Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

WYMIANA KARTY WĘDKARSKIEJ


RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE                                                                                                  
Art.7.1.Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ich wędką lub kuszą.
2.Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu,zwany dalej \"kartą wędkarską\"lub\"kartą łowiectwa podwodnego\",a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa-posiadająca ponadto jego zezwolenie.
3.Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14,z tym że mogą one uprawiac amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
4.Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce,posiadający zwolnienie,o którym mowa w ust.2.Z obowiązku tego zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej,jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.
5.Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta,po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb,z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
6.Osoba, wobec której orzeczono cofnięcie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego,może przystąpic do powtórnego egzaminu najwcześniej po upływie terminu,o którym mowa w art.27 ust.2 pkt.3
7.Społeczna organizacja amatorskiego połowu ryb za przeprowadzenie egzaminu,o którym mowa w ust.5,pobiera opłaty w wysokości przez siebie ustalonej.
8.Uprawniony do rybactwa za wydane zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb może pobierac opłatę w wysokości przez siebie ustalonej.
Art.18.1.W obwodach rybackich,przez które przebiega granica województw, w sprawach dotyczących rybactwa właściwy jest marszałek województwa ,na którego terenie znajduje się większa część powierzchni obwodu rybackiego.
2.W obwodach rybackich ,przez które przebiega granica powiatów, w sprawach dotyczących rybactwa właściwy jest starosta powiatu, na którego terenie znajduje się większa część powierzchni obwodu rybackiego.

                                                      Dz.U.2009.189.1471
                                           ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r.                                                                 


UWAGA ! WSZYSCY, KTÓRZY POSIADAJĄ KARTY WĘDKARSKIE WYDANE PRZEZ WOJEWODÓW WINNI WYMIENIĆ JE NA NOWE W STAROSTWIE POWIATOWYM(potrzebne jest 1 aktualne zdjęcie+wniosek do starosty,opłata wynosi 10 zł.)W sprawie wymiany karty można zwrocić się z prośbą do skarbnika naszego Koła

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Będąc na urlopie wędkujesz ...
sam
z kolegami
z żoną
z dzieckiem
z dalszą rodziną
Głosuj wyniki

Na skróty