Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – listopad 2018

Aktualności | 2018-11-23 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

23 listopada 2018 r. w Domu Wędkarza w Warszawie, odbyło się posiedzenie Prezydium ZG z udziałem Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Dariusza Gacka, Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego - kol. Kazimierza Białasa i Rzecznika dyscyplinarnego ZG PZW - kol. Henryka Macha. Obradom przewodniczył Prezes ZG – kol. Teodor Rudnik.

 

Po przyjęciu porządku posiedzenia i zatwierdzeniu protokołu z ostatniego posiedzenia, przystąpiono do podjęcia uchwał.

 

Kol. Marek Lesisz – członek Komisji finansowej, przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora i Głównej Księgowej Biura Zarządu Głównego PZW oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wydatków na remont i wyposażenie pokoi hotelowych w budynku Domu Wędkarza oraz wydatków na wyposażenie lokalu służbowego.

 

Uchwały zostały podjęte.

 

Wiceprezes ZG ds. sportu – kol. Zbigniew Mośko omówił opracowany przez Główny Kapitanat Sportowy „Terminarz imprez międzynarodowych i krajowych w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej PZW na 2019 r. Po dyskusji podjęto uchwałę zatwierdzającą.

 

Następnie, w związku ze spełnieniem wszystkich przesłanek zawartych w Statucie PZW, członkowie Prezydium podjęli uchwałę o utracie prawa do pełnienia funkcji we władzach i organach Polskiego Związku Wędkarskiego przez Prezesa ZO w Olsztynie, łącznie z pozbawieniem mandatu delegata.

 

Kol. Leszek Orzechowski przedstawił przygotowane przez Główną Komisję Odznak projekty uchwał w sprawie przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW. Uchwały zostały podjęte.

 

W punkcie dotyczącym informacji z prac poszczególnych komisji problemowych ZG PZW, Wiceprezes ZG ds. organizacyjnych – kol. Mirosław Iwański przedstawił wyniki prac komisji w zakresie spraw bieżących oraz przedstawił informacje o nadesłanych w ostatnich dniach wnioskach.

 

Kol. Wiesław Miś – Wiceprezes ZG ds. młodzieży omówił założenia i cele Konferencji dla działaczy młodzieżowych PZW, która odbywa się w dniach 23-25 listopada br. w Nieborowie.

 

Kol. Wiesław Heliniak – Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód przedstawił informacje dotyczące aktualnej sytuacji w Okręgu PZW w Koszalinie oraz przebieg współpracy w dziedzinie ochrony wód z Państwową Strażą Rybacką i Policją.

 

Kol. M. Lesisz omówił prace Komisji finansowej. Wspólnie z Główną Księgową ZG - p. Joanną Ozimek przedstawili wyjaśnienia do projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego ZG PZW za rok 2018. Po dyskusji uchwała została podjęta przez członków Prezydium.

 

Kol. Dariusz Dziemianowicz przedstawił zagadnienia związane z modernizacją portalu PZW oraz dostosowaniem funkcjonowania w ramach Centralnej Bazy Danych PZW - aplikacji związanej z płatnościami elektronicznymi.

 

Kol. Henryk Mach poinformował o wynikach zakończonych i przebiegu trwających postępowań wyjaśniających, a także o nowych wnioskach, które wpłynęły do Rzecznika dyscyplinarnego ZG PZW.

 

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. Dariusz Gacek omówił przebieg, zakres i wyniki przeprowadzonych kontroli w Okręgach PZW w Olsztynie, Nowym Sączu i we Wrocławiu.

 

Kol. Andrzej Zieliński - Redaktor naczelny „Wiadomości Wędkarskich” przedstawił wnioski w sprawie redukcji kosztów utrzymania redakcji. Zostały one skierowane do rozpatrzenia przez Komisję finansową ZG, w celu przygotowania projektów uchwał na grudniowe posiedzenie Zarządu Głównego.

 

[MM]

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Będąc na urlopie wędkujesz ...
sam
z kolegami
z żoną
z dzieckiem
z dalszą rodziną
Głosuj wyniki

Na skróty