Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE SYTUACJI ORGANIZACYJNEJ MIEJSKO-GMINNEGO KOŁA PZW W BOGATYNI

 

Komunikat w sprawie sytuacji organizacyjnej Miejsko-Gminnego Koła PZW w Bogatyni

 

Z uwagi na publikowane na portalach społecznościowych artykuły i komentarze, a także zaniepokojenie wyrażane przez wędkarzy i zawodników, Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze informuje, co następuje:

 

Wobec wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sprawie naruszenia obowiązków wynikających z § 14 ust. 1 pkt. 1 i 3 Statutu PZW przez Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Koła PZW w Bogatyni, zgodnie z § 20 ust. 4 Statutu PZW, Zarząd Okręgu PZW w Jeleniej Górze Uchwałą nr 284 z 27 maja 2019 roku zawiesił w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu tego Koła. Jednocześnie Uchwałą nr 285 z 27 maja 2019 roku Zarząd Okręgu cofnął zawieszonemu Prezesowi Zarządu Koła udzielone Uchwałami nr 231 i nr 232 z 25 lutego 2019 roku pełnomocnictwa w zakresie składania wniosków, realizacji i rozliczania zadań publicznych w 2019 roku ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

Wobec zaistniałych w Kole naruszeń zapisów Statutu PZW - decyzje podejmowane były przez osoby nie będące członkami Związku, niektóre nawet od kilku lat - na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Zarząd Okręgu PZW w Jeleniej Górze Uchwałą Nr 292 z 24 czerwca 2019 r. uchylił uchwały podjęte w 2019 roku przez Zarząd Miejsko-Gminnego Koła PZW w Bogatyni, a Uchwałą Nr 293 z dnia 24 czerwca 2019 r. zawiesił władze i organy Koła. Zgodnie z  §20 ust. 9 Statutu PZW, Uchwałą nr 294 z 24 czerwca 2019 r., Zarząd Okręgu powołał swojego pełnomocnika – w osobie wiceprezesa ds. organizacyjno-prawnych Kol. Artura Skrzęty - w celu umożliwienia prowadzenia dalszej działalności, przywrócenia należytego porządku prawnego oraz przeprowadzenia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków Miejsko-Gminnego Koła PZW w Bogatyni.

 

W dniu 25 czerwca br. Pełnomocnik Okręgu przedstawił zarys programu naprawczego i wniósł o zorganizowanie spotkania informacyjnego z działaczami i członkami Koła. Do czasu publikacji tego komunikatu tj. 4 lipca 2019 r. termin takiego spotkania nie został wyznaczony, a bogatyńscy wędkarze zostali pozbawieni podstawowej i rzetelnej informacji dotyczącej ich obecnej sytuacji.

 

Powołanie Pełnomocnika nie miało i nie ma na celu destabilizacji działalności Koła, ale ustalenie właściwego porządku prawnego zaistniałego w wyniku rażącego zaniedbania obowiązków przez władze i organy Koła. Zawarte przez Miejsko-Gminne Koło PZW w Bogatyni oraz WKS „Kormoran” umowy na realizację zadań publicznych mogą nadal być realizowane (umowy zostały podpisane, a środki finansowe przeznaczone na realizacje tych zadań zostały przelane na subkonta Koła i Klubu), jednakże do dokonania finansowego rozliczenia zadań publicznych konieczne będzie uzyskanie stosownych pełnomocnictw – nadanych uchwałami ZO PZW w Jeleniej Górze – przez wyznaczone osoby w Kole i w Klubie. Realizacja zadań będzie odbywała się planowo, przy współudziale powołanego Pełnomocnika.

 

Okręg nie zablokował środków znajdujących się na koncie Koła czy Klubu. Nie ma też jakiegokolwiek wpływu na możliwość zablokowania środków Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia ani sposobu wydatkowania samorządowych środków finansowych, a m.in. takie nieprawdziwe informacje ukazały się na jednym z portali społecznościowych. Portal ten nie jest oficjalnym źródłem informacji Okręgu PZW w Jeleniej Górze ani Miejsko-Gminnego Koła PZW w Bogatyni. Zawarte tam informacje widoczne są tylko dla wybranych posiadaczy kont w tym serwisie i tylko oni mogą tam zamieszczać swoje wpisy, co nie pozwala na przedstawienie rzetelnego przebiegu zdarzeń ani ich prawdziwych podstaw.

 

Zawodnicy uprawnieni do startu w ramach zawodów GPX i Mistrzostw Polski mają zapewnione starty zgodnie z przyjętym terminarzem krajowym, a ich zgłoszeniami i dokonywaniem opłat startowych zajmuje się biuro Zarządu Okręgu. W kwestii pozostałych zadań statutowych, realizacja odbywa się na bieżąco po otrzymaniu akceptacji Pełnomocnika.

 

Decyzje, co do dalszego funkcjonowania Koła w zakresie zawieszonych członków władz i organów oraz terminu zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zostaną podjęte na lipcowym posiedzeniu Zarządu Okręgu, po złożeniu stosownego sprawozdania przez Kol. Artura Skrzętę.

 

 

Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin