Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – maj 2019

Aktualności | 2019-05-27 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

25 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej -  kol. Dariusz Gacek, Rzecznik Dyscyplinarny ZG PZW kol. Henryk Mach i przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego – kol. Kazimierz Białas. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego kol. Teodor Rudnik.

 

Minutą ciszy obecni uczcili pamięć zmarłego Członka Honorowego PZW, długoletniego Prezesa Zarządu Okręgu w Ciechanowie - Kol. Bohdana Żukowskiego.

 

Zatwierdzono przedstawiony przez Prezesa ZG porządek obrad oraz protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

 

Kol. Wiesław Miś - Wiceprezes ZG ds. młodzieży przekazał na rece kol. Andrzeja Bylinowicza podziekowania dla Okregu PZW w Sierniewicach za organizację w Nieborowie w 2018 r. Ogólnopolskich Zawodów Wędkarskich Działaczy Młodzieżowych.

 

Następnie omówiono wnioski i projekty uchwał do podjęcia przez Zarząd Główny.

 

Kol. T. Rudnik omówił procedurę związaną z przeprowadzonym konkursem i przedstawił projekt uchwały wraz z wnioskiem dotyczącym zmiany na stanowisku Głównego Ksiegowego Biura ZG PZW. Uchwała została podjeta.

 

Wiceprezes ZG ds. organizacyjnych - kol. Mirosław Iwański –przedstawił uchwały w sprawie:

- przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW w dniu 26.04.2019 r.,

- zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i ZG PZW na II półrocze 2019 r.,

- uchylenia uchwały nr 125 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 01.04.2016 r. w sprawie dostępu do dokumentów znajdujących się w zasobach biur i jednostkach organizacyjnych PZW z późniejszymi zmianami.

Uchwały zostały podjęte przez Zarząd.

 

Wiceprezes ds. mediów i promocji - kol. Dariusz Dziemianowicz, przedstawił wniosek oraz projekty uchwał w sprawach:

- zmiany składu w komisji Zarządu Głównego PZW ds. promocji. Do udziału w pracach komisji zaproszony został kol. Henryk Grześ O/Ciechanów,

- organizacji jubileuszu 70-lecia PZW, który obchodzony będzie w dniach 20-21 czerwca 2020 roku.

Uchwały zostały podjete.

 

Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód - kol. Wiesław Heliniak omówił projekt uchwały w sprawie zasad współdziałania okręgów graniczących ze sobą. Uchwała ta wskazuje m.in. na konieczność podjęcia przez Okręgi PZW wszelkich działań w celu udostepnienia tzw. wód granicznych. Uchwała została podjęta.

 

Następnie kol. W.Heliniak omówił zmiany w Regulaminie Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego wprowadzające możliwość głosowania elektronicznego przez członków Rady. Uchwałę podjęto.

 

Skarbnik ZG – kol. Jerzy Leus przedstawił łączne sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Wędkarskiego za 2018 rok wraz z projektem uchwały zatwierdzającej. Członkowie ZG zatwierdzili sprawozdanie podejmując uchwałę.

 

Następnie kol. J.Leus przedstawił projekt Instrukcji gospodarki kasowej Biura Zarządu Głównego PZW, który został zatwierdzony poprzez podjętą uchwałę.

W dalszej części Skarbnik ZG przedstawił wnioski i projekty uchwał w sprawie:

- zatwierdzenie budżetu Komisji ZG ds. Cyfryzacji Polskiego Związku Wędkarskiego na 2019 r.,

- doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu PZW w Białymstoku, Chełmie i w Okręgu Mazowieckim.

- sprostowania pomyłki w uchwale dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości przez Okręg PZW w Bielsku - Białej i Okręg PZW w Kaliszu.

Uchwały zostały podjęte.

 

Wiceprezes ZG ds. sportu- kol. Zbigniew Mośko przedstawił projekty uchwał dotyczące:

- ustalenia składu kadry seniorów w wędkarstwie spinningowym z brzegu na 2019/2020 rok,

- ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata seniorów w wędkarstwie spinningowym z brzegu - Francja 2019,

- ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata juniorów w wędkarstwie muchowym - Czechy 2019. Podjęto uchwały zatwierdzające.

 

Kol. Leszek Orzechowski - Przewodniczący Głównej Komisji Odznak przedstawił wnioski i projekt uchwały nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla członków z Okręgu PZW w Bielsku-Białej, Czestochowie, Poznaniu, Zielonej Górze i Okręgu Nadnoteckiego i Mazowieckiego PZW w Warszawie. Uchwałę podjęto.

 

Kol. W. Heliniak omówił stan prac nad projektem Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Poinformował, że projekt jest w dalszym ciągu konsultowany, a na najbliższym posiedzeniu Komisji ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód rozpatrzone zostaną m.in. wnioski zgłaszane na spotkaniach „strefowych”.

 

Kol. Dariusz Gacek przedstawił szczegółowo przebieg kontroli przeprowadzonych przez GKR w I połowie 2019 r. Kontrole prowadzone były w Okręgach PZW w Bielsku-Białej, Elblągu i Olsztynie. Sformułowane zostały wnioski i zalecenia pokontrolne odnoszące się do pracy OKR’ów oraz prowadzenia dokumentacji w Kołach PZW.

 

Na zakończenie posiedzenia Dyrektor Biura ZG PZW – kol. M. Mizieliński przedstawił informacje z prac biura.

 

[MM]

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Będąc na urlopie wędkujesz ...
sam
z kolegami
z żoną
z dzieckiem
z dalszą rodziną
Głosuj wyniki

Na skróty