Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składka na zagospodarowanie i ochronę wód

  Załącznik nr 1

do Uchwały nr 48  ZO PZW z dnia 13.11.2017 r.

TABELA wysokości

składki na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłaty za egzamin na kartę wędkarską na 2018 rok

 

SKŁADKA ROCZNA DLA CZŁONKA PZW

uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką:

·       na wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze oraz wodach Okręgów PZW, z którymi podpisano porozumienie, z wyłączeniem łowisk specjalnych,

·       po spełnieniu warunków określonych w pkt V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, na jeziorach Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu oraz wodach Landesanglerverband Brandenburgii, Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommeren i Węgierskiego Związku Wędkarskiego.

 

Lp.

Rodzaj składki

Wartość

1.

Składka roczna podstawowa – pełna

134,00

2.

Składka roczna – ulgowa I (50%)

·       młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

·       członek odznaczony srebrną odznaką PZW

·       członek PZW (kobieta) od 60 roku życia

·       członek PZW (mężczyzna) od 65 roku życia

·       osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym stopniem inwalidztwa (dawna I grupa)

67,00

3.

Składka roczna – ulgowa II (75%)

·      członek PZW odznaczony złotą odznaką PZW

33,00

4.

Składka roczna – ulgowa III (100%)

·      członek PZW odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami

·      członek PZW (kobieta) od 75 roku życia

·      członek PZW (mężczyzna) od 80 roku życia

·      małżonek członka PZW

·      strażnicy SSR (zgodnie z uchwalonym „Regulaminem”)

0

5.

Składka roczna dla członka uczestnika (do lat 16)

 20,00

 

II. SKŁADKA OKRESOWA DLA CZŁONKA PZW

Uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką – wyłącznie na wodach Okręgu.

Przy wnoszeniu składki nie stosuje się ulg.

Rodzaj składki – okres

1 dzień

3 dni

7 dni

14 dni

Składka okresowa – wody nizinne

30,00

70,00

100,00

120,00

Składka okresowa – wody górskie

60,00

80,00

120,00

140,00

 

III. OPŁATA OKRESOWA DLA NIEZRZESZONEGO w PZW

Uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką – wyłącznie na wodach Okręgu

Rodzaj opłaty – okres

1 dzień

3 dni

7 dni

14 dni

Roczna

Składka okresowa – wody nizinne

60,00

80,00

110,00

140,00

300,00

Składka okresowa – wody górskie

80,00

100,00

140,00

160,00

350,00

 

IV.OPŁATA ZA EGZAMIN

Lp.

Rodzaj opłaty

Opłata

1.

Opłata podstawowa – pełna

10,00

2.

Opłata ulgowa (50%)

·      młodzież szkolna i studenci w wieku 16 - 24 lat

5,00

3.

Opłata ulgowa (100 %)

·      uczestnicy szkółek wędkarskich

·      młodzież do lat 16-tu

0

 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 48 ZO PZW z dnia 13.11.2017 r.

 

ZAKRES I ZASADY

stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód

oraz opłacie za egzamin na kartę wędkarską w 2018 roku

 

  1. Młodzież w wieku do 14 lat niezrzeszona w PZW ma prawo uprawiać amatorski połów ryb wędką w wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze bez wnoszenia składki na ochronę i zagospodarowanie wód oraz bez posiadania karty wędkarskiej. Amatorski połów ryb może prowadzić wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu opiekuna i w jego obecności. Opiekun jest zobowiązany posiadać kartę wędkarską oraz „ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką na 2018 r.” (podstawa: pkt. 6 Rozdziału II „Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb”)
  2. Małżonek członka PZW ma prawo uprawiać amatorski połów ryb wędką w wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze po wniesieniu członkowskiej składki ogólnozwiązkowej na 2018 r. (potwierdzone wklejeniem znaczków w legitymacji członkowskiej PZW). Jest on zwolniony z obowiązku wnoszenia składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Otrzymuje „ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką na 2018 r.”. Zezwolenie wydaje wyłącznie koło, w którym składki członkowskie wniósł współmałżonek. Druk zezwolenia jest bezpłatny.
  3. Członek PZW w wieku 16-24 lat jest uprawniony do ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
  4. Członek PZW posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka) jest uprawniony do zniżki w składce na ochronę i zagospodarowanie wód po okazaniu dokumentu potwierdzającego orzeczenie.
  5. Zniżki w składce na ochronę i zagospodarowanie wód z tytułu odznaczenia honorowymi odznakami PZW, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej.
  6. Ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód określone z tytułu posiadanego wieku stosuje w ciągu całego roku, w którym został ukończony.
  7. Członek Związku posiadający tytuł „Członek Honorowy PZW” jest zwolniony z wnoszenia składki członkowskiej ogólnozwiązkowej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód (podstawa: § 15 ust. 3 Statutu PZW)
  8. Następujący członkowie PZW z Okręgów, z którymi nie podpisano porozumienia:

·      członek uczestnik (do 16 lat),

·      odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami,

otrzymują „ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką na 2018 r.” bez obowiązku wnoszenia składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Osoby te są zobowiązane do przedstawienia legitymacji PZW z wniesionymi składkami na 2018 r. w kole PZW macierzystego Okręgu.

Zezwolenie wydaje zarząd koła oraz biuro Zarządu Okręgu. Druk zezwolenia jest bezpłatny.

  1. Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej w grupach i powiatach na terenie działania Okręgu zwolnieni są z wnoszenia składki na ochronę i zagospodarowanie wód w 2018 r. na podstawie „Regulaminu” zatwierdzonego Uchwałą Nr 47 Zarządu Okręgu z dnia 13.11.2017 r. Strażnik SSR otrzymuje „ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką na 2018 r.”. Zezwolenie wydaje macierzyste koło PZW. Druk zezwolenia jest bezpłatny.

 

 

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 48  ZO PZW z dnia  13.11 2017 r.

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

1.    Wnoszący składkę na ochronę i zagospodarowanie wód otrzymuje dokument „ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką na 2018 r.”. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2018 r. Druk zezwolenia jest bezpłatny. Zezwolenie wydaje zarząd macierzystego koła lub biuro Zarządu Okręgu (w przypadku osób spoza Okręgu PZW w Jeleniej Górze).

2.    Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze.

3.    Wnoszący składkę okresową (członek PZW) lub opłatę okresową (niezrzeszony), otrzymuje dokument „ZEZWOLENIE OKRESOWE na amatorski połów ryb wędką”. Zezwolenie jest ważne na zadeklarowany okres wyłącznie z dowodem dokonania opłaty okresowej. Zezwolenie okresowe uprawnia do amatorskiego połowu ryb wyłącznie na wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze. Wniesienie składki okresowej lub opłaty okresowej należy dokonać drogą elektroniczną (Internetem) lub w banku (na poczcie). Druk do dokonania wpłaty, można pobrać ze strony internetowej Okręgu.

    Zezwolenie wydaje zarząd koła i biuro Zarządu Okręgu, po okazaniu dowodu wpłaty i karty wędkarskiej. Ponadto członek PZW jest zobowiązany do przedstawienia legitymacji PZW z wniesioną składką członkowską ogólnozwiązkową. Posiadanie karty wędkarskiej nie dotyczy cudzoziemców nie zamieszkujących na stałe na terenie RP. Druk zezwolenia jest bezpłatny.

    Zezwolenie na okres 1 lub 3 dni można uzyskać poprzez pobranie i wypełnienie druku ze strony internetowej Okręgu. Druk zezwolenia jest bezpłatny.

4.      Amatorski połów ryb wędką na jeziorach Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu odbywa się na podstawie ZEZWOLENIA wydanego przez GR. Zezwolenie jest ważne na 2018 rok. Druk zezwolenia jest bezpłatny.

Zezwolenie otrzymuje wyłącznie członek PZW, który wniósł składkę członkowską ogólnozwiązkową oraz składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na 2018 rok w Okręgu PZW w Jeleniej Górze.  Zezwolenie wydane w latach poprzednich podlega przedłużeniu w zarządzie koła lub w biurze Zarządu Okręgu, po okazaniu legitymacji z aktualnymi składkami członkowskimi.

5.      Amatorski połów ryb wędką na wodach Landesanglerverband Brandenburgii i Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommeren oraz wodach Węgierskiego Związku odbywa się na podstawie licencji. Licencję można wykupić wyłącznie biurze Zarządu Okręgu. Informacje o zasadach wędkowania oraz wykaz udostępnionych wód, jest do uzyskania w biurze Zarządu Okręgu. Licencję może wykupić jedynie członek Okręgu PZW w Jeleniej Górze, który wniósł składki na 2018 r.

6.      Członek Okręgu PZW w Jeleniej Górze, który wniósł w macierzystym kole składki członkowskie na 2018 r., po wniesieniu dodatkowo w określonej wysokości (najczęściej 50%) rocznej składki na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu, z którym zawarto stosowne porozumienie, jest uprawniony do amatorskiego połowu ryb wędką wyłącznie na jego wodach. Wykaz Okręgów znajduje się w posiadaniu skarbnika zarządu koła oraz jest zamieszczony na stronie internetowej Okręgu. 

 

Wykazy wód oraz zasady uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach danego Okręgu, określają przepisy zamieszczone na stronie internetowej oraz w Zezwoleniu tego Okręgu PZW.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin