Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Zbiornik Nakło Chechło 2014


Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

  

         

                   Zbiornik ogólnodostępny nr 010 " Nakło Chechło"        

         Okręgu PZW w Katowicach

 

 

Uchwała nr 48-2013 Prezydium Zarządu Okręgu w sprawie warunków wędkowania na zbiorniku Nakło Chechło


 § 1

1. Zbiornik Nakło Chechło nr 010 jest łowiskiem ogólnodostępnym na którym obowiązują specjalne warunki amatorskiego połowu ryb wędką.

2. Łowisko jest udostępnione dla wszystkich członków PZW i niezrzeszonych, którzy spełnią warunki wydania i obowiązywania zezwolenia określone w załączniku nr 1.

§ 2

1.Warunki wędkowania na zbiorniku Nakło Chechło określa załącznik nr 2.

2.Wzór zezwolenia uprawniającego do wędkowania na zbiorniku Nakło Chechło oraz instrukcję wypełniania rejestru połowu ryb określa załącznik nr 3.

3. W sprawach nie ujętych mają zastosowanie ogólne przepisy PZW.

4. Zezwolenia wydawane będą w siedzibie Okręgu i siedzibach kół, które zgłoszą zapotrzebowanie oraz na rybaczówce nad zbiornikiem Nakło Chechło.

 

 

 

Warunki Uprawiania Amatorskiego Połowu Ryb Wędką  

na łowisku  „ Nakło Chechło

 od 1 stycznia 2014 r.

 

 I. Na zbiorniku Nakło Chechło obowiązuje:  

  roczny  limit połowu ryb w ilości 35 szt. łącznie dla następujących  gatunków ryb: karp, lin,węgorz, szczupak,

   sandacz, pstrąg potokowy. Limit ten obowiązuje na zbiorniku Nakło Chechło łącznie z pozostałym wodami

   wymienionymi w zezwoleniu podstawowym na 2014 r.,

  zakaz pozostawiania złowionych ryb z gatunków sumik karłowaty, czebaczek amurski, trawianka oraz

    raków pręgowatych i sygnałowych na łowisku i obrzeżach zalewu,

  zakaz patroszenia ryb na obrzeżach zbiornikach,

  utrzymanie stanowiska wędkarskiego w czystości w promieniu 5 m bez względu na stan, jaki zastał przed

    rozpoczęciem połowu, w tym wrzucanie śmieci i niedopałków do wody, pozostawiania ich na brzegu lub

    jakimkolwiek innym miejscu,

  zakaz stosowania zanęty w ilości większej niż 2 kg na każdy dzień, a w okresie od 1 czerwca do

   31 sierpnia korzystania z zanęty innej niż zwierzęca i ziaren zbóż w ilości większej niż 1 kg,

  zakaz połowu ryb z łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 10.00 do 18.00,

  zakaz połowu ryb w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w godz. od 7.00 do 22.00 w miejscach

   oznaczonych na mapie,

  zakaz połowu ryb z wyspy oraz wyznaczonych tarlisk,

  zakaz wywożenia zanęty i przynęty środkami pływającymi oraz tzw. ,,modelami pływającymi”,

  zakaz znakowania  łowiska za pomocą  plastikowych butelek, taśm, linek itp.,

  zakaz biwakowania poza polem namiotowym,

 zakaz pozostawiania jakichkolwiek  przedmiotów w obrębie Zalewu,  w tym na lodzie, a w szczególności opon,

   skrzyń, przenośnych krzeseł itp.,

  zakaz wjazdu samochodami na ,,Koronę”  zalewu oraz ich postoju poza wyznaczonymi miejscami,

  zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza  przenośnymi toaletami i miejscami do teg przeznaczonymi,

  Każdy wędkarz jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Porządkowym Zalewu Nakło Chechło  i

    stosowania się do jego zapisów. Regulamin jest dostępny w siedzibach kół wydających zezwolenie oraz

     wywieszony na tablicach informacyjnych Rybaczówki, przy wjeździe nad zalew, a także na stronie

     internetowej www.gorswierklaniec.pl.

II. Wjazd pojazdami na teren zbiornika Nakło Chechło przez wędkarzy wymaga uiszczenia  opłaty zgodnie

       z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Świerklaniec lub uchwałą rady Gminy Świerklaniec.

III. W sprawach nieujętych mają zastosowanie przepisy zawarte w zezwoleniu podstawowym na 2014 r. oraz 

      Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez ZG PZW.

IV. W przypadku nie stosowania się do warunków połowu ryb zastrzega się prawo do zatrzymania zezwolenia

      na amatorski połów ryb wędką i rejestru przez osoby uprawnione ustawowo do kontroli i skierowania

      sprawy do właściwego sądu. 

      

 

 regulamin porządkowy nad zalewem Naklo Chechło z dnia 16.01.2013 .pdf

 

  

 

                          

                                                                                                                                                            

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin