Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

WYKAZ odstępstw oraz innych szczegółowych uregulowań obowiązujących w prowadzeniu amatorskiego połowu ryb wędką w wodach Okręgu w 2019 r.

 

  Załącznik nr 1

do Uchwały nr 154 ZO PZW w Jeleniej Górze

 z dnia 13.11.2018 r.

 

WYKAZ

odstępstw oraz innych szczegółowych uregulowań

obowiązujących w prowadzeniu amatorskiego połowu ryb wędką w wodach Okręgu w 2019 r.

Okręg PZW w Jeleniej Górze, jako uprawniony do rybactwa ustala następujące szczegółowe odstępstwa od zasad określonych w „Regulaminie amatorskiego połowu ryb” uchwalonym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, a ponadto wprowadza następujące specjalne ograniczenia i zakazy na wodach ujętych w wykazie „Wody krainy pstrąga i lipienia” – Informator na lata 2018-2020 oraz inne szczegółowe uregulowania obowiązujące w prowadzeniu amatorskiego połowu ryb wędką na wodach Okręgu w 2019 r.:

1. Na wszystkich wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze obowiązuje zakaz połowu na żywą lub martwą rybę albo jej części służące jako przynęta w okresie od 01.01. do 30.04.

2.W zbiornikach zaporowych obowiązuje wymiar gospodarczy dla karpia do 30 cm.

3.Wprowadza się następujące dobowe limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska:

1)   lipień (rzeka Bóbr, rzeka Kwisa i rzeka Kaczawa patrz pkt 5), pstrąg potokowy – 2 szt. (łącznie)

2)   okoń – 15 szt. oraz do 5 kg

3)   jaź – 10 szt. oraz do 5 kg

4)   leszcz – 10 szt.

5)   sum – 2 szt.

6)   pstrąg tęczowy – 3 szt. (nie dotyczy wód obwodów rybackich: rzek i zbiorników zaporowych)

4.      Na zbiorniku zaporowym Bukówka (131 P1) obowiązuje okres ochronny dla szczupaka w okresie od 01.01 do 31.05.

5.      Wprowadza się zakaz zabijania i zabierania LIPIENI oraz posiadania ryb tego gatunku złowionych na innych łowiskach:

1)   na rzece Bóbr i jego dopływach dopuszczonych do amatorskiego połowu ryb wędką - od granicy Państwa do jazu w m. Leszno Dolne (woj. lubuskie) - obwód rybacki rzeka Bóbr nr 1, 2, 3 i 4, 

2)   na rzece Kwisa i jej dopływach dopuszczonych do amatorskiego połowu ryb wędką - od źródeł do jazu w m. Łozy (woj. Lubuskie) - obwód rybacki rzeka Kwisa nr 1, 2 i 3.

3)   na rzece Kaczawa – obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 1

6.      Łowiska:

1)   oznaczone literą > P < są dopuszczone do amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających,

2)   oznaczone literą > P1 < są dopuszczone do amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających za wyjątkiem napędzanych silnikami spalinowymi,

3)   oznaczone literą > PB < są dopuszczone do amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających typu „pływadełka” (belly boat). Za środek pływający typu „pływadełko” (belly boat) uznaje się środek pływający o maksymalnej długości 2 m, napędzany wyłącznie siłą ludzkich mięśni.

4)   nie posiadające oznaczenia nie są dopuszczone do amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających.

7.      Na zbiornikach dopuszczonych do amatorskiego połowu ryb ze środków pływających (symbol: P i P1) zezwala się na wędkowanie metodą trollingową.

8.      Wędkowanie ze środka pływającego, który jest zacumowany do pomostu lub brzegu, traktuje się jako uprawianie amatorskiego połowu ryb ze środka pływającego.

9.      Na łowisku „Złów i Wypuść" obowiązuje zakaz zabijania, zabierania oraz posiadania lipieni i pstrągów potokowych złowionych na innych łowiskach. Pozostałe gatunki ryby można łowić zgodnie z wymiarem i okresem ochronnym oraz limitem ilościowym określonym w „Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb”. Odcinki rzek, na których obowiązuje łowisko „ZŁÓW I WYPUŚĆ” są zamieszczone w wykazie „Wody krainy pstrąga i lipienia” – Informator na lata 2018-2020.

10.  Na wszystkich dopływach rzeki Bóbr, Kwisa, Kaczawa, Nysa Łużycka, Izera i Czerna Wielka niewymienionych w wykazie „Wody krainy pstrąga i lipienia” – Informator na lata 2018-2020, a znajdujących się w obwodach rybackich na obszarze działania Okręgu - obowiązuje zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb – z wyjątkiem rzeki Witka dopuszczonej do amatorskiego połowu ryb jako woda nizinna.

11.  Na rzekach (mających status wód górskich) wymienionych w wykazie „Wody krainy pstrąga i lipienia” – Informator na lata 2018-2020 amatorski połów ryb wędką jest dozwolony wyłącznie z wykorzystaniem przynęt sztucznych i roślinnych:

1)   w metodzie spinningowej z wykorzystaniem sztucznej przynęty uzbrojonej w dwa haczyki bezzadziorowe lub haczyki pozbawione zadziora,

2)   w metodzie muchowej sznur muchowy może być zakończony maksymalnie dwoma haczykami bezzadziorowymi lub haczykami pozbawionymi zadziora posiadającymi maksymalnie jedno ostrze,

3)   w metodzie gruntowo-spławikowej wędką z linką zakończoną jednym haczykiem bezzadziorowym lub haczykiem pozbawionym zadziora.

 

 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 154 ZO PZW w Jeleniej Górze

 z dnia 13.11.2018 r.

 

WYKAZ

zbiorników, na których obowiązuje zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb

ze środków pływających: od 1 stycznia do 31 maja

oraz w porze nocnej od 1 czerwca do 31 grudnia

 

131 P1 Bukówka                      

134 P  Pilchowice

135 P1 Złotniki                       

136 P1 Leśna                                                  

137 P   Witka                         

1309 P1 Kozłów

1310 P1 Krępnica                    

1313 P żwirownie Rakowice                                      

1314 P1 Żarka n/Nysą       

1315 P1 Trzebień Mały

 

 

 

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 154 ZO PZW w Jeleniej Górze

 z dnia 13.11.2018 r.

 

WYKAZ

zbiorników, na których dopuszcza się w czasie amatorskiego połowu ryb wędką

wywożenie zanęt i przynęt przy wykorzystaniu urządzeń małogabarytowych

 

131 Bukówka                      

134 Pilchowice

135 Złotniki           

136 Leśna                                               

137 Witka           

1309 Kozłów

1310 Krępnica     

1313 żwirownie Rakowice

1314 Żarka n/Nysą           

1315 Trzebień Mały

 

 

WYKAZ ODSTĘPSTW  pdf.

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin