Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

👉 Zasady Wędkowania w Okręgu Katowice w 2020


Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

 

 

 

 


  S Z C Z E G Ó Ł O W E  i  O G Ó L N E  W A R U N K I

U P R A W I A N I A  A M A T O R S K I E G O   P O Ł O W U  R Y B    

N A  W O D A C H   O G Ó L N O D O S T Ę P N Y C H 

O K R Ę G U  PZW  w  K A T O W I C A C H  

                                                               od 1 stycznia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

uchwała nr 21/2019 ZO w sprawie ustanowienia szczegołowych i ogólnych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach ogolnodostepnych od 2020r. pdf

 

uchwała nr 22/2019 ZO w sprawie prowadzenia rejestracji połowu ryb na wodach ogólnodostepnych Okręgu PZW w Katowicach. pdf 

 

uchwała nr 96/2019 Prezydium ZO w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 21/2019 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 24.10.2019 r w sprawie ustanowienia szczególnych i ogólnych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach ogólnodostępnych od 2020. pdf

 

 

 

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin