Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

JELENIA GÓRA-MIASTO FEEDER CUP 2020 edycja I –Balaton-

Aktualności | 2020-09-15 | Publikujący: Jelenia Góra "Miasto"

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ZAWODÓW WĘDKARSKICH W DYSCYPLINIE FEEDER

Zarząd Koła PZW Jelenia Góra Miasto zaprasza członków PZW do udziału w otwartych towarzyskich zawodów wędkarskich w dyscyplinie Feeder

JELENIA GÓRA-MIASTO FEEDER CUP 2020

edycja I –Balaton-

Jednoturowe zawody zostaną przeprowadzone na zbiorniku “BALATON” w dniu 27 września 2020 r. Prawo startu w zawodach mają członkowie PZW zgłoszeni indywidualnie do dnia 22 września 2020 r.

Zgłoszenia przyjmuje: Kol. Stanisław Kirwiel – tel. 887081378

Opłata na cele rekreacyjne:

1. Członkowie Koła PZW Jelenia Góra Miasto zwolnieni są z opłaty (Uchwałą Zarządu Koła).

2. Członkowie innych kół wnoszą opłatę – 50 zł.

Opłatę należy wnosić na konto bankowe koła

Okręg Polskiego Związku Wedkarskiego w Jeleniej Górze

ul. Wańkowicza 13 Koło PZW Jelenia Góra Miasto

Nr konta 40 1090 1926 0000 0001 4313 4457

z dopiskiem koło/klub nazwisko i imię zawodnika, feeder w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2020 r.

UWAGA: w przypadku braku opłaty startowej na koncie koła w dniu 23 września 2020 r. - zgłoszenie nie będzie przyjęte. Ilość zawodników jest ograniczona – max. 30 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.Przy zgłoszeniach proszę podać swój telefon kontaktowy.

Podczas odprawy i zakończenia zawodów obowiązują obostrzenia sanitarne oraz zachowanie odstępów min. 1,5 m. Każdy uczestnik zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia dotyczącego świadomości zagrożenia epidemiologicznego.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA ZAWODÓW W KAŻDYM MOMENCIE ZE WZGŁĘDU NA UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19.

W załączeniu:
1. Program czasowy zawodów.
2. Wytyczne do rozgrywania zawodów wędkarskich na szczeblu kół, WKS I Okręgu  
    w okresie epidemii COVID-19.
3, Oświadczenie uczestnika zawodów.

                                                                                     Zarząd Koła

 

 

PROGRAM CZASOWY ZAWODÓW

 

Do godz. 7.00 - rejestracja zawodników

Godz. 7.00 – 7.30 odprawa, losowanie stanowisk, dojście do stanowisk

Godz. 8.00  -   I sygnał - wejście na stanowiska

Godz. 9.20 -    II sygnał - wolno nęcić

Godz. 9.30 - III sygnał - wolno łowić

Godz. 13.25 -  IV sygnał - 5 min. do końca zawodów

Godz. 13.30 - V sygnał - koniec zawodów.

Od godz. 13.30 - ważenie ryb, praca Komisji Sędziowskiej  - posiłek - ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie nagród.

 

REGULAMIN ZAWODOW FEDEROWYCH

 

 

 WYTYCZNE DO ROZGRYWANIA ZAWODÓW WĘDKARSKICH NA SZCZEBLU KÓŁ, WKS I OKRĘGU W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

 1. W 2020 roku w Okręgu PZW w Jeleniej Górze nie będą organizowane zawody wędkarskie rangi mistrzowskiej na żadnym szczeblu organizacyjnym. Wszystkie zawody mają charakter towarzyski, a udział w nich jest dobrowolny.

2. Organizator zawodów zobowiązany jest do zabezpieczenia siebie oraz sędziów w środki ochrony osobistej tj. rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice oraz środka do dezynfekcji rąk i sprzętu.

3. Uczestnik zawodów (zawodnik, trener, opiekun, osoba towarzysząca) w momencie potwierdzania swojej obecności na zawodach, zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia do sędziego głównego pisemnego Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych. Brak złożenia w/w dokumentu powoduje niedopuszczenie zawodnika do rywalizacji sportowej.

4. W przypadku zawodników do lat 16 Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Wytycznych, wypełnia rodzic lub opiekun prawny. Brak złożenia w/w dokumentu powoduje niedopuszczenie zawodnika do rywalizacji sportowej.

5. Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach musi posiadać i nosić maseczkę ochronną lub przyłbicę (dopuszcza się stosowanie chust lub kominów umożliwiających właściwe zakrycie nosa i ust) oraz rękawiczki. Stosowanie środków ochrony osobistej nie dotyczy wyłącznie czasu przebywania zawodnika na stanowisku, pod warunkiem zachowania obowiązującej odległości.

6. Organizator zawodów zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego podczas zawodów oraz numerów do losowania (w przypadku prowadzenia losowania bez użycia programu komputerowego).

7. Losowanie stanowisk prowadzi sędzia sekretarz odczytując imię i nazwisko zawodnika z listy, a następnie losując dla niego numer startowy.

8. Rekomendowane jest nie angażowanie do obsługi sędziowskiej osób powyżej 60 roku życia oraz ograniczenie liczebności komisji sędziowskiej.

9. Rozpoczęcie zawodów, odprawa techniczna i zakończenie zawodów powinny być ograniczone do niezbędnego minimum czasowego.

10. Podczas odprawy należy obligatoryjnie poinformować uczestników o obowiązujących rygorach sanitarnych oraz konsekwencjach nie stosowania się do tych zasad, analogicznych jak w przypadku nie stosowania się do regulaminu rozgrywanych zawodów.

11. Podczas zawodów korzystać można wyłącznie z posiłków przygotowanych i przywiezionych przez firmę cateringową. Zakazane jest w okresie epidemii sporządzanie posiłków przez organizatorów (np. w formie grilla).

12. Po zakończonych zawodach, organizator obligatoryjnie musi przesłać w terminie 7 dni do biura Zarządu Okręgu protokół z zawodów oraz kserokopią listy osób organizujących, przeprowadzających i uczestniczących w zawodach wraz z ich numerami telefonów. Oświadczenia składane przez uczestników zawodów oraz rodziców/opiekunów prawnych należy przechowywać w dokumentacji Koła do końca 2020 roku, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W zależności od sytuacji epidemiologicznej, niniejsze zasady mogą ulec zaostrzeniu lub złagodzeniu, w oparciu o obowiązujące przepisy państwowe.

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin