Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZADU OKRĘGU W DNIU 17 LISTOPADA 2019 r.

W dniu 17 listopada 2019 r., po zakończonym spotkaniu z prezesami Zarządów Kół PZW, odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu, któremu przewodniczył Kol. Antoni Lewkowicz –prezes Zarządu Okręgu.

 

W posiedzeniu, oprócz członków ZO, uczestniczył przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kol. J. Latoch oraz dyrektor biura ZO Kol. Joanna Spychała. Posiedzenie przeprowadzone zostało o przygotowany porządek obrad, uzupełniony wnioskami zgłoszonymi podczas spotkania z prezesami zarządów Kół PZW.

 

W przebiegu posiedzenia członkowie Zarządu Okręgu podjęli uchwały dotyczące:

 • dokonania zmian w „Zasadach amatorskiego połowu ryb wędką w wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze”;
 • zatwierdzenia obowiązujących wzorów zezwoleń na amatorski połów ryb wędką w wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze;
 • wprowadzenia, do odwołania, obowiązkowej rejestracji połowu ryb w wodach Okręgu wraz z rejestrem uzupełniającym;
 • zatwierdzenia tabeli składek członkowskich na zagospodarowanie i ochronę wód oraz opłat za zezwolenia od osób niezrzeszonych na 2020 rok wraz z zakresem ulg i zwolnień;
 • zwolnienia członków uczestników z obowiązku wnoszenia składki wpisowej;
 • zatwierdzenia „Regulaminu zniżek w składce członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w 2020r . dla SSR”;
 • spraw finansowych niezbędnych do sporządzenia preliminarzy budżetowych Kół oraz preliminarza Okręgu na 2020 rok;
 • upoważnienia do podpisywania porozumień międzyokręgowych oraz woli kontynuowania członkostwa w porozumieniu polsko-niemieckim;
 • wyznaczenia terminu kampanii sprawozdawczej w Kołach PZW Okręgu za 2019 rok;
 • anulowania Uchwały własnej w zakresie działalności SSR Powiatu Kamiennogórskiego;
 • wyrażenia zgody na organizacji eliminacyjnych zawodów krajowych w 2021 r. w dyscyplinie spinningowej;
 • zmian w organizacji pracy komisji problemowych ZO;
 • przyjęcia sprawozdania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 40-lecia Okręgu;
 • uruchomienia funduszu nagród dla pracowników biura ZO.

 

Ponadto w trakcie posiedzenia omówione zostały sprawy dotyczące:

 • bieżącej sytuacji organizacyjnej w Kołach PZW Jelenia Góra „Miasto” i Jelenia Góra „Cieplice”;
 • udziału przedstawicieli Okręgu w konferencji dot. sportu wędkarskiego;
 • korespondencji w sprawie naruszania dóbr osobistych strażników SSR;
 • planów gospodarczych w zakresie możliwości pozyskania nowych wód do amatorskiego połowu ryb.

 

Rzecznik Dyscyplinarny ZO Kol. Zdzisław Holek złożył obszerną relację z działań podjętych, w związku z przejęciem spraw po śp. Kol. Ryszardzie Kucharskim.

 

Treści podjętych uchwał zostaną wkrótce opublikowane w zakładce: http://www.pzw.org.pl/jeleniagora/cms/25750/uchwaly_20172020 oraz przesłane wraz z załącznikami pismem okólnym do wszystkich Kół PZW Okręgu.

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin