Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Okręgów PZW rejonu południowo-wschodniego

Aktualności | 2019-05-18 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniach 15 - 16 maja 2019 r. w Rzeszowie, odbyło się spotkanie przedstawicieli władz ZG PZW z przedstawicielami Okręgów PZW - rejonu południowo-wschodniego Polski, którego organizatorem był Okręg w Rzeszowie. Obradom przewodniczył kol. Wiesław Heliniak – Prezes ZO PZW w Rzeszowie, Wiceprezes ZG PZW ds. ochrony i zagospodarowania wód. Przedstawicielami Zarządu Głównego uczestniczącymi w spotkaniu byli również Prezes ZG – kol. Teodor Rudnik, Wiceprezes ZG ds. promocji – kol. Dariusz Dziemianowicz, Skarbnik ZG - kol. Jerzy Leus oraz Członek Komisji Organizacyjnej ZG i opiekun rejonu - kol. Edward Fornalik. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządów i dyrektorzy biur z Okręgów PZW z Bielska Białej, Chełma, Kielc, Krosna, Krakowa, Lublina, Nowego Sącza, Przemyśla, Rzeszowa, Siedlec, Tarnobrzega, Tarnowa, Zamościa, Białej Podlaskiej, Białegostoku i Radomia.

Podczas dwudniowych obrad omawiano następujące zagadnienia:

Prezes T. Rudnik przedstawił informację z prac Prezydium i Zarządu Głównego PZW oraz omówione zostały zasady prawidłowego sporządzania przez Zarządy Okręgów uchwał. Zwrócił uwagę o podejmowanych przez ZG PZW działaniach dotyczących Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach. Poinformował o zawartym porozumieniu z Burmistrzem Miasta Orzysz, oraz przedstawił przebieg rozmów dotyczących współpracy z władzami samorządowymi Pisza i Augustowa. Współpraca ma dotyczyć wspólnych przedsięwzięć promujących gminę, rozwój wędkarstwa i sportu wędkarskiego na jeziorach użytkowanych przez ZG PZW. Prezes podkreślił, że istotnym elementem jest zmiana sposobu prowadzenia gospodarki tj. ograniczenia połowów gospodarczych na tych jeziorach. Prezes ZG poinformował również o potrzebie weryfikacji inspektorów i instruktorów szkolenia młodzieży wędkarskiej z uwagi na nowe przepisy państwowe w zakresie weryfikacji osób pracujacych z dziećmi, tj. zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.).

Kol. Wiesław Heliniak przedstawił informację z prac Komisji ds. ochrony i zagospodarowania wód ZG PZW. Przedstawił zagadnienia związane z tzw. wodami granicznymi oraz uchwałę ZG PZW z marca br. uchylającą w całości uchwałę nr 73 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 2 września 1995 roku w sprawie zasad zawierania porozumień międzyokręgowych. Zaprezentował projekt uchwały Zarządu Głównego PZW, który będzie rozpatrzony na posiedzeniu w dn. 25.05.br, w sprawie zasad współdziałania okręgów graniczących ze sobą stanowiący, że okręgi gospodarujące na wodach graniczących z innym okręgiem lub na wodach będących na terenie działania innego okręgu zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań do udostępnienia tych wód wędkarzom, tych okręgów na zasadach wzajemności lub uwzględniających proporcjnalnie koszty gospodarowania. Zwrócił również uwagę, że planowane jest powołanie Komisji Arbitrażowej PZW ds. rozstrzygania spraw spornych w tym zakresie. Dodał, że z każdego rejonu będzie po 3 osoby w składzie Komisji z udziałem 2 członków ZG PZW. Na wniosek Kol. Wiesława Heliniaka, członkowie rejonu zgłosili 3 osoby, które wejdą w jej skład.

Kol. Dariusz Dziemianowicz zwrócił uwagę na projektowany zapis w uchwale w sprawie zasad współdziałania okręgów graniczących ze sobą dotyczący dystrybucji składek członkowskich ustalajacy, że składka członkowska ogólnozwiązkowa może być pobierana przez skarbników tylko na terenie działania okręgu, natomiast składka na ochronę i zagospodarowanie wód może być pobierana na terenie działania innego okręgu tylko za jego zgodą.

Kol. Jerzy Leus przedstawił informację w zakresie doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgach Polskiego Związku Wędkarskiego. Omówił szczegółowo zatwierdzony budżet Polskiego Związku Wędkarskiego na 2019 r.

Kol. Dariusz Dziemianowicz przedstawił zagadnienia związane z przygotowaniami do obchodów Jubileuszu 70-lecia powstania Polskiego Związku Wędkarskiego, który obchodzony będzie 20-21 czerwca 2020 r.

Kol. Wiesław Heliniak przedstawił interpretację przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie wzajemnego informowania się o wykroczeniach i przestępstwach popełnianych np. przez wędkarzy.

 

Członek Komisji ZG ds. cyfryzacji Związku, kol. Grzegorz Kidawski przedstawił prezentację dotyczącą dotychczasowego wykorzystania Centralnej Bazy Danych Członków PZW, wprowadzonej do testów aplikacji płatności elektronicznych oraz planowanej modernizacji portalu Związkowego.


Uczestniczący w spotkaniu Prezesi Zarządów przedstawili informacje i ocenę stanu ilościowego członków PZW oraz sprawy związane z zasadami współpracy w ramach podpisanych porozumień międzyokręgowych.

Następnie omawiano stan zaawansowania prac nad przygotowywanym projektem Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, który jest w trakcie konsultacji. Kol. Wiesław Heliniak poinformował, że głównym założeniem zmian w RAPR jest to, że przepisy dotyczące zasad uprawiania amatorskiego połowu ryb ustala w swoim zezwoleniu uprawniony do rybactwa, czyli Zarząd Okręgu. Przedstawiciele Okręgów zgłosili wnioski, które zostaną rozparzone przez Komisję ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód oraz przedłożone Zarządowi Głównemu PZW.

Ustalono, że gospodarzem kolejnego, jesiennego spotkania okręgów z tej strefy będzie Okręg PZW w Siedlcach.

 

[GK]

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Jaką metodę wędkowania preferujesz?
spławikową
gruntową
spinningową
muchową
podlodową
morską
Głosuj wyniki

Na skróty