręgi PZW. Po dyskusji, Członkowie Zarządu zatwierdzili stanowisko w tej sprawie i skierowali je do zamieszczenia w Komunikatach ZG i na portalu związkowym.

 

Prezes T. Rudnik ZG przedstawił wniosek w sprawie zmiany na stanowisku Dyrektora Biura ZG. Zarząd Główny przyjął wniosek i podjął stosowną uchwałę.

 

Kol. D. Dziemianowicz zaprezentował projekt odezwy do jednostek terenowych i członków Związku zachęcającej do aktywnego udziału w kampanii wyborczej promującej członków PZW i zwolenników wędkarstwa. Członkowie ZG przyjęli zaproponowany projekt.

 

Prezes T. Rudnik zaproponował przedyskutowanie spraw związanych z dalszym członkostwem PZW w EAF (European Anglers Federation) i postawił wniosek o wystąpienia z tej organizacji. Po dyskusji członkowie Zarządu poparli wniosek i podjęli uchwałę zatwierdzającą.

 

Na zakończenie Wiceprezes M. Iwański poinformował o planowanym szkoleniu dla członków władz i organów PZW w zakresie obowiązujących przepisów RODO, które odbędzie się podczas grudniowego posiedzenia ZG.

 

[MM]

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Jaką metodę wędkowania preferujesz?
spławikową
gruntową
spinningową
muchową
podlodową
morską
Głosuj wyniki

Na skróty