Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Uchwała 1/12/2018 składki i zasady wędkowania na 2019 rok

Aktualności | 2019-01-28 | Publikujący: Koło PZW Haczów

SKŁADKI NA 2019

 

 

Uchwała 1/12/2018 składki i zasady wędkowania na 2019 rok

 

Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Krośnie

nr 1/12/2018 z dnia 21.12.2018 r.

dotycząca ustalenia wysokości okręgowych składek

na ochronę i zagospodarowanie wód w 2019 r.

W związku z uchwałą ZG PZW nr 75/X/2018 z dnia 22.10.2018 Zarząd Okręgu PZW w Krośnie zmienia uchwałę własną nr 1/10/2018 z dnia 19.10.2018 w sprawie wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2019 w sposób następujący:

& 1

I. Wody ogólnodostępne: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (bez łowisk specjalnych)

 Członkowie PZW: 

Składka roczna:

 a.    - pełna na wszystkie wody ogólnodostępne - 230 zł,

b.    - niepełna dla członków rezygnujących z łowienia z łodzi – 220 zł,

- niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 180 zł,

- niepełna dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową – 170 zł

- niepełna dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i z łodzi – 160 zł

& 2

Zasady stosowania ulg i zwolnień:

a.      członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód,

b.      członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z wpisowego,

c.      opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się.

 

·   Składka roczna dla członka – uczestnika pełna - 70 zł,  niepełna na wody nizinne - 60 zł.

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na  1 dzień na wodach górskich - 50 zł,

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na  3 dni na wodach górskich - 120 zł

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na  7 dni na wodach górskich - 180 zł

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na jeden dzień na wodach nizinnych - 40 zł,

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na 3 dni na wodach nizinnych - 90 zł,

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na 7 dni na wodach nizinnych - 140 zł,

 

Przy składkach okresowych, okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg i zwolnień.

W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki podstawowej pełnej w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

& 3

Opłaty za wędkowanie dla obcokrajowców i niezrzeszonych na wodach Okręgu Krosno w roku 2019 wynoszą:

 Opłata roczna pełna na wszystkie obwody rybackie wynosi 580 zł (wody górskie i nizinne)

Opłaty dzienne:

opłata wody górskie okręgu jeden dzień – opłata 100 zł

opłata wody górskie okręgu trzy dni – opłata 150 zł

opłata wody górskie okręgu 7 dni – opłata 250 zł

opłata wody nizinne okręgu jeden dzień – opłata 70 zł

opłata wody nizinne okręgu 3 dni – opłata 130 zł

opłata wody nizinne okręgu 7 dni – opłata 200 zł

& 4

II. Składki niepełne na poszczególne łowiska poza obwodami rybackimi.

Składka roczna członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd normalna  - 140 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I,       normalna  - 100 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II:       normalna   - 100 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki:     normalna    - 100 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi:     normalna  - 110 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu:   normalna  - 100 zł,

·        na zbiornik w Dukli:  normalna  - 100 zł,

·        na zbiornik w Haczowie:    normalna  - 70 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie:    normalna  - 100 zł,

·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki:    normalna  - 50 zł,

·        na zbiornik w Cisnej:    normalna    - 50 zł,

Opłata roczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd    - 550 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I:     - 500 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II:   - 500 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki:    - 500 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi:   - 500 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu:    - 500 zł,

·        na zbiornik w Dukli:    - 500 zł,

·        na zbiornik w Haczowie:     - 450 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie:     - 500 zł,

·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki:  - 400 zł,

·        na zbiornik w Cisnej:  - 400 zł.

 

& 5

Składka jednodniowa na poszczególne łowiska dla członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  - 30 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I  - 20 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II  - 20 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  - 20 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi   - 20 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu  - 15 zł,

·        na zbiorniki w Polance  - 16 zł,

·        na zbiornik w Dukli   - 20 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  - 15 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  - 25 zł,

·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  - 15 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  - 15 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   - 15 zł.

& 6

Opłata jednodniowa na poszczególne łowiska dla niezrzeszonych i cudzoziemców:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  - 50 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I  - 35 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II  - 35 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  - 35 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi   - 35 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu  - 28zł,

·        na zbiorniki w Polance  - 28 zł,

·        na zbiornik w Dukli   - 35 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  - 28 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  - 40 zł,

·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  - 28 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  - 28 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   - 28 zł.

& 7

W składkach rocznych stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki zapłacone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk, z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

Członkowie PZW opłacający składkę roczną na łowiskach w Kołach muszą posiadać składkę roczną pełną lub niepełną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Krosno.

& 8

III. Składka na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

 

roczna       - 1900 zł,

jednodniowa    -  100 zł.

Jednodniowa dla obcokrajowców i niezrzeszonych  -   150 zł.

Roczna dla obcokrajowców i niezrzeszonych  -   3500 zł.

 Obowiązuje regulamin łowiska.

& 9

Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu:

na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,

na wodach nizinnych.

Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.

Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni – dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich” oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.

Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.

Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.

Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.

Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.

Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.

W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.

Składki roczne wymienione w pkt. I – Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach przyjmowania składek. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach przyjmowania składek.

Składki okresowe na wędkowanie w Okręgu PZW Krosno dostępne są w wersji elektronicznej według następujących zasad. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych obwodów rybackich Okręgu PZW Krosno, z wyjątkiem Łowiska Ochronnego „San-Zwierzyń-Hoczewka” oraz łowisk w kołach PZW, po wniesieniu składki jednodniowej na wody nizinne lub górskie. Zezwolenie, rejestr do pobrania na stronie internetowej Okręgu PZW Krosno.

Zezwolenie jest ważne z legitymacją członkowską PZW, kartą wędkarską i dowodem wpłaty odpowiedniej składki.

Osoby niezrzeszone musza posiadać zezwolenie, kartę wędkarską i dowód opłaty. Cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce muszą posiadać zezwolenie i dowód opłaty jednodniowej oraz paszport lub dowód tożsamości.

& 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

& 11

Traci moc uchwała ZO PZW Krosno nr 1/10/2018 z dnia 19 października 2018.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Ile masz lat? (dotyczy członków PZW)
< 16
16-17
18-26
27-40
41-65
> 65
Głosuj wyniki

Na skróty