Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. public relations

Aktualności | 2019-05-13 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Konkurs na stanowisko


Specjalisty ds. public relations


Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. public relations w Biurze ZG PZW w Warszawie.
Miejsce Pracy: Biuro ZG PZW, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
•    tworzenie treści budujących pozytywny wizerunek stowarzyszenia w Internecie, mediach społecznościowych i innych oraz promowanie tych treści;
•    bezpośrednie interakcje z użytkownikami serwisów „wędkarskich” w Internecie oraz mediach społecznościowych;
•    udział w opracowywaniu, przygotowywaniu materiałów informacyjno – promocyjnych, kalendarzy, folderów i innych wydawnictw;
•    zapewnienie tłumaczeń na naradach i spotkaniach międzynarodowych z udziałem Zarządu;

Wymagane kwalifikacje:

•    Znajomość zagadnień związanych z wędkarstwem, ochroną środowiska;
•    wykształcenie wyższe kierunkowe;
•    poświadczone doświadczenie zawodowe, w tym w specjalności marketing, promocja, PR;
•    wiedza zawodowa z zakresu reklamy, promocji, PR;
•    znajomość pakietu MS Office;
•    znajomość języka angielskiego;
•    dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
•    umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
•    umiejętność radzenia sobie ze stresem;
•    doświadczenia i znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
•    pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole;
•    zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę;

Niezbędne dokumenty i oświadczenia


I etap
•    Życiorys/CV i list motywacyjny;
•    Uzasadnienie przystąpienia do konkursu ;
•    Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne;
•    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Specjalisty ds. public relations.

II etap
•    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia;
•    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie stażu pracy i doświadczenia zawodowego;
•    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
•    Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Termin i miejsce składania dokumentów
•    Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2019 r. w sekretariacie Biura ZG PZW, ul. Twarda 42,
00-831 Warszawa (I piętro, pok. 12);
•    Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem „poczty” (decyduje data stempla pocztowego); poczty e-mail: sekretariat@zgpzw.pl
•    Dokumenty składane osobiście, należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Specjalista ds. public relations”;
•    Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
•    Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także zmiany terminu składania aplikacji bez podawania przyczyny.

Do przesłanych dokumentów prosimy załączyć poniższą informację:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)

Poleć znajomemu

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Czy byłeś na wędkarskiej wyprawie za granicą?
Tak
Nie
Wybieram się w tym roku
Głosuj wyniki

Na skróty