Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składka na zagospodarowanie i ochronę wód

 

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 341 ZO PZW z dnia 17.11.2019 r

TABELA

wysokości składki na ochronę i zagospodarowanie wód, opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych oraz opłat za egzamin na kartę wędkarską na 2020 rok

 

I. SKŁADKA ROCZNA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD

 

Lp.

Rodzaj składki

Wartość

I.  SKŁADKA ROCZNA PEŁNA

(wszystkie wody, wszystkie metody, środki pływające)

1.

Składka podstawowa

150,00

2.

Składka ulgowa I (50%)

 • młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
 • członek PZW odznaczony srebrną odznaką PZW
 • członek PZW (mężczyzna) od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

75,00

3.

Składka ulgowa II (75%)

 • członek PZW odznaczony złotą odznaką PZW
 • członek PZW (mężczyzna) od 80 roku życia
 • członek PZW  - kobieta
 • osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym  i równoważnym stopniem niepełnosprawności, na podstawie okazanego orzeczenia i dowodu tożsamości

38,00

4.

Składka roczna – ulgowa III (100%)

 • członek PZW odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami
 • strażnicy SSR zrzeszeni w Okręgu PZW w Jeleniej Górze (zgodnie z uchwalonym „Regulaminem udzielania zniżek dla SSR”)

0

5.

Składka roczna dla członka uczestnika (do lat 16)

25,00

6.

Składka do porozumień (za wyjątkiem Okręgów Strefy I)

100,00

II.  SKŁADKA ROCZNA NIEPEŁNA

(wody nizinne, wszystkie metody, środki pływające)

1.

Składka podstawowa

130,00

2.

Składka ulgowa I (50%)

 • młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
 • członek odznaczony srebrną odznaką PZW
 • członek PZW (mężczyzna) od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

65,00

3.

Składka ulgowa II (75%)

 • członek PZW odznaczony złotą odznaką PZW
 • członek PZW (mężczyzna) od 80 roku życia
 • członek PZW  - kobieta
 • osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym  i równoważnym stopniem niepełnosprawności, na podstawie okazanego orzeczenia i dowodu tożsamości

33,00

III.  SKŁADKA ROCZNA NIEPEŁNA

(wody nizinne, z brzegu, bez metody podlodowej)

1.

Składka podstawowa

120,00

2.

Składka ulgowa I (50%)

 • młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
 • członek odznaczony srebrną odznaką PZW
 • członek PZW (mężczyzna) od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

60,00

3.

Składka ulgowa II (75%)

 • członek PZW odznaczony złotą odznaką PZW
 • członek PZW (mężczyzna) od 80 roku życia
 • członek PZW - kobieta
 • osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym  i równoważnym stopniem niepełnosprawności, na podstawie okazanego orzeczenia i dowodu tożsamości

30,00

 

 

II. SKŁADKA OKRESOWA DLA CZŁONKA PZW

Uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką – wyłącznie na wodach Okręgu.

Przy wnoszeniu składki nie stosuje się ulg.

Rodzaj składki – okres

1 dzień

3 dni

7 dni

Składka okresowa – wody nizinne

(wszystkie metody + środki pływające)

30,00

70,00

100,00

Składka okresowa – wody górskie

(uprawnia do wędkowania również na wodach nizinnych z brzegu i z łodzi)

60,00

80,00

120,00

 

 

III. OPŁATA OKRESOWA DLA NIEZRZESZONEGO w PZW

Uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką – wyłącznie na wodach Okręgu

Przy wnoszeniu opłat nie stosuje się ulg.

Rodzaj opłaty – okres

1 dzień

3 dni

7 dni

Składka okresowa – wody nizinne

55,00

100,00

150,00

Składka okresowa – wody górskie

90,00

140,00

200,00

 

 

 

Opłata roczna dla niezrzeszonych

Opłata pełna (wszystkie wody, wszystkie metody, środki pływające)

400,00

Opłata niepełna (woda nizinna, wszystkie metody, środki pływające)

350,00

Opłata niepełna (woda nizinna, z brzegu, bez metody podlodowej)

300,00

 

 

IV. OPŁATA ZA EGZAMIN

 

 

Lp.

Rodzaj opłaty

Opłata

1.

Opłata podstawowa – pełna

20,00

2.

Opłata ulgowa (50%)

·      młodzież szkolna i studenci w wieku 16 - 24 lat

10,00

3.

Opłata ulgowa (100 %)

·      uczestnicy szkółek wędkarskich

·      członkowie uczestnicy

0

 

 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 341 ZO PZW z dnia 17.11.2019 r.

 

ZAKRES I ZASADY

stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód

oraz opłacie za egzamin na kartę wędkarską w 2020 roku

 1. Zasady wędkowania dzieci i młodzieży w wieku do 14 lat niezrzeszonych w PZW określają przepisy zawarte w aktualnym „Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb” uchwalonym przez Zarząd Główny PZW w Warszawie.
 2. Członek PZW w wieku 16-24 lat jest uprawniony do ulgi w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 3. Członek PZW posiadający orzeczenie o znacznym i równoważnym stopniu niepełnosprawności jest uprawniony do ulgi w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie okazanego orzeczenia i dowodu tożsamości.
 4. Ulgi w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, z tytułu odznaczenia honorowymi odznakami PZW, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej.
 5. Ulgi w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, wynikające z posiadanego wieku stosuje się w ciągu całego roku, w którym wiek został osiągnięty.
 6. Członek Związku posiadający tytuł „Członek Honorowy PZW” jest zwolniony z wnoszenia składki członkowskiej ogólnozwiązkowej oraz składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód (podstawa: § 15 ust. 3 Statutu PZW), za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego. Osoby te otrzymują bezpłatne zezwolenie na amatorski połów ryb wędką.
 7. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne na ochronę i zagospodarowanie wód od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
 8. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
 9. Następujący członkowie PZW: 
  • członek uczestnik (do 16 lat),
  • odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami;
  nie będący członkami Okręgu PZW w Jeleniej Górze, otrzymują „ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką na 2020 r.” bez obowiązku wnoszenia składki   członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Jeleniej Górze. Osoby te są zobowiązane do przedstawienia legitymacji PZW z  wniesionymi składkami na 2020 r. w kole PZW macierzystego Okręgu, a odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami do okazania dodatkowo legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej.Zezwolenie wydaje zarząd koła lub biuro Zarządu Okręgu. Druk zezwolenia jest bezpłatny.
 10. Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej w grupach i powiatach na terenie działania Okręgu, którzy nabyli prawo do zwolnienia z wnoszenia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w 2020 r. na podstawie „Regulaminu” zatwierdzonego Uchwałą Nr 343 Zarządu Okręgu z dnia 17.11.2019 r. otrzymują „ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką na 2020 r.” w swoim macierzystym Kole PZW. Druk zezwolenia jest bezpłatny.


 

 

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 341 ZO PZW z dnia  17.11.2019 r.

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 1.  Wnoszący składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Jeleniej Górze otrzymuje dokument „ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką na 2020r.”. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2020 r. Druk zezwolenia jest bezpłatny. Zezwolenie wydaje zarząd macierzystego koła lub biuro Zarządu Okręgu (w przypadku osób spoza Okręgu PZW w Jeleniej Górze).
 2. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką w wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze.
 3. Wędkarz wnoszący składkę okresową (członek PZW) lub opłatę okresową (niezrzeszony) otrzymuje zezwolenie za pośrednictwem aplikacji e-zezwolenie. E-zezwolenie ważne jest wyłącznie wraz z kartą wędkarską (nie dotyczy cudzoziemców czasowo przebywających w Polsce  oraz dzieci i młodzieży do 14 lat). Ponadto członek PZW jest zobowiązany do przedstawienia legitymacji PZW z wniesioną aktualną składką członkowską ogólnozwiązkową.
 4. Członkowie Okręgu PZW w Jeleniej Górze mają prawo do uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką we wskazanych jeziorach Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu, na podstawie bezpłatnego zezwolenia wydanego przez koła PZW i biuro Zarządu Okręgu. Otrzymanie zezwolenia uwarunkowane jest posiadaniem aktualnych składek członkowskich, w tym składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Druk zezwolenia jest bezpłatny. Zezwolenie wydane w latach poprzednich podlega przedłużeniu w zarządzie koła lub w biurze Zarządu Okręgu, po okazaniu legitymacji z aktualnymi składkami członkowskimi.
 5. Członek Okręgu PZW w Jeleniej Górze, który wniósł w macierzystym kole składki członkowskie na 2020 r., ma prawo do korzystania z porozumień międzyokręgowych zawartych na 2020 rok, zgodnie z zasadami określonymi przez strony porozumienia. Wykaz Okręgów PZW oraz informacje dot. warunków poszczególnych porozumień znajdują się do wglądu w kołach PZW oraz zamieszczone są na stronie internetowej Okręgu. Wykazy wód oraz zasady uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach danego Okręgu, określają przepisy zamieszczone na stronie internetowej oraz w Zezwoleniu danego Okręgu PZW.
 6. Wędkarze uprawiający amatorski połów ryb na wodach Okręgów PZW, z którymi zawarto porozumienie na 2020 rok zobowiązani są do posiadania zezwolenia na amatorski połów ryb danego Okręgu. Zezwolenia można otrzymać w Kołach Okręgu będącego stroną porozumienia lub miejscach wskazanych przez dany Okręg.
 7. Amatorski połów ryb wędką na wodach Landesanglerverband Brandenburgii i Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommeren odbywa się na podstawie licencji, którą można wykupić wyłącznie w biurze Zarządu Okręgu. Informacji o zasadach wędkowania oraz wykaz udostępnionych wód udziela księgowość biura ZO. Licencję może wykupić jedynie członek Okręgu PZW w Jeleniej Górze, który posiada aktualne składki członkowskie.

 

TABELA SKŁADEK I ZAŁĄCZNIKI pdf.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin