Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

👉 Opłaty Dla Wędkarzy Niezrzeszonych w PZW 2021

Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

 

 

 


  O P Ł A T Y  Z A  Z E Z W O L E N I E  

N A  A M A T O R S K I  P O Ł Ó W  R Y B

D LA  WĘ D K A R Z Y  N I E Z R Z E S Z O N Y CH  W  PZW

  

Ważne na rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku

 

 Uchwała nr 35/2020 ZO w sprawie uchwalenia składek członkowskich na ochrone i zagospodarowanie wód dla członków PZW oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych na rok 2021 .pdf


    

 


  O P Ł A T Y   O K R E S O W E 

D LA  WĘ D K A R Z Y  N I E Z R Z E S Z O N Y CH  W  PZW

  

Ważne na rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku

 


·         Opłata  1 dzień                          45,00 zł 
·         Opłata  3 dni (kolejne)              80,00 zł

·         Opłata  7 dni (kolejne)            117,00 zł


 


W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2011 r. uchwały Zarządu Głównego PZW nr 68 z dnia 29.10.2010 r. oraz uchwały Zarządu Okręgu nr 71/2010 z dnia 16.12.2010r.  dotyczącej okresowych zezwoleń na amatorski połów ryb, informujemy, że wpłaty należności za wędkowanie okresowe 1,3,7 dniowe dla osób niezrzeszonych i obcokrajowców należy dokonywać wyłącznie na konto w RAIFFEISEN POLBANK

 

1

0

1

7

5

0

1

0

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

9

2

8

3

3

7

 

Wpłaty należności za wędkowanie okresowe 1, 3, 7 dni dla osób niezrzeszonych należy dokonać na wskazane konto, poprzez program e - zezwolenia lub w siedzibie okręgu.

Honorowane będą potwierdzenia przelewów bankowych oraz wpłat pocztowych.

 

 

 Wzór przelewu do pobrania na stronie internetowej.:

 

poczta przelew-opłata okresowa dla osób niezrzeszonych na dzień od do 2021r dotyczy 1, 3, 7 kolejnych dni.pdf

 

 

W tytule przelewu należy wpisać:

Składka okresowa dla osób niezrzeszonych na dzień od…… do….. 2021 r.

Dotyczy  jednego, trzech, siedmiu kolejnych dni.

 

Po dokonaniu wpłaty, zgodnie z w/w informacją, należy wydrukować ze strony internetowej zezwolenie na amatorski połów ryb wraz z rejestrem połowu.: zezwolenie okresowe 2021 pdf. 

 

 

Wędkowanie na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach jest dozwolone gdy wędkujący posiada przy sobie następujące dokumenty:

 

·       karta wędkarska (obcokrajowcy czasowo przebywający w kraju są zwolnieni z tego obowiązku),

·       zezwolenie wraz z rejestrem, 

·       potwierdzony przelew bankowy lub opłata pocztowa,

 

       Brak któregokolwiek z w/w dokumentów lub nieprawidłowe ich wypełnienie oraz niestosowanie się do obowiązujących zasad połowu ryb oraz regulaminu amatorskiego połowu ryb dostępnego na stronie  www.katowice.pzw.org.pl/ będzie traktowane jak brak zezwolenia.

 

Rejestr po zakończonym wędkowaniu należy zdać do siedziby Okręgu, koła lub stanicy wędkarskiej.

  

  

 

  


Zezwolenie Okresowe i Rejestr Połowów Ryb Obowiązuje na Wodach Ogólnodostępnych

 Okręgu PZW w Katowicach

 

 


Instrukcja wzór prowadzenia rejestracji połowu ryb


 

 UchwaŁa nr 46/2020 ZO w sprawie prowadzenia rejestracji połowu ryb na wodach ogólnodostepnych Okregu PZW w Katowicach 2021.pdf


 

 

 

 

przelew

 

Pliki do pobrania: 2 

 

    poczta przelew - opłata okresowa dla osób niezrzeszonych na dzień od do 2021 r. dotyczy 1, 3, 7  kolejnych dni.pdf


   zezwolenie okresowe 2021 pdf. 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Informujemy, że dostępna jest możliwość wykupienia zezwoleń okresowych

dla wędkarzy niezrzeszonych przez Internet

 

na amatorski połów ryb w wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Katowicach:

  jedno, trzydniowych, siedmiodniowych.

  

                                                                                                                              

      

ZEZWOLENIA OKRESOWE NA WODY OKRĘGU PZW W KATOWICACH

 DOSTĘPNE W SYSTEMIE E-OKOŃ

                                              

                                                                                                                                 

                                                                      

 

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin