Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Uwaga Koła PZW Okręgu Katowice

Aktualności | 2011-03-28 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

                                            Uwaga Koła PZW Okręgu Katowice

 

Okręgowa Komisja Młodzieżowa przy PZW Okręgu Katowice przypomina

Kołom PZW o braniu udziału w konkursie „ o Miano Młodzieżowe Koło Roku 2011"

Zgłoszenie do konkursu należy składać w PZW Okręg Katowice  lub u opiekuna

młodzieży rejonu do dnia 30.04.2011r.

 

Polski Związek Wędkarski                                                                                                         Katowice, 2011r.
Okręgowa Komisja ds. Młodzieży
W Katowicach

 

Okręgowa Komisja ds. Młodzieży ogłasza konkurs o miano „Młodzieżowe Koło Roku".

Regulamin konkursu na rok 2011 w załączeniu.

 

 

Komisja ds. Młodzieży zwraca się do wszystkich Zarządów Kół o udział w ogłoszonym konkursie o miano „Młodzieżowe koło Roku 2009". Zwracamy się z apelem do działaczy i opiekunów pracujących z młodzieżą o organizację szkleń i zawodów dla młodych adeptów wędkarstwa.

 

 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA O MIANO

"MŁODZIEŻOWE KOŁO ROKU 2011" W OKRĘGU PZW

KATOWICE

 

 

Celem konkursu jest zainteresowanie Kół PZW pracą z dziećmi i młodzieżą poprzez szkolenia pogłębiające wiedzę ekologiczno- wędkarską i sportową oraz organizację zawodów i innych form aktywnego wypoczynku.

Koła przystępujące do współzawodnictwa muszą do końca kwietnia 2011r. przesłać pisemne zgłoszenie o udziale w konkursie do ZO w Katowicach - Komisja ds. Młodzieży  z wyszczególnieniem ilości pracujących sekcji młodzieżowych reprezentujących poszczególne dyscypliny sportowe. Do zgłoszenia należy dołączyć szczegółowy roczny program szkoleń, treningów, zawodów, wycieczek z podaniem miejsc spotkań, dat i godzin, celem umożliwienia wyrywkowych kontroli członkom Komisji ds. Młodzieży.                       

O terminowym zgłoszeniu decyduje data wpływu do Zarządu Okręgu.

O dodatkowych zamiarach lub zmianach w programie działalności, koła mają obowiązek powiadomić Komisję ds.. Młodzieży na 10 dni przed terminem.

NAGRODY ZA ZAJĘCIE:

I miejsca                             - 1700zł + puchar +dyplom
II miejsca                            - 1500zł + puchar +dyplom
III miejsca                           - 1200zł + puchar +dyplom
IV miejsca                          -  700zł + puchar +dyplom
V miejsca                            -  700zł + puchar +dyplom
VI miejsca                          -  700zł + puchar +dyplom

REGULAMIN KONKURSU

Dział I - Praca merytoryczna i nabór do Koła nowych członków uczestników

 l.  Za każdego nowoprzyjętego w bieżącym roku członka - uczestnika do koła -10 pkt. Natomiast za będących już w kole członków - uczestników na koniec roku poprzedniego, po wyliczeniu jaki stanowią oni procent ogólnego stanu członków w kole, będzie przyznane po 10 pkt za każdy wyliczony 1%.

2. Za działającą szkółkę wędkarską -: 50 pkt. Za szkółkę wędkarską uważa się zajęcia nauki wędkarstwa dla dzieci i młodzie w zorganizowanej grupie, udokumentowane szkoleniami z datami, listą obecności z podpisami uczestników biorących udział w zajęciach oraz miejscem przeprowadzenia.

3. Za każdą działającą sekcję młodzieżową w dyscyplinie spławikowej -20 pkt.; muchowej; spinningowej 20 pkt. i rzutowej 30 pkt. Punkty przyznaje się tylko za działalność udokumentowaną szkoleniami i treningami oraz zorganizowanie zawodów o mistrzostwo koła w wykazanych sekcjach.     

4. Za zorganizowanie w kole imprezy z okazji Dnia Dziecka - 50 pkt. bez względu na ilość uczestników.

 Punktowana będzie tylko jedna impreza.( Protokół i lista startujących uczestników)

5. Za zorganizowanie drużynowych mistrzostw rejonu kadetów i zawodów "Młode Talenty" - 30 pkt. /dostarczyć protokół i listę startową z podaniem numeru koła przy każdym uczestniku zawodów.)

6. Za zorganizowanie w szkole lub innej placówce oświatowej prelekcji o tematyce wędkarskiej - 20 pkt za jedną prelekcję. Należy podać temat prelekcji, dostarczyć listę uczestników z podanymi rocznikami, która będzie potwierdzona przez Dyrektora Szkoły.

7. Za zorganizowanie konkursu wiedzy ekologiczno- wędkarskiej w szkołach podstawowych i placówkach oświatowych - 30pkt.

Należy załączyć :

- regulamin konkursu

- listę uczestników, /nazwę i numer szkoły/ z rocznikami potwierdzone przez Dyrektora   Szkoły

 

Dział II - Sport i współzawodnictwo

8. Za uczestnictwo w drużynowych mistrzostwach rejonu kadetów -7 pkt. od zawodnika ,10 pkt. od zawodniczki.Za zajęcie indywidualnie miejsca w sektorze I miejsce -15 pkt. II - 9 pkt., III 8 pkt. itd. Drużynowo: I miejsce- 30 pkt., II -20 pkt. III -10 pkt. Udział minimum 3 drużyn 3- osobowych: Punktuje tylko jedna drużyna z koła (za pozostałych startujących zawodników - po 5 pkt.).

 9. Za uczestnictwo w drużynowym finale rejonów kadetów - 30 pkt. od drużyny.

 10. Za zorganizowanie ogólnodostępnych zawodów wędkarskich w dyscyplinach  spławikowej, muchowej, spinningowej i rzutowej po 30 pkt  lub za każdego startującego zawodnika w dyscyplinach:

-spławikowej   - po 2 pkt lecz nie więcej jak 30 punktów,

-muchowej      - po 6 pkt. Lecz nie więcej jak 30 punktów,         

-spinningowej - po 6 pkt. Lecz nie więcej jak 30 punktów,

- rzutowej       - po 5 pkt. Lecz nie więcej jak 30 punktów.

 11. Za uczestnictwo w indywidualnych zawodach rejonu - eliminacje do zawodów "Młode Talenty" 7 pkt. zawodnika i10 pkt. od zawodniczki. Punktacja indywidualna, za zajęcie
 I miejsce - 20 pkt.(...) XX miejsce -1 pkt.

12. Za uczestnictwo kadetów w mistrzostwach koła spławikowych, spinningowych, muchowych i rzutowych  -7 pkt. od zawodnika, 10 pkt. od zawodniczki - obowiązkowo opłacone składki. Ocena wg. protokołów dostarczonych do Okręgu.

13. Za uczestnictwo w mistrzostwach okręgu we wszystkich dyscyplinach w kategorii kadet -10 pkt. za każdą turę od zawodnika. Dodatkowo za zajęte łącznie miejsca w klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce - 20 pkt. (...) XX miejsce -1 pkt.                             

 14. Za uczestnictwo w zawodach "Młode Talenty": 7 pkt. od zawodnika 10 pkt. od zawodniczki. Punktacja za zajęte miejsca indywidualnie :
1 miejsce - 20 pkt. (...)                 XX miejsce 1 pkt.             

15. Za zorganizowanie w kole zawodów otwartych dla kadetów, w których startuje młodzież do lat 16 (zawody open) - 2 pkt.od zawodnika / juniora -do 16 lat i kadeta/. Przy młodzieży startującej w zawodach zapisujemy rocznik na liście startowej. Nie więcej niż 30 punktów.

16. Za zorganizowanie wycieczki wędkarskiej, w której uczestniczy co najmniej 10 członków - uczestników 50 pkt. - udział w wyciecze minimum 10 dzieci.  

Przyznawane będą punkty tylko za jedną wycieczkę, obowiązkowo dostarczyć ksero zbiorowego, dodatkowego ubezpieczenia uczestników wycieczki.                                                                                                                                           

17. Za uczestnictwo w zawodach organizowanych przez okręg dla kadetów -7 pkt. od zawodnika oraz 10 od zawodniczki. Nie zaliczamy startujących zawodniczek i zawodników w zawodach I i II ligi.  Punktacja indywidualna 1miejsce - 20 pkt.(...) XX miejsce -l pkt.

18. Za uczestnictwo w zawodach rangi krajowej /ogólnopolskie/, organizowanych przez Zarząd Główny PZW po 20 pkt. i międzynarodowych po 40 pkt.od zawodnika.                     
Za zajęcie I miejsca 20 pkt. (...) XX miejsca 1 pkt.

19. Za uczestnictwo w Ogólnopolskich Olimpiadach Wędkarskich /do lat 16/ - 20 pkt. za zawodnika oraz za zajęte miejsca indywidualnie w klasyfikacji generalnej olimpiady :           
 I miejsce - 20 pkt, (...)  XX miejsce- 1pkt.

20. Za organizację zawodów wędkarskich otwartych o mistrzostwo szkół podstawowych , placówek oświatowych , placówek opiekuńczo- wychowawczych dzieci do lat 14:

- gdy startuje jedna szkoła lub placówka- 30 pkt

- gdy startują dwie szkoły lub placówki- 40 pkt

- gdy startują trzy i więcej szkół lub placówek- 50 pkt

 

Kompletne materiały należy przesłać na adres Zarządu Okręgu PZW Katowice z dopiskiem, Komisja d/s. Młodzieży w terminie do 31 października 2011r.        

    Kołom przysługuje prawo do odwołania się na piśmie w ciągu 7 dni od ogłoszenia oficjalnych wyników współzawodnictwa.

O przyznaniu punktów w konkursie zdecyduje powołana Komisja przy  Komisji d/s. Młodzieży przy ZO PZW  Katowicach, na podstawie przysłanych zweryfikowanych materiałów, w tym: zgłoszenie wraz z rocznym planem działalności  z kadetami oparty na dzienniku i listach obecności z podpisami uczestników zajęć, szkoleń oraz treningów, zaplanowanych wycieczek, zawodów wraz z kompletnymi protokołami i listami startowymi, obowiązkowo podanymi datami urodzeń uczestników.

Za dostarczenie niekompletnych materiałów z danej dyscypliny nie będą przyznawane punkty. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie listopada - grudnia 2011r.

ZDOBYTE NAGRODY PIENIĘŻNE, KOŁA. MOGĄ PRZEZNACZYĆ TYLKO NA DZIAŁALNOŚĆ LUB ZAKUP SPRZĘTU DLA MŁODZIEŻY.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin