Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Zasady Wędkowania w Okręgu Katowice w 2015


Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

       

  

Obowiązujące w 2015 roku:

 

      

Uchwała ZO nr 57/2014 w sprawie: zasad wędkowania obowiązujących od 2015 r. na wodach ogólnodostępnych.

 Uchwała 73-2014 Prezydium ZO w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr 57/2014 ZO z dnia 25.09.2014 r. sprawie zasad wędkowania obowiązujących na wodach ogólnodostępnych [172,22 KB]


     Zmiany regulaminowe w zasadach wędkowania obowiązujące na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach od 2015 r. :

 

 I. Na wodach Okręgu PZW Katowice wędkarza obowiązuje:

·  roczny limit połowu ryb w ilości 35 szt. łącznie dla następujących  gatunków ryb:

    szczupak, sandacz, pstrąg potokowy,

·  dobowy limit: szczupak, sandacz - 2 szt. łącznie, karp 2 sztuki,

·  wprowadza się wymiar ochrony dla karasia pospolitego (carassius carassius) do 20 cm,

·  zakaz podmiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatkach,

·  ryby  nie  przeznaczone  do  zabrania  należy  wypuścić  od  razu,  bez  przetrzymywania

   w siatkach,

·  utrzymanie stanowiska wędkarskiego w czystości w promieniu 5 m bez względu na stan,

   jaki zastał przed rozpoczęciem połowu,

·  zakaz połowu z wysp z wyjątkiem wysp posiadających stałe połączenie z lądem np. kładką

   lub innym trwałym przejściem oraz wyspę na zb. Dzierżno nr 006,

·  usunięcie bojki, markera lub innego znacznika bezpośrednio po zakończeniu wędkowania.

 

  II. Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze środków

        pływających na niżej wymienionych zbiornikach i rzekach:

Pogoria I nr 001,  Pogoria III nr 002,  Przeczyce nr 004,  Łąka nr 005,  Dzierżno

nr 006, Odra I, III w polderze nr 007, Buków I , II nr  008, Dziećkowice nr 009, Chechło k/Chrzanowa  nr  012,  Nieboczowy  nr  601,  Brzezie  nr  642,  Roszków Bobrowy nr 607,Roszków nr 627, rzeka Odra nr 033 – na odcinku od ujścia kanału Ulgi w Raciborzu do ujścia kanału Gliwickiego z wyłączeniem miejsc (sektorów) na których odbywają się zawody.

 

  III. Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze środków

        pływających znajdujących się wyłącznie na rybaczówkach przy zbiornikach:

Pławniowice nr 003, Paprocany nr 013,  Kozłowa Góra nr 014.

 

  IV. Na wodach nizinnych Okręgu Katowice wywóz zanęt i przynęt na zbiornikach:

 1. o pow. do 10 ha  podawanej w zezwoleniu jest zabroniony,

 2. Pogoria I nr 001, Pogoria III nr 002, Pławniowice nr 003, Przeczyce nr 004, Dzierżno nr

   006, Dziećkowice nr 009, Paprocany nr 013, dopuszcza się wywóz zanęt i przynęt

   wyłącznie w porze nocnej - licząc jedną godzinę przed zachodem słońca i jedną godzinę

   po wschodzie słońca, na pozostałych zbiornikach wywóz zanęt i przynęt jest  dopuszczony o

   ile nie zabrania tego regulamin łowiska.

 

  V. Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na zbiornikach:

· Wprowadza się wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm na zbiornikach:

  Pogoria III nr 002, Odra I i III nr 007, Buków I , II nr 008, Sosina nr 011, Paprocany nr

   013, Gliniok nr 301, Nieboczowy nr 601, Roszków Nowy nr 606, Roszków Bobrowy nr

   607, Pniowiec nr 612, Gzel nr 613,  Łęgoń nr 624, Olza I nr 633, Srebrniok nr 656,

   Sośnica I nr 701, Dzierżno Duże nr 713, Bezchlebie nr 715,

· Na zbiornikach do 10 ha wymiar ochronny karpia zgodnie z RAPR z wyjątkiem zb.

   nr 742 Madejski i Bocianie Gniazdo nr 734 oraz zb. nr 603 Siedliska – na których

   obowiązuje wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Pławniowice nr 003 - wymiar ochronny okonia do 20 cm , z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie, podczas których obowiązuje odmienny regulamin połowu,

· Przeczyce nr 004 – okres ochronny szczupaka i sandacza od 01.01. do 31.05., wymiar

  ochronny sandacza do 50 cm i powyżej 85 cm, zakaz spinningowania w okresie od 01.01.

  do 31.05, zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05.,

  całkowity zakaz wędkowania z wyspy oraz  połowu na tzw. „koguta” uzbrojonego w hak o

  więcej niż jednym ostrzu, wymiar ochronny okonia do 20 cm z dobowym limitem połowu 10

  szt., z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie , podczas których obowiązuje  odmienny regulamin połowu,

· Dziećkowice nr 009, Paprocany nr 013 i Kozłowa Góra nr 014 - obowiązuje regulamin

  łowiska ustanowiony przez właściciela wody,

· Chechło k/Chrzanowa nr 012 – w okresie od 01.06. do 30.09. ograniczenie stosowania

  zanęty w ilości do 2 kg na wędkarza na dzień wędkowania,

·  Paprocany nr 013 – obowiązuje:

 - zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części od 01.01 do 30.04.,

 - zakaz wędkowania w nocy od zmierzchu do świtu na brzegu południowym tj. od ośrodka

   MOSIR do użytku ekologicznego w Promnicach,

 - wymiar ochronny: okoń do 20 cm z dobowym limitem połowu 10 szt.,: sandacza do 50 cm

  oraz powyżej 85 cm, szczupaka do 50 cm oraz powyżej 90 cm, suma do 70 cm oraz od 150

  ÷ 190 cm, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich  rozgrywanych na tzw.

  żywej rybie, podczas których obowiązuje  odmienny regulamin połowu,

 ·  Kozłowa Góra nr 014 – okres ochronny szczupaka i sandacza od 01.01. do 31.05.,

 - zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05.,

 - zakaz połowu na tzw. „koguta” uzbrojonego w hak o więcej niż jednym ostrzu,

 - zakaz spinningowania w okresie  od 01.01.-31.05. Zakaz wywożenia zanęt i przynęt.

 - wymiar ochronny okonia 20 cm z limitem połowu do 10 szt./dobę z wyjątkiem

   zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie, podczas

   których obowiązuje odmienny regulamin połowu,

 · Poręba nr 103 – okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05., zakaz połowu ryb

   drapieżnych wszelkimi metodami i przynętam i od 01.01. do 31.05. Zakaz połowu nocą brzeg

   południowy ( tzw. Bocianie Gniazdo ) od 01.01. do 30.04.

 · Zbiornik Wolbromski nr 206 – okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05.,zakaz

   spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05.,

· Gliniok nr 301 – zakaz wędkowania na odcinku linii brzegowej tzw. ”krótki cypel” od dnia

   01.10. do dnia 31.12.,

 ·  Maroko nr 402 – zakaz wędkowania w porze nocnej od zmierzchu do świtu na brzegu

   przyległym do rzeki Rawy.

·  Przystań nr 404 – zakaz wędkowania w porze nocnej, zakaz spinningowania z brzegu,

   wędkowanie  od   świtu  do  godz.11ºº  w  niedziele  i  święta,   łowienie   ryb   tylko z

   wyznaczonych miejsc oznaczonych cyfrą „O” z wyłączeniem brzegu stawu od strony

   Stadionu Śląskiego.

·   Kajakowy nr 408 – zakaz wędkowania w nocy licząc jedną godzinę po zachodzie

   słońca i jedną godzinę przed wschodem słońca.uchwała

·   Łąka nr 409 – zakaz połowu nocą licząc jedną godzinę po zachodzie słońca i jedną

    godzinę przed wschodem słońca.uchwała

 ·  Barbara nr 411- obowiązuje ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na jednego

   wędkarza na 1 dzień wędkowania, za wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich,

·   Ozdobny nr 430zakaz wędkowania w nocy licząc jedną godzinę przed zachodem

   słońca i jedną godzinę po wschodzie słońca. Połów ryb tylk o metodą spław ikową

·   Roszków Nowy nr 606zakaz wywozu zanęt i przynęt wszelkimi metodami.

·   Paruszowiec nr 608 – okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05. Dobowy limit połowu

   leszcza 5 sztuk.  Zakaz połowu nocą od 2300 do 500 z wyjątkiem okresu od 01.06.– 30.09.

 ·  Pniowiec nr 612, Gzel nr 613 – obowiązuje; okres ochronny szczupaka od 01.01. do

   31.05., zakaz   spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05.   zakaz połowu na żywe i

   martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05., wymiar ochronny sandacza

   do 50 cm i powyżej 85 cm, wymiar ochronny szczupaka do 50 cm oraz powyżej 90 cm,

 ·   Gzel nr 613 – wyłączony z wędkowania odcinek brzegu od strony ulicy Gzelskiej oraz

    dopływ (kanał) od mostu drogowego na ul. Gzelskiej do końca półwyspu.

 ·  Papierok nr 617okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05. Dobowy limit połowu

   leszcza 10 sztuk.

 ·  Sudół nr 619, Brzezie nr 642, Studzienna 655 - zakaz wywożenia zanęt i przynęt

   wszelkimi środkami pływającymi, teren budowy polderu Racibórz obowiązują specjalne

   ograniczenia dostępu do łowiska związane z wykonywaniem prac budowlanych,

  ·  Łęgoń nr 624 – obowiązuje zakaz połowu od strony stawów hodowlanych i wyspy, zakaz

   używania sprzętu pływającego za wyjątkiem tzw. modeli,

·  Tama nr 625 – obowiązuje ograniczenie ilości zanęty suchej lub roślinnej do 2 kg

   na dzień połowu,

·  Rzędówka nr 626- obowiązuje  zakaz stosowania zanęty pochodzenia roślinnego w ilości większej niż 2 kg zanęty suchej na jedną dobę wędkowania na jednego wędkarza. uchwała

·   Śmieszek nr 648 - obowiązuje regulamin łowiska, wyłączony z wędkowania odcinek

   brzegu od strony ulicy Rybna oraz okresowo odcinek brzegu, na którym znajduje się plaża.

·  Sośnica 1 nr 701okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05.,

 ·  Łabędź nr 702, Stanisław nr 721 – obowiązuje ograniczenie stosowania zanęty w ilości

   do 2 kg na wędkarza na dzień wędkowania, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów

   wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie , podczas których obowiązuje odmienny

   regulamin połowu,

·  Bezchlebie nr 715 – w okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje zakaz połowu na

   odcinku linii brzegowej tzw. cypla naprzeciw siedziby WOPR,

 ·  Leśny nr 718 - obowiązuje zakaz wywozu zanęt i przynęt wszelkimi metodami.


   VIWprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na rzekach nizinnych:

 ·  rzeka Wisła nr 029 z kanałem Dwory i dopływami nie wymienionymi w wykazie – limit

   połowu leszcza - 10 szt./ dobę,

 · rzeka Wisła nr 030 - ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną z amatorskiego

   połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku 100 m w górę oraz 200 m

   w dół od ujścia rz. Iłownicy (lewy i prawy brzeg rzeki).

·  rzeka Pszczynka nr 031 od mostu drogowego DK nr 933 w m. Brzeźce do mostu

   drogowego przy ujściu rzeki Pszczynki do zbiornika, na drodze Brzeźce - Wisła Wielka

   wprowadza się zakaz połowu ryb na przynęty sztuczne i metodą spinningową,

 ·  rzeka Odra nr 033 wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu oraz dopływami z wyłączeniem

   rzeki Psiny obowiązuje :

 - limit dobowy połowu leszcza - 10 szt.,

 - w miejscowości Kędzierzyn Koźle-Rogi, wprowadza się na odcinku od mostu drogowego

  drogi nr 418 (most im. Józefa Długosza w ciągu ul. Dunikowskiego przy wyspie) do ujścia

  kanału Gliwickiego:

           · zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb

       przy sobie z wyłączeniem wtorków i czwartków, odcinek NO KILL,

       · zakaz połowu ryb w soboty i niedziele od 01.04. do 30.09. na lewym brzegu rzeki,

       patrząc z nurtem rzeki (za wyjątkiem zorganizowanych i uzgodnionych z użytkownikiem

       zawodów wędkarskich).

 ·  rzeka  Iłownica  nr  045   ustanawia  się  strefę  ochronną  całkowicie  wyłączoną

    z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku od spustu

   z oczyszczalni ścieków do ujścia do rz. Wisły.

 

   VIIWprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na wodach górskich:

 

 - Biała Przemsza z dopływami nr 023 - wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30 cm

   oraz zakaz zabierania lipieni oraz spinningowania od 01.09. do 31.01. Limit dzienny połowu

   pstrąga potokowego 2 szt..

   Wprowadza się zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych

   ryb przy sobie na odcinkach tzw. odcinki NO KILL:

- od jazu Elektrowni Wodnej w Okradzionowie przy ul. Białej Przemszy do byłego mostu

  kolejowego w Sławkowie obecnie ścieżki rowerowej.

- od ujścia pot. Tarnówka do mostu drogowego w m. Klucze oraz potok Tarnówka.

Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku 100 m  w  górę  i  150  m  w  dół  od  ujścia  strumieni  komora  1  i  2  położonych w Sławkowie przy ul. Olkuskiej.

- Sztoła z dopływami nr 024   – zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01.

  Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt.

  Wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30 cm. 

Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku od ogrodzenia przepompowni (ujęcie wody) w Ryszce do ujścia do rz. Białej Przemszy.

 

- Kanał Kopalni Piasku Szczakowa z dopływami nr 026 -obowiązuje wymiar ochronny

  pstrąga potokowego do 30 cm oraz zakaz zabierania lipieni i spinningowania od 01.09. do 31.01 Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt.

- Drama nr 041 - limit dzienny połowu pstrąga potokowego 1 szt. całkowity zakaz

  wędkowania od 01.09 do 31.01.

- Biała nr 021 – na odcinku od źródeł do mostu przy ul. Gen. Andersa w Bielsku Białej (obok

  Jednostki Wojskowej) dopuszcza się połów na sztuczną muchę uzbrojoną w haki

  bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru oraz wprowadza się zakaz zabierania złowionych

  ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie - odcinek NO KILL.

  Na pozostałym odcinku do mostu drogowego na trasie Czechowice Dziedzice- Bestwina

  dopuszcza się przynęty sztuczne.

Szczegółowe zasady wędkowania określono w wykazie ,,wód krainy pstrąga i lipienia na lata

2015-2017”.

 

   VIII. Tworzy się strefy ochronne całkowicie wyłączone z amatorskiego połowu ryb:

 - na zbiorniku Chechło-Nakło nr 010 strefę obejmującą wyspę oraz zatokę w zachodniej

   części zbiornika,

 - na  zbiorniku  Paprocany  nr  013  strefę  obejmującą  usytuowany  w  zachodniej  części

   zbiornik dopływ tzw. Czarna Gostyń, cofkę zbiornika oraz wyspę,

 - na zb. Kajakowy nr 408  strefę obejmującą przystań WOPR oraz odcinek od tzw. niskiego

   do wysokiego cypla w południowo – zachodniej części zbiornika.

 - na zbiorniku Paruszowiec nr 608 – wyspę.

 - na zbiorniku Pniowiec nr 612 strefę obejmującą w całości zbiorniki boczne, z wyjątkiem

   zorganizowanych zawodów wędkarskich,

- na terenie rozlewisk wód zb. Gzel nr 613 wraz z potokiem Gzelskim na odcinku od jazu

   służącego do poboru wody na stawy do przepustu drogowego na ul. Gzelskiej w Rybniku,

 - na zb. Łąka nr 804 strefę obejmującą północno – wschodnią część zbiornika tzw. zatokę.

Przypominamy,  że  na  wyznaczonych  strefach  tarlisk  na  zbiornikach  i  rzekach, obowiązuje zakaz wędkowania.

    IX. Na podstawie porozumienia z VŬS ČRS Ostrawa, na odcinkach granicznych rzek:

    Olza, Odra i Piotrówka, obowiązuje następujący regulamin połowu ryb:

 

  1) Wymiary ochronne ryb:

szczupak, sandacz, łosoś, amur, węgorz do 50 cm,

sterlet-czeczuga, świnka, miętus do 30 cm,

karp do 40 cm,

kleń do 25 cm

  2) Okresy ochronne ryb:

           - pstrąg potokowy - 01.09. ÷ 15.04.,

           - lipień - 01.12. ÷ 15.06.,

           - głowacica - 01.01. ÷   30.09.,

           - brzana, certa - 01.01. ÷ 30.06.,

           - miętus - 01.12. ÷ 15.03.,

           - węgorz 15.06. ÷ 15.07 i  01.09. ÷ 30.11.,

           - jaź, kleń - 16.03. ÷ 15.06.

  3) Limity ilościowe ryb złowionych i zabranych łącznie w ciągu doby:

           - szczupak, sandacz, boleń, karp, brzana, węgorz       - 2 szt.,

           - pstrąg potokowy, tęczowy, źródlany, lipień  - 3 szt.,

           - świnka, certa - 5 szt. ( max. 7 kg).,

           - lin, - 4 szt.,

           - kleń - 10 szt.  (max. 7 kg).,

           - pozostałe gatunki  - 5 kg.

  4) Po złowieniu dobowego limitu następujących gatunków ryb: sum, szczupak, sandacz,

  boleń i karp wędkarz jest zobowiązany zakończyć wędkowanie.

 

W pozostałych sprawach obowiązują przepisy aktualnego Regulaminu Amatorskiego Połowu

Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin