Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

► Uchwały ZO 2017-2019

Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 1/2019 ZO w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Katowicach za 2018rok

Uchwała nr 3/2019 ZO w sprawie rozwiązania Koła PZW nr 91 KWK Wujek

Uchwała nr 5/2019 ZO w sprawie podziału środków finansowych na zarybienie w 2019 r.

Uchwała nr 6/2019 ZO w sprawie zasad prowadzenia gospodarki rybacko -wędkarskiej oraz zasad postępowania podczas stwierdzenia śnięcia ryb na wodach Okręgu PZW w Katowicach

Uchwała nr 7/2019 ZO w sprawie finansowania Społecznej Straży Rybackiej działającej w kołach PZW

Uchwała nr 9/2019 ZO w sprawie regulaminu porządkowego, cennika oraz regulaminu rezerwacji ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu od 2019 r.

Uchwała nr 16/2019 Prezydium ZO w sprawie wprowadzenia limitu stosowania zanęt na zbiorniku Pacwowe I nr 513 i Pacwowe II nr 516

  Uchwała nr 24/2019 Prezydium ZO w sprawie ogłoszenia konkursu „Młodzieżowe Koło Roku 2019”

  Uchwała nr 34/2019 Prezydium ZO w sprawie: obowiązku posiadania i stosowania pieczątek imiennych przez osoby pełniące określone funkcje w kołach

Uchwała nr 44/2019 Prezydium ZO w sprawie wyrażenia zgody na organizację zawodów gruntowych przez firmę Pescare Polska na rzece Odrze w Kędzierzynie Koźlu

Uchwała nr 45/2019 Prezydium ZO w sprawie zamknięcia do amatorskiego połowu ryb Kanału Ulgi nr 033 w Raciborzu

Uchwała nr 46/2019 Prezydium ZO w sprawie w sprawie zamknięcia do wędkowania części linii brzegowej zbiornika nr 009 Dziećkowice

Uchwała nr 49/2019 Prezydium ZO w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego "Czysta woda, zdrowe ryby"

Uchwała nr 64/2019 Prezydium ZO w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską przez komisje egzaminacyjne działające w kołach Okręgu PZW w Katowicach

Uchwała nr 67/2019 Prezydium ZO w sprawie w sprawie wymiarów ochronnych ryb na Spinningowych Mistrzostwach Okręgu

Uchwała nr 68/2019 Prezydium ZO w sprawie zamknięcia do wędkowania odcinka łowiska specjalnego Czarna Przemsza

Uchwała nr 69/2019 Prezydium ZO w sprawie zamknięcia do wędkowania zbiorników Przeczyce i Dziećkowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 1/2018 ZO w sprawie przyjęcia budżetu Okręgu PZW w Katowicach na 2018 rok

 Uchwała nr 2/2018 ZO w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Katowicach za 2017rok

Uchwała nr 2/2018 Prezydium ZO w sprawie warunków wędkowania i wzoru zezwolenia oraz rejestracji połowu ryb na obwód rybacki rzeki Odra nr 1 i Bierawka nr 1, dla członków Okręgu PZW zs w Opolu

Uchwała nr 4/2018 ZO w sprawie uchylenia uchwał lub ich części z walnych zgromadzeń sprawozdawczych

Uchwała nr 4/2018 Prezydium ZO w sprawie zmiany nazwy Koła PZW nr 79 Dąbrowa Górnicza

Uchwała nr 5/2018 ZO w sprawie uchylenia uchwały zarządu Koła PZW nr 8 Bieruń Nowy

Uchwała nr 5/2018 Prezydium ZO w sprawie uchylenia uchwały nr 6/45/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Koła PZW nr 45 Racibórz- Miasto z dnia 17.12.2017r.

Uchwała nr 6/2018 ZO w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Klubu Karpiowego Dzierżno Duże

Uchwała nr 8/2018 ZO w sprawie podziału środków finansowych na zarybienie w 2018 r.

Uchwała nr 11/2018 ZO w sprawie regulaminu porządkowego, cennika oraz regulaminu rezerwacji ośrodka wypoczynkowo- wędkarskiego w Bezchlebiu od 2018 r.

Uchwała nr 13/2018 ZO w sprawie przekazania kwoty 500,00 zł na gwóźdź pamiątkowy z okazji nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego Kołu PZW nr 22 Kleofas

Uchwała nr 14/2018 ZO w sprawie zmiany pkt 7 załącznika do uchwały nr 2/2003 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 13.02.2003 r.w sprawie zmiany regulaminu przyznawania odznaczeń okręgowych  

Uchwała nr 18/2018 Prezydium ZO w sprawie dofinansowania inwestycji w Kole PZW nr 96 Czerwionka

Uchwała nr 19/2018 Prezydium ZO w sprawie zasad przyznawania przez OKS i OKW zanętowego i innych świadczeń związanych z organizacją zawodów w roku 2018  

Uchwała nr 20/2018 Prezydium ZO w sprawie powołania składu osobowego Komisji Młodzieżowej

Uchwała nr26/2018 Prezydium ZO w sprawie rozegrania z łodzi „Spinningowych Mistrzostw Okręgu Teamów” na zbiorniku Dzierżno Duże

Uchwała nr 27/2018 Prezydium ZO w sprawie ogłoszenia konkursu „Młodzieżowe Koło Roku 2018”

Uchwała nr 61/2018 Prezydium ZO w sprawie zatwierdzenia regulaminu porządkowego dla wędkarzy i osób im towarzyszących na zbiorniku nr 612 „Pniowiec”

Uchwała nr 92/2018 Prezydium ZO w sprawie uchylenia uchwały nr 74/2018 Prezydium ZO z dnia 27.09.2018 r. w sprawie zamknięcia do wędkowania zbiornika nr 206 Wolbrom 

 

 

 uchwaly_2017.png

 

 

 

Uchwała nr 1/2017 ZO w sprawie  przyjęcia budżetu Okręgu PZW w Katowicach na 2017rok  

Uchwała nr 2/2017 ZO w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Katowicach za 2016 rok  

Uchwała nr 2/2017 Prezydium ZO w sprawie zatwierdzenia zmiany warunków Porozumienia na wzajemne korzystanie z wód ogólnodostępnych granicznych do wędkowania na terenie Okręgów PZW Katowice - Opole

Uchwała nr 3/2017 Prezydium ZO w sprawie warunków wędkowania i wzoru zezwolenia oraz rejestracji połowu ryb na obwód rybacki rzeki Odra nr 1 i Bierawka nr 1, dla członków Okręgu PZW zs w Opolu
Uchwała nr 4/2017 Prezydium ZO w sprawie zatwierdzenia regulaminu porządkowego łowiska ogólnodostępnego nr 657 Ostróg staw nr 5

Uchwała nr 4/2017 ZO w sprawie ustalenia terminu XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Katowicach

Uchwała nr 9/2017 ZO w sprawie zakazu ustawiania przyczep kampingowych oraz zasad biwakowania nad zbiornikiem nr 601 Nieboczowy  

Uchwała nr 17/2017 Prezydium ZO w sprawie ogłoszenia konkursu „Młodzieżowe Koło Roku 2017”

Uchwała nr 24/2017 ZO w sprawie zmiany składu OKS

Uchwała nr 29/2017 ZO w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Koła PZW nr 22 Kleofas

Uchwała nr 30/2017 ZO w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Okręgu za kadencję 2013 – 2016 na XXXI Okręgowy Zjazd Delegatów

Uchwała XXXI OZD w sprawie kierunków i zasad działania Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach w latach 2O17 - 2O2O

Uchwała nr 39/2017 ZO w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Okręgu i powołania komisji problemowych

Uchwała nr 42/2017 ZO w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych

Uchwała nr 45/2017 ZO w sprawie powołania zespołu ds. stanic i łowisk specjalnych kół

Uchwała nr 46/2017 ZO w sprawie zmiany w uchwale nr 23/2002 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 27.06.2002 r. w sprawie ustanowienia gospodarzy wód

Uchwała nr 48/2017 ZO w sprawie okresowego wyłączenia z wędkowania zbiornika nr 656 „Srebrniok”

Uchwała nr 49/2017 ZO w sprawie okresowego wyłączenia z wędkowania zbiornika nr 657 „Ostróg - staw nr 5”oraz używania środków pływających w czasie trwania zawodów karpiowych

Uchwała nr 50/2017 ZO w sprawie zmiany w załączniku nr 1 i 2 do uchwały nr 222017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.02.2017 r. w sprawie regulaminu porządkowego, cennika oraz regulaminu rezerwacji ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu w 2017r.  

Uchwała nr 51/2017 ZO w sprawie zmiany w uchwale nr 182016 r. Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 17.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego „Wesoła Fala” nr 504

Uchwała nr 52/2017 ZO w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Koła PZW nr 19 Jaworzno Miasto

Uchwała nr 53/2017 Prezydium ZO w sprawie trybu postępowania w przypadku utracenia przez wędkarza „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką”

Uchwała nr 55/2017 Prezydium ZO w sprawie zatwierdzania zmian w regulaminach łowisk licencyjnych przez Komisję Gospodarczą

Uchwała nr 54/2017 ZO w sprawie aktualizacji podziału Okręgu PZW w Katowicach na rejony

Uchwała nr 55/2017 ZO w sprawie uchylenia uchwały nr 612017 Zarządu Koła PZW nr 78 JAS-MOS z dnia 07.09.2017 r.

Uchwała nr 56/2017 ZO w sprawie opracowania programu naprawczego działalności gospodarczej Stanicy wędkarskiej prowadzonej przez koło PZW nr 78 JAS-MOS w Bukowie

Uchwała nr 57/2017 ZO w sprawie zasad wędkowania obowiązujących od 2018 r. na wodach ogólnodostępnych

Uchwała nr 58/2017 ZO w sprawie prowadzenia rejestracji połowu ryb na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach

Uchwała nr 59/2017 ZO w sprawie wykazu wód krainy pstrąga i lipienia na lata 2018-2020

Uchwała nr 60/2017 ZO w sprawie zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 112 „Łosień”

Uchwała nr 60/2017 Prezydium ZO w sprawie zmian w zasadach wędkowania obowiązujących od 2018 r. na wodach ogólnodostępnych

  Uchwała nr 61/2017 Prezydium ZO w sprawie warunków wędkowania na zbiorniku nr 010 Nakło Chechło od 2018 roku

Uchwała nr 62/2017 Prezydium ZO w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na łowisku specjalnym nr 654 „Bażyna”

Uchwała nr 63/2017 Prezydium ZO w sprawie składek i opłat, regulaminu, wzoru zezwolenia i rejestru połowu ryb łowiska specjalnego „Czarna Przemsza”  

 Uchwała nr 64/2017 ZO w sprawie rozdzielenia łowiska licencyjnego nr 115 „Długi i Szklarnia” na łowisko licencyjne Długi nr 115 i łowisko ogólnodostępne Szklarnia nr 104 oraz zatwierdzenia zmian w regulaminie łowiska licencyjnego Długi 

Uchwała nr 65/2017 ZO w sprawie podziału składek członkowskich na 2018 rok  

Uchwała nr 66/2017 ZO w sprawie uchwalenia okręgowych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2018 

Uchwała nr 67/2017 ZO w sprawie dofinansowania inwestycji w Kole PZW nr 3 Bytom 

Uchwała nr 68/2017 ZO w sprawie dofinansowania inwestycji w Kole PZW nr 32 Lędziny 

Uchwała nr 68/2017 Prezydium ZO w sprawie zmiany statusu łowiska licencyjnego nr 630 Sołtysek na łowisko ogólnodostępne  

Uchwała nr 69/2017 ZO w sprawie udzielenia pożyczki dla Koła nr 69 Huta Bankowa

Uchwała nr 73/2017 Prezydium ZO w sprawie powołania Okręgowego Kapitanatu Sportowego

Uchwała nr 74/2017 Prezydium ZO w sprawie powołania Kolegium Sędziów przy Okręgowym Kapitanacie Sportowym

Uchwała nr 75/2017 ZO w sprawie zmiany przynależności Koła PZW nr 64 Zabrze do Rejonu IV

Uchwała nr 76/2017 ZO w sprawie zmiany nazwy Koła PZW nr 78 KWK Jas-Mos

Uchwała nr 81/2017 ZO w sprawie określenia wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW

Uchwała nr 92/2017 ZO w sprawie prowadzenia internetowej prezentacji działalności kół Okręgu PZW w Katowicach

 

 

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin