Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składka na zagospodarowanie i ochronę wód

 

  Załącznik nr 1

do Uchwały nr  159  ZO PZW z dnia 13.11.2018 r

 

TABELA

wysokości składki na ochronę i zagospodarowanie wód, opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych oraz opłat za egzamin na kartę wędkarską na 2019 rok

 

I. SKŁADKA ROCZNA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD

 

Lp.

Rodzaj składki

Wartość

I.                   SKŁADKA ROCZNA PEŁNA

(wszystkie wody, wszystkie metody, środki pływające)

1.

Składka podstawowa

150,00

2.

Składka ulgowa I (50%)

·       młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

·       członek PZW odznaczony srebrną odznaką PZW

·       członek PZW (kobieta) od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

·       członek PZW (mężczyzna) od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

75,00

3.

Składka ulgowa II (75%)

·      członek PZW odznaczony złotą odznaką PZW

·      członek PZW (kobieta) od 75 roku życia

·      członek PZW (mężczyzna) od 80 roku życia

·      małżonek członka PZW

·      osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym  i równoważnym stopniem niepełnosprawności, na podstawie okazanego orzeczenia i dowodu tożsamości

38,00

4.

Składka roczna – ulgowa III (100%)

·      członek PZW odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami

·      strażnicy SSR zrzeszeni w Okręgu PZW w Jeleniej Górze (zgodnie z uchwalonym „Regulaminem udzielania zniżek dla SSR”)

0

5.

Składka roczna dla członka uczestnika (do lat 16)

25,00

6.

Składka do porozumień (za wyjątkiem Okręgów Strefy I)

100,00

II.                SKŁADKA ROCZNA NIEPEŁNA

(wody nizinne, wszystkie metody, środki pływające)

1.

Składka podstawowa

130,00

2.

Składka ulgowa I (50%)

·       młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

·       członek odznaczony srebrną odznaką PZW

·       członek PZW (kobieta) od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

·       członek PZW (mężczyzna) od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

65,00

3.

Składka ulgowa II (75%)

·      członek PZW odznaczony złotą odznaką PZW

·       członek PZW (kobieta) od 75 roku życia

·      członek PZW (mężczyzna) od 80 roku życia

·      małżonek członka PZW

·      osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym  i równoważnym stopniem niepełnosprawności, na podstawie okazanego orzeczenia i dowodu tożsamości

33,00

III.             SKŁADKA ROCZNA NIEPEŁNA

(wody nizinne, bez środków pływających, bez metody podlodowej)

1.

Składka podstawowa

120,00

2.

Składka ulgowa I (50%)

·       młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

·       członek odznaczony srebrną odznaką PZW

·       członek PZW (kobieta) od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

·       członek PZW (mężczyzna) od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

60,00

3.

Składka ulgowa II (75%)

·      członek PZW odznaczony złotą odznaką PZW

·       członek PZW (kobieta) od 75 roku życia

·      członek PZW (mężczyzna) od 80 roku życia

·      małżonek członka PZW

·      osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym  i równoważnym stopniem niepełnosprawności, na podstawie okazanego orzeczenia i dowodu tożsamości

30,00

 

II. SKŁADKA OKRESOWA DLA CZŁONKA PZW

Uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką – wyłącznie na wodach Okręgu.

Przy wnoszeniu składki nie stosuje się ulg.

Rodzaj składki – okres

1 dzień

3 dni

7 dni

Składka okresowa – niepełna

(wody nizinne + wszystkie metody + środki pływające)

30,00

70,00

100,00

Składka okresowa – pełna

(wszystkie wody + wszystkie metody + środki pływające)

60,00

80,00

120,00

 

III. OPŁATA OKRESOWA DLA NIEZRZESZONEGO w PZW

Uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką – wyłącznie na wodach Okręgu

Przy wnoszeniu opłat nie stosuje się ulg.

Rodzaj opłaty – okres

1 dzień

3 dni

7 dni

Opłata okresowa – niepełna

(wody nizinne + wszystkie metody + środki pływające)

55,00

100,00

150,00

Opłata okresowa – pełna

(wszystkie wody + wszystkie metody + środki pływające)

90,00

140,00

200,00

 

Opłata roczna dla niezrzeszonych

Opłata pełna (wszystkie wody, wszystkie metody, środki pływające)

400,00

Opłata niepełna (woda nizinna, wszystkie metody, środki pływające)

350,00

Opłata niepełna (woda nizinna, z brzegu, bez metody podlodowej)

300,00

 

I .OPŁATA ZA EGZAMIN

Lp.

Rodzaj opłaty

Opłata

1.

Opłata podstawowa – pełna

20,00

2.

Opłata ulgowa (50%)

·      młodzież szkolna i studenci w wieku 16 - 24 lat

10,00

3.

Opłata ulgowa (100 %)

·      uczestnicy szkółek wędkarskich

·      członkowie uczestnicy

0

 

Załącznik nr 2

 

do Uchwały nr 159 ZO PZW z dnia 13.11.2018 r


ZAKRES I ZASADY

stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód

oraz opłacie za egzamin na kartę wędkarską w 2019 roku

 

1.Młodzież w wieku do 14 lat niezrzeszona w PZW ma prawo uprawiać amatorski połów ryb wędką w wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze bez obowiązku wnoszenia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz bez posiadania karty wędkarskiej. Amatorski połów ryb może prowadzić wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu opiekuna i w jego obecności. Opiekun jest zobowiązany posiadać kartę wędkarską oraz „ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką na 2019 r.” (podstawa: pkt. 6 Rozdziału II „Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb”)

 

2.Członek PZW w wieku 16-24 lat jest uprawniony do ulgi w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 

3.Członek PZW posiadający orzeczenie o znacznym i równoważnym stopniu niepełnosprawności jest uprawniony do ulgi w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie okazanego orzeczenia i dowodu tożsamości.

 

4.Ulgi w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód z tytułu odznaczenia honorowymi odznakami PZW, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej.

 

5.Ulgi w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód wynikające z posiadanego wieku stosuje się w ciągu całego roku, w którym wiek został osiągnięty.

 

6.Członek Związku posiadający tytuł „Członek Honorowy PZW” jest zwolniony z wnoszenia składki członkowskiej ogólnozwiązkowej oraz składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód (podstawa: § 15 ust. 3 Statutu PZW). Osoby te otrzymują bezpłatne zezwolenie na amatorski połów ryb wędką.

 

7.Następujący członkowie PZW Okręgów, z którymi nie podpisano porozumienia:

- członek uczestnik (do 16 lat),

- odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami, otrzymują „ZEZWOLENIE na  amatorski połów ryb wędką na 2019 r.” bez obowiązku   wnoszenia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Jeleniej Górze. Osoby te są zobowiązane do przedstawienia legitymacji PZW z wniesionymi składkami członkowskimi (składka członkowska ogólnozwiązkowa + składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód) na 2019 r. w kole PZW macierzystego Okręgu, a odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami do okazania dodatkowo legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej. Zezwolenie  wydaje zarząd koła lub biuro Zarządu Okręgu. Druk zezwolenia jest bezpłatny.

 

8.Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej w grupach i powiatach na terenie działania Okręgu, którzy nabyli prawo do zwolnienia z wnoszenia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w 2019 r. na podstawie „Regulaminu” zatwierdzonego Uchwałą Nr 161 Zarządu Okręgu z dnia 13.11.2018 r. otrzymują „ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką na 2019 r.” w swoim macierzystym Kole PZW. Druk zezwolenia jest bezpłatny. 

 

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 159  ZO PZW z dnia  13.11 2018 r.

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

1.Wnoszący składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Jeleniej Górze otrzymuje dokument „ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką na 2019 r.”. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2019 r. Druk zezwolenia jest bezpłatny. Zezwolenie wydaje zarząd macierzystego koła lub biuro Zarządu Okręgu (w przypadku osób spoza Okręgu PZW w Jeleniej Górze).

 

2.Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze.

 

3.Wędkarz wnoszący składkę okresową (członek PZW) lub opłatę okresową (niezrzeszony) otrzymuje zezwolenie za pośrednictwem aplikacji e-zezwolenie lub pobiera zezwolenie internetowe zamieszczone na stronie www Okręgu: pzw.org.pl/jeleniagora. Internetowe zezwolenie okresowe ważne jest wyłącznie wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty oraz z kartą wędkarską (nie dotyczy cudzoziemców czasowo przebywających w Polsce). Ponadto członek PZW jest zobowiązany do przedstawienia legitymacji PZW z wniesioną aktualną składką członkowską ogólnozwiązkową.

 

4.Członkowie Okręgu PZW w Jeleniej Górze mają prawo do uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wskazanych jeziorach Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu na podstawie bezpłatnego zezwolenia wydanego przez koła PZW i biuro Zarządu Okręgu. Otrzymanie zezwolenia uwarunkowane jest posiadaniem aktualnych składek członkowskich, w tym składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Druk zezwolenia jest bezpłatny. Zezwolenie wydane w latach poprzednich podlega przedłużeniu w zarządzie koła lub w biurze Zarządu Okręgu, po okazaniu legitymacji z aktualnymi składkami członkowskimi.

 

5.Członek Okręgu PZW w Jeleniej Górze, który wniósł w macierzystym kole składki członkowskie na 2019 r., ma prawo do korzystania z porozumień międzyokręgowych zawartych na 2019 rok, zgodnie z zasadami określonymi przez strony porozumienia. Wykaz Okręgów PZW oraz informacje dot. warunków poszczególnych porozumień znajdują się do wglądu w kołach PZW oraz zamieszczone są na stronie internetowej Okręgu. Wykazy wód oraz zasady uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach danego Okręgu, określają przepisy zamieszczone na stronie internetowej oraz w Zezwoleniu tego Okręgu PZW.

 

6.Wędkarze uprawiający amatorski połów ryb na wodach Okręgów PZW, z którymi zawarto porozumienie na 2019 rok zobowiązani są do posiadania zezwolenia na amatorski połów ryb danego Okręgu. Zezwolenia można otrzymać w Kołach Okręgu będącego stroną porozumienia lub w biurze ZO PZW w Jeleniej Górze.

 

7.Amatorski połów ryb wędką na wodach Landesanglerverband Brandenburgii i Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommeren odbywa się na podstawie licencji. Licencję można wykupić wyłącznie biurze Zarządu Okręgu. Informacji o zasadach wędkowania oraz wykaz udostępnionych wód udziela księgowość biura ZO. Licencję może wykupić jedynie członek Okręgu PZW w Jeleniej Górze, który wniósł składki na 2019 r. 

 

 

TABELA SKŁADEK I ZAŁĄCZNIKI pdf.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin