Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Komunikaty

Pomorska Zimowa Liga Feederowa - regulamin i zgłoszenia

Wędkarstwo feederowe rozwija się prężnie w woj. pomorskim, zamieszczamy zatem regulamin z informacją dotyczącą sposobu zgłoszeń do kolejnej edycji imprezy:

 

ZIMOWA POMORSKA LIGA FEEDEROWA

 

organizatorzy: Klub Browning Team Gdynia i sklep wędkarski „Szuwarek”  Gdańsk

 

1. ZASADY UDZIAŁU

1.1. W zawodach może wziąć udział każda osoba zamieszkała na terenie woj. pomorskiego, posiadająca kartę wędkarską oraz opłacone u uprawnionego do rybactwa na danym akwenie zezwolenie na wędkowanie.

1.2. Zawody maja charakter towarzyski więc liczy się przede wszystkim koleżeńska atmosfera i rywalizacja fair-play, mimo to zostaną rozegrane wg poniższego regulaminu oraz wg. zasady „NO KILL”. Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.

1.3. W ramach Zimowej Pomorskiej Ligi Feederowej zostaną rozegrane 4 tury, każda podzielona na 3 sektory.

1.4. Z uwagi na pojemność łowisk w Lidze może wystartować max 40 zawodników, zatem o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

1.5. Startowe za udział w zawodach wynosi:

od zawodnika: 150,- za cały cykl Ligi,

od trenera: 10,- za każdą turę

Startowe od zawodnika należy uiścić jednorazowo za cały cykl Ligi na odprawie technicznej do pierwszej tury.

Trenera można zgłosić na cały cykl Ligi i startowe również uiścić jednorazowo przed pierwszą turę, lub zgłaszać na każda turę oddzielnie (e-mail), nie później niż na 14 dni przed jej rozegraniem, a startowe uiścić podczas odprawy technicznej do danej tury.

W przypadku nieuczestniczenia zawodnika lub zgłoszonego trenera w turze zawodów startowe nie jest zwracane.

Startowe w całości przeznaczone jest na organizację Ligi (nagrody, upominki, catering na zakończenie Ligi).

1.6. NAGRODY:

startowe z poszczególnych tur zostanie przeznaczone na nagrody wręczane na zakończenie Ligi wg klucza:

- w przypadku uczestnictwa 20 zawodników, nagrody (w kopertach) otrzymają zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-9 w klasyfikacji generalnej,

- w przypadku uczestnictwa większej liczby zawodników, nagrody (w kopertach) otrzymają zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-10 w klasyfikacji generalnej, a wśród pozostałych zawodników zostanie rozlosowanych kilka upominków,

- zawodnicy z miejsc 1-3 klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe puchary

- zwycięzcy sektorów z każdej tury otrzymają upominki od sponsorów

1.7. Uczestnictwo w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska i imienia uczestnika, jak również na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika w relacjach, materiałach, zdjęciach i filmach z imprezy.

1.8. W takcie każdej tury, od momentu rozpoczęcia odprawy technicznej, do momentu zejścia zawodnika z łowiska po zważeniu ryb, obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Za nieprzestrzeganie tego zakazu zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w turze zawodów.

1.9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników oraz ewentualny brak zezwoleń do wędkowania (każdy zawodnik ma obowiązek indywidualnego zakupu zezwolenia okresowego lub rocznego na każde łowisko). Ubezpieczenie NNW każdy zawodnik powinien posiadać we własnym zakresie.

 

2. ZGŁOSZENIA i HARMONOGRAM LIGI

2.1. Zgłoszenia do udziału w II edycji Ligi należy przesyłać na adres e-mail:

gdynia.browning@op.pl, do 20 listopada 2019r.

Komunikaty dotyczące zawodów i klasyfikacja generalna zamieszczane będą na stronie internetowej: http://www.gdyniabrowning.pzw.org.pl/

oraz fanpage Klubu Browning Team Gdynia na portalu FB, gdzie będzie również zamieszczana foto galeria Ligi.

2.2. HARMONOGRAM:

24 listopada – I tura

- kan. Śledziowy -Trzcinisko

15 grudnia  - II tura

- rzeka Wisła - Szewce lub Drewnica (zależnie od możliwości wjazdu)

26 stycznia – III tura

- rzeka Martwa Wisła – Trzcinisko, Błotnik, Sobieszewo

lub w przypadku niemożliwości wjazdu: rzeka Motława – Gdańsk Orunia ul. Przybrzeżna

16 lutego – IV tura

- rzeka Motława – Krępiec (przystań kajakowa) lub rzeka Motława – Gdańsk Orunia ul. Przybrzeżna

Szczegółowe mapki łowisk zostaną zamieszczone w odrębnych komunikatach na FB w panelu wydarzenia „dyskusja”.

W przypadku wystąpienia pokrywy lodowej na łowiskach ustala się terminy rezerwowe w dniach 01 marca oraz 15 marca.

Jeżeli w terminie do 15 marca nie będzie możliwości rozegrania wszystkich tur, Liga zakończy się na podstawie wyników w tur rozegranych.

2.3. Rozkład jazdy dla każdej tury:

7;00 – zbiórka, sprawdzenie obecności

7;007;45 - odprawa techniczna, losowanie, rozejście na stanowiska

7;45 – przygotowanie

9;20 – nęcenie wstępne

9;30 – rozpoczęcie łowienia

14;30  zakończenie łowienia, ważenie

15;15 – ogłoszenie wyników tury (na zakończenie Ligi catering)

 

3. ZASADY ZACHOWANIA NA ŁOWISKU

3.1. Przyjmuje się zasadę, że zawodnik ustawia sprzęt „na numerku”, a jego stanowisko w lewo i prawo sięga do połowy odległości między numerkami oznaczającymi kolejne stanowisko.

3.2. Na stanowisku może przebywać tylko zawodnik oraz zgłoszony trener, który musi posiadać imienny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.

3.3. Na stanowisko prawo wejścia maja również sędziowie oraz obsługa medialna.

3.4. Zawodnik odpowiedzialny jest za niedopuszczenie wejścia na stanowisko innych osób niż te które zostały wyżej wymienione.

3.5. Jeżeli zawodnik dopuści do wejścia na stanowisko innych osób zostaje w danej turze ukarany 1 punktem sektorowym.

 

4. SPRZĘT, ZANĘTY I PRZYNĘTY

4.1. Wędzisko:

- wędka długości do 4,5m, wyposażona w kołowrotek z nawiniętą żyłką lub plecionką. Sygnalizatorem brań jest szczytówka, inne sygnalizatory brań są niedozwolone.

- koszyk zanętowy okrągły lub innego dowolnego kształtu mieszczący się w bryle geometrycznej walca o średnicy max 5cm i długość max 7cm oraz minimalnej wadze 15g, umieszczony przelotowo na lince, zastopowany przed przyponem dowolnym niedociążającym stoperem.

- jeden haczyk o rozmiarze max 7mm między grotem a trzonkiem, uwiązany na przyponie, odległość haczyka od dolnej krawędzi koszyka musi wynosić minimum 50cm

- zezwala się na stosowanie amortyzatorów gumowych i skrętek wykonanych z żyłki i przyponów strzałowych również wykonanych  z żyłki.

- zabrania się stosowania tzw. zestawów antysplątaniowych (min. rurek), jak również stoperów i innych blokad zamontowanych na lince pomiędzy koszykiem a kołowrotkiem.

Zawodnik łowi na jedną wędkę trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórkach. Zawodnik może posiadać na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

4.2. Siatka tonąca: okrągła o średnicy obręczy minimum 40 cm lub prostokątna o przekątnej minimum 50cm

Długość siatki powinna wynosić minimum 3,5m, a jej ustawienie na stanowisku jest dowolne, ale w taki sposób aby co najmniej 1,5m siatki było zatopione w wodzie.

4.3. Zanęty i przynęty:

W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie zanęt oraz przynęt roślinnych i zwierzęcych.

Zabrania się używania przynęt sztucznych, kulek proteinowych, pelletu, styropianów i innych sztucznych wabików, ikry, żywych lub martwych ryb (także jako dodatków do zanęty) doczepiania jakichkolwiek sztucznych materiałów do zestawu i dodatkowego obciążenia.

Ogranicza się ilość stosowanej zanęty do 12 litrów na jedną turę dla jednego zawodnika.

Zanęty do kontroli muszą być przedstawione w wiadrach z fabrycznym (wytłaczanym) oznaczeniem pojemności.

Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wynosi 2,5 litra na jedną turę, w tym maksymalnie 0,5 litra ochotkowatych i 0,5 litra dżdżownicowatych (niepociętych).

Przynęty do kontroli muszą być przedstawione w tzw. „matrioszkach” lub innych okrągłych pojemnikach z fabrycznym (wytłaczanym) oznaczeniem pojemności.

4.4. Nęcenie wstępne oraz donęcanie podczas łowienia odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą koszyka zanętowego. Rzucanie kul zanęty przy pomocy rąk, procy lub innych urządzeń jest zabronione.

 

5. RYBY ŁOWIONE W TRAKCIE ZAWODÓW

5.1.

a) w trakcie zawodów do punktacji zaliczane są ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r., z późniejszymi zmianami, w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowów innych organizmów żyjących w wodzie,

b) w przypadku rozgrywania zawodów na wodach PZW do punktacji zaliczane są ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW i uchwałach Zarządu Okręgu PZW Gdańsk.

5.2. Ustala się zasadę, że do punktacji zalicza się ryby zacięte i wychowane pomiędzy sygnałem rozpoczęcia a zakończenia tury.

5.3. Jeżeli zawodnik wrzuci do siatki rybę złowioną po sygnale zakończenia tury zostaje ukarany jednym punktem karnym w klasyfikacji sektorowej.


5.4. Za wrzucenie do siatki ryby w trakcie przygotowania, gruntowania łowiska lub nęcenia wstępnego, czyli przed sygnałem oznaczającym rozpoczęcie łowienia, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w turze zawodów.

5.5. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych, ryby należy mierzyć bezpośrednio po zważeniu. Jeżeli zawodnik przedstawi do wagi rybę niewymiarową, tytułem kary odlicza mu się od uzyskanego wyniku podwójną ilość punktów za wagę ryb niewymiarowych, a jeżeli punkty karne za wagę ryb niewymiarowych będą większe od ogólnej wagi ryb zawodnikowi do punktacji sektorowej wpisuje się „0”.

5.6. Ryby po zważeniu są uwalniane, wracają bezpośrednio do wody.


6. PUNKTACJA

Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

Punkty karne:

- z obciążenie siatki kamieniem wewnątrz – 1 pkt karny sektorowy

- za dorabianie zanęty w trakcie łowienia – 1 pkt karny sektorowy

- za przedstawienie do kontroli zanęt w pojemnikach bez oznaczeń pojemności – 1 pkt karny sektorowy

- za przedstawienie do kontroli przynęt w pojemnikach bez oznaczeń pojemności – 1 pkt karny sektorowy

6.1. Punktacja w turze:

- o wyższym miejscu zawodnika w sektorze decyduje wyższa liczba punktów za złowione ryby, za pierwsze miejsce w sektorze zawodnik otrzymuje 1 punkt, za drugie 2 punkty itd.

- w przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników w sektorze uzyska ten sam wynik wagowy, przyznaje im się miejsce „ex aequo” i otrzymują oni liczbę punktów sektorowych należną za to miejsce. Zawodnikowi sklasyfikowanemu po grupie zawodników  „ex aequo” przyznaje się kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających go zawodników.  

- zawodnicy, którzy nie złowią ryby klasyfikowani są na ostatnim miejscu w sektorze i otrzymują liczbę punktów sektorowych przysługujących za to miejsce.

6.2. Klasyfikacja generalna

- do klasyfikacji generalnej wpisuje się punkty sektorowe zawodników oraz punkty za wagę z poszczególnych tur zawodów.

- o wyższym miejscu decyduje w kolejności: mniejsza liczba punktów sektorowych, a gdy jest równa to wyższa liczba punktów za wagę, a gdy ta jest równa to wyższa waga ryb złowionych w dowolnej z tur, a gdy również i ta jest równa wtedy przyznaje się miejsca „ex aequo”

- zawodnik, który nie uczestniczył w turze zawodów otrzymuje w klasyfikacji generalnej liczbę punktów równą ostatniemu miejscu najliczniej obsadzonego sektora jednej z tur cyklu plus 1.

- zawodnik zdyskwalifikowany w turze zawodów otrzymuje w klasyfikacji generalnej liczbę punktów jak za nieobecność w turze.


We wszystkich innych sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie zastosowanie mają przepisy ujęte w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW dla dyscypliny feederowej.


Organizator zastrzega sobie prawo możliwości wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie o czym poinformuje odrębnym komunikatem - zamieszczonym na FB w panelu wydarzenia \"dyskusja\".


Jeżeli nie akceptujesz powyższego regulaminu, nie zgłaszaj się do udziału w zawodach i nie blokuj miejsca innemu chętnemu!

 

SPONSORZY LIGI:

wedkarski-com-logo      contras-cafe-logo

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Będąc na urlopie wędkujesz ...
sam
z kolegami
z żoną
z dzieckiem
z dalszą rodziną
Głosuj wyniki

Na skróty