Okręg PZW Jelenia Góra
http://www.pzw.org.pl/jeleniagora

Porozumienia

Porozumienia

Porozumienia | 2015-02-17 | Publikujący: Lwówek Śląski

Mapa porozumień na rok 2014 - Okręg PZW w Jeleniej Górze

Kliknij Okręg PZW, którego porozumienia chcesz sprawdzić.

 • Okręg Nadnotecki PZW w Pile - porozumienie na wody górskie i nizinne

  - amatorski połów ryb wędką odbywa się na podstawie ZEZWOLENIA wydanego przez macierzysty zarząd koła, - Okręgi udzieliły pełnomocnictwa do wydawania ZEZWOLEŃ w ich imieniu, - na wodach Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile obowiązuje prowadzenie rejestru amatorskiego połowu ryb wędką w macierzystych rejestrach. - obowiązuje rejestracja amatorskiego połowu ryb w rejestrze będącym integralną częścią zezwolenia (CZĘŚĆ B rejestru), wydanym przez macierzysty zarząd Koła
 • Okręg PZW w Bielsku-Białej - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 50%

 • Okręg PZW w Bydgoszczy - porozumienie na wody górskie i nizinne

  - amatorski połów ryb wędką odbywa się na podstawie ZEZWOLENIA wydanego przez macierzysty zarząd koła, - Okręgi udzieliły pełnomocnictwa do wydawania ZEZWOLEŃ w ich imieniu, - na wodach Okręgu PZW Bydgoszcz obowiązuje rejestracja amatorskiego połowu ryb wędką w macierzystych rejestrach - obowiązuje rejestracja amatorskiego połowu ryb w rejestrze będącym integralną częścią zezwolenia (CZĘŚĆ B rejestru), wydanym przez macierzysty zarząd Koła
 • Okręg PZW w Częstochowie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  - amatorski połów ryb wędką odbywa się na podstawie ZEZWOLENIA, które wydaje WYŁĄCZNIE biuro Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze, warunkiem otrzymania ZEZWOLENIA jest posiadanie w legitymacji PZW składki członkowskiej i rocznej okręgowej składki członkowskiej wniesionej w macierzystym kole Okręgu PZW w Jeleniej Górze, - na wodach Okręgu PZW Częstochowa obowiązuje prowadzenie rejestru amatorskiego połowu ryb wędką (rejestr jest integralną częścią ZEZWOLENIA).
 • Okręg PZW w Kaliszu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  - amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Kaliszu można uprawiać na podstawie ZEZWOLENIA, które wydaje Okręg PZW w Kaliszu, po wniesieniu 50% członkowskiej składki okręgowej w wysokości 52 zł, - warunkiem otrzymania ZEZWOLENIA jest posiadanie w legitymacji członkowskiej PZW składki członkowskiej i rocznej składki członkowskiej okręgowej wniesionej w macierzystym kole Okręgu PZW w Jeleniej Górze, - obowiązuje prowadzenie rejestracji amatorskiego połowu ryb w rejestrze, który jest integralną częścią zezwolenia Okręg PZW Kalisz: tel. (62) 736 10 08

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 50%

 • Okręg PZW w Katowicach - porozumienie na wody górskie i nizinne

  - amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Katowicach można uprawiać na podstawie ZEZWOLENIA, które wydaje Okręg PZW w Katowicach, po wniesieniu 50% członkowskiej składki okręgowej w wysokości 50 zł, - warunkiem otrzymania ZEZWOLENIA jest posiadanie w legitymacji członkowskiej PZW składki członkowskiej i rocznej składki członkowskiej okręgowej wniesionej w macierzystym kole Okręgu PZW w Jeleniej Górze, - obowiązuje prowadzenie rejestracji amatorskiego połowu ryb w rejestrze, który jest integralną częścią zezwolenia Okręg PZW Katowice: tel. (32) 203 84 92

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 50%

 • Okręg PZW w Kielcach - porozumienie na wody górskie i nizinne

  - amatorski połów ryb wędką odbywa się na podstawie ZEZWOLENIA wydanego przez macierzysty zarząd koła, - Okręgi udzieliły pełnomocnictwa do wydawania ZEZWOLEŃ w ich imieniu, - na wodach Okręgu PZW Kielce obowiązuje rejestracja amatorskiego połowu ryb wędką w macierzystych rejestrach - obowiązuje rejestracja amatorskiego połowu ryb w rejestrze będącym integralną częścią zezwolenia (CZĘŚĆ B rejestru), wydanym przez macierzysty zarząd Koła
 • Okręg PZW w Koszalinie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  - amatorski połów ryb wędką odbywa się na podstawie ZEZWOLENIA wydanego przez macierzysty zarząd koła, - Okręgi udzieliły pełnomocnictwa do wydawania ZEZWOLEŃ w ich imieniu, - na wodach Okręgów OBOWIĄZUJE prowadzenie rejestru amatorskiego połowu ryb wędką w macierzystym rejestrze. - obowiązuje rejestracja amatorskiego połowu ryb w rejestrze będącym integralną częścią zezwolenia (CZĘŚĆ B rejestru), wydanym przez macierzysty zarząd Koła
 • Okręg PZW w Legnicy - porozumienie na wody górskie i nizinne

  - amatorski połów ryb wędką odbywa się na podstawie ZEZWOLENIA wydanego przez macierzysty zarząd koła, - Okręgi udzieliły pełnomocnictwa do wydawania ZEZWOLEŃ w ich imieniu, - na wodach wszystkich Okręgów Województwa Dolnośląskiego obowiązuje rejestracja amatorskiego połowu ryb wędką (rejestr jest integralną częścią ZEZWOLENIA).
 • Okręg PZW w Lesznie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  - amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Lesznie można uprawiać na podstawie ZEZWOLENIA, które wydaje Okręg PZW w Lesznie, po wniesieniu 50% - warunkiem otrzymania ZEZWOLENIA jest posiadanie w legitymacji członkowskiej PZW składki członkowskiej i rocznej składki członkowskiej okręgowej wniesionej w macierzystym kole Okręgu PZW w Jeleniej Górze, Okręg PZW Leszno: tel. (65) 520 71 17

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 50%

 • Okręg PZW w Łodzi - porozumienie na wody górskie i nizinne

  - amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Łodzi można uprawiać na podstawie ZEZWOLENIA, które wydaje Okręg PZW w Łodzi, po wniesieniu 50% - warunkiem otrzymania ZEZWOLENIA jest posiadanie w legitymacji członkowskiej PZW składki członkowskiej i rocznej składki członkowskiej okręgowej wniesionej w macierzystym kole Okręgu PZW w Jeleniej Górze, - obowiązuje prowadzenie rejestracji amatorskiego połowu ryb w rejestrze, który jest integralną częścią zezwolenia Okręg PZW Łódź: tel. (42) 631 92 07

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 50%

 • Okręg PZW w Opolu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Dokonanie opłaty upoważnia wędkarza Okręgu Jeleniogórskiego do amatorskiego połowu ryb wyłącznie na wodach obwodów rybackich (rzeki i zbiorniki zaporowe) w Okręgu PZW w Opolu.

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 100 złotych

 • Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim - porozumienie na wody górskie i nizinne

  - amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. można uprawiać na podstawie ZEZWOLENIA, które wydaje Okręg PZW w Piotrkowie Tryb., po wniesieniu 50% członkowskiej składki okręgowej - warunkiem otrzymania ZEZWOLENIA jest posiadanie w legitymacji członkowskiej PZW składki członkowskiej i rocznej składki członkowskiej okręgowej wniesionej w macierzystym kole Okręgu PZW w Jeleniej Górze, - obowiązuje prowadzenie rejestracji amatorskiego połowu ryb w rejestrze, który jest integralną częścią zezwolenia Okręg PZW Piotrków Trybunalski: tel. (44) 646 43 45

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 50%

 • Okręg PZW w Siedlcach - porozumienie na wody górskie i nizinne

  - amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Siedlcach można uprawiać na podstawie ZEZWOLENIA, które wydaje Okręg PZW w Siedlcach, po wniesieniu 50% członkowskiej składki okręgowej - warunkiem otrzymania ZEZWOLENIA jest posiadanie w legitymacji członkowskiej PZW składki członkowskiej i rocznej składki członkowskiej okręgowej wniesionej w macierzystym kole Okręgu PZW w Jeleniej Górze, - obowiązuje prowadzenie rejestracji amatorskiego połowu ryb w rejestrze, który jest integralną częścią zezwolenia Okręg PZW Siedlce: tel. (25) 644 76 67

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 50%

 • Okręg PZW w Sieradzu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  - amatorski połów ryb wędką odbywa się na podstawie ZEZWOLENIA wydanego przez macierzysty zarząd koła, - Okręgi udzieliły pełnomocnictwa do wydawania ZEZWOLEŃ w ich imieniu, - na wodach Okręgu PZW Sieradz obowiązuje rejestracja amatorskiego połowu ryb wędką w macierzystych rejestrach - obowiązuje rejestracja amatorskiego połowu ryb w rejestrze będącym integralną częścią zezwolenia (CZĘŚĆ B rejestru), wydanym przez macierzysty zarząd Koła
 • Okręg PZW w Słupsku - porozumienie na wody górskie i nizinne

  - amatorski połów ryb wędką odbywa się na podstawie ZEZWOLENIA wydanego przez macierzysty zarząd koła, - Okręgi udzieliły pełnomocnictwa do wydawania ZEZWOLEŃ w ich imieniu, - na wodach Okręgów OBOWIĄZUJE prowadzenie rejestru amatorskiego połowu ryb wędką w macierzystym rejestrze. - obowiązuje rejestracja amatorskiego połowu ryb w rejestrze będącym integralną częścią zezwolenia (CZĘŚĆ B rejestru), wydanym przez macierzysty zarząd Koła
 • Okręg PZW w Szczecinie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 50%

 • Okręg PZW w Wałbrzychu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  - amatorski połów ryb wędką odbywa się na podstawie ZEZWOLENIA wydanego przez macierzysty zarząd koła, - Okręgi udzieliły pełnomocnictwa do wydawania ZEZWOLEŃ w ich imieniu, - na wodach wszystkich Okręgów Województwa Dolnośląskiego obowiązuje rejestracja amatorskiego połowu ryb wędką (rejestr jest integralną częścią ZEZWOLENIA).
 • Okręg PZW w Zielonej Górze - porozumienie na wody górskie i nizinne

  - amatorski połów ryb wędką odbywa się na podstawie ZEZWOLENIA wydanego przez macierzysty zarząd koła, - Okręgi udzieliły pełnomocnictwa do wydawania ZEZWOLEŃ w ich imieniu, - na wodach Okręgu PZW Zielona Góra obowiązuje rejestracja połowów wędkarskich. - obowiązuje rejestracja amatorskiego połowu ryb w rejestrze będącym integralną częścią zezwolenia (CZĘŚĆ B rejestru), wydanym przez macierzysty zarząd Koła
 • PZW Okręg we Wrocławiu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  - amatorski połów ryb wędką odbywa się na podstawie ZEZWOLENIA wydanego przez macierzysty zarząd koła, - Okręgi udzieliły pełnomocnictwa do wydawania ZEZWOLEŃ w ich imieniu, - na wodach wszystkich Okręgów Województwa Dolnośląskiego obowiązuje rejestracja amatorskiego połowu ryb wędką (rejestr jest integralną częścią ZEZWOLENIA).