Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Uwaga Koła PZW Okręgu Katowice

Aktualności | 2011-03-28 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

                                            Uwaga Koła PZW Okręgu Katowice

 

Okręgowa Komisja Młodzieżowa przy PZW Okręgu Katowice przypomina

Kołom PZW o braniu udziału w konkursie „ o Miano Młodzieżowe Koło Roku 2011"

Zgłoszenie do konkursu należy składać w PZW Okręg Katowice  lub u opiekuna

młodzieży rejonu do dnia 30.04.2011r.

 

Polski Związek Wędkarski                                                                                                         Katowice, 2011r.
Okręgowa Komisja ds. Młodzieży
W Katowicach

 

Okręgowa Komisja ds. Młodzieży ogłasza konkurs o miano „Młodzieżowe Koło Roku".

Regulamin konkursu na rok 2011 w załączeniu.

 

 

Komisja ds. Młodzieży zwraca się do wszystkich Zarządów Kół o udział w ogłoszonym konkursie o miano „Młodzieżowe koło Roku 2009". Zwracamy się z apelem do działaczy i opiekunów pracujących z młodzieżą o organizację szkleń i zawodów dla młodych adeptów wędkarstwa.

 

 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA O MIANO

"MŁODZIEŻOWE KOŁO ROKU 2011" W OKRĘGU PZW

KATOWICE

 

 

Celem konkursu jest zainteresowanie Kół PZW pracą z dziećmi i młodzieżą poprzez szkolenia pogłębiające wiedzę ekologiczno- wędkarską i sportową oraz organizację zawodów i innych form aktywnego wypoczynku.

Koła przystępujące do współzawodnictwa muszą do końca kwietnia 2011r. przesłać pisemne zgłoszenie o udziale w konkursie do ZO w Katowicach - Komisja ds. Młodzieży  z wyszczególnieniem ilości pracujących sekcji młodzieżowych reprezentujących poszczególne dyscypliny sportowe. Do zgłoszenia należy dołączyć szczegółowy roczny program szkoleń, treningów, zawodów, wycieczek z podaniem miejsc spotkań, dat i godzin, celem umożliwienia wyrywkowych kontroli członkom Komisji ds. Młodzieży.                       

O terminowym zgłoszeniu decyduje data wpływu do Zarządu Okręgu.

O dodatkowych zamiarach lub zmianach w programie działalności, koła mają obowiązek powiadomić Komisję ds.. Młodzieży na 10 dni przed terminem.

NAGRODY ZA ZAJĘCIE:

I miejsca                             - 1700zł + puchar +dyplom
II miejsca                            - 1500zł + puchar +dyplom
III miejsca                           - 1200zł + puchar +dyplom
IV miejsca                          -  700zł + puchar +dyplom
V miejsca                            -  700zł + puchar +dyplom
VI miejsca                          -  700zł + puchar +dyplom

REGULAMIN KONKURSU

Dział I - Praca merytoryczna i nabór do Koła nowych członków uczestników

 l.  Za każdego nowoprzyjętego w bieżącym roku członka - uczestnika do koła -10 pkt. Natomiast za będących już w kole członków - uczestników na koniec roku poprzedniego, po wyliczeniu jaki stanowią oni procent ogólnego stanu członków w kole, będzie przyznane po 10 pkt za każdy wyliczony 1%.

2. Za działającą szkółkę wędkarską -: 50 pkt. Za szkółkę wędkarską uważa się zajęcia nauki wędkarstwa dla dzieci i młodzie w zorganizowanej grupie, udokumentowane szkoleniami z datami, listą obecności z podpisami uczestników biorących udział w zajęciach oraz miejscem przeprowadzenia.

3. Za każdą działającą sekcję młodzieżową w dyscyplinie spławikowej -20 pkt.; muchowej; spinningowej 20 pkt. i rzutowej 30 pkt. Punkty przyznaje się tylko za działalność udokumentowaną szkoleniami i treningami oraz zorganizowanie zawodów o mistrzostwo koła w wykazanych sekcjach.     

4. Za zorganizowanie w kole imprezy z okazji Dnia Dziecka - 50 pkt. bez względu na ilość uczestników.

 Punktowana będzie tylko jedna impreza.( Protokół i lista startujących uczestników)

5. Za zorganizowanie drużynowych mistrzostw rejonu kadetów i zawodów "Młode Talenty" - 30 pkt. /dostarczyć protokół i listę startową z podaniem numeru koła przy każdym uczestniku zawodów.)

6. Za zorganizowanie w szkole lub innej placówce oświatowej prelekcji o tematyce wędkarskiej - 20 pkt za jedną prelekcję. Należy podać temat prelekcji, dostarczyć listę uczestników z podanymi rocznikami, która będzie potwierdzona przez Dyrektora Szkoły.

7. Za zorganizowanie konkursu wiedzy ekologiczno- wędkarskiej w szkołach podstawowych i placówkach oświatowych - 30pkt.

Należy załączyć :

- regulamin konkursu

- listę uczestników, /nazwę i numer szkoły/ z rocznikami potwierdzone przez Dyrektora   Szkoły

 

Dział II - Sport i współzawodnictwo

8. Za uczestnictwo w drużynowych mistrzostwach rejonu kadetów -7 pkt. od zawodnika ,10 pkt. od zawodniczki.Za zajęcie indywidualnie miejsca w sektorze I miejsce -15 pkt. II - 9 pkt., III 8 pkt. itd. Drużynowo: I miejsce- 30 pkt., II -20 pkt. III -10 pkt. Udział minimum 3 drużyn 3- osobowych: Punktuje tylko jedna drużyna z koła (za pozostałych startujących zawodników - po 5 pkt.).

 9. Za uczestnictwo w drużynowym finale rejonów kadetów - 30 pkt. od drużyny.

 10. Za zorganizowanie ogólnodostępnych zawodów wędkarskich w dyscyplinach  spławikowej, muchowej, spinningowej i rzutowej po 30 pkt  lub za każdego startującego zawodnika w dyscyplinach:

-spławikowej   - po 2 pkt lecz nie więcej jak 30 punktów,

-muchowej      - po 6 pkt. Lecz nie więcej jak 30 punktów,         

-spinningowej - po 6 pkt. Lecz nie więcej jak 30 punktów,

- rzutowej       - po 5 pkt. Lecz nie więcej jak 30 punktów.

 11. Za uczestnictwo w indywidualnych zawodach rejonu - eliminacje do zawodów "Młode Talenty" 7 pkt. zawodnika i10 pkt. od zawodniczki. Punktacja indywidualna, za zajęcie
 I miejsce - 20 pkt.(...) XX miejsce -1 pkt.

12. Za uczestnictwo kadetów w mistrzostwach koła spławikowych, spinningowych, muchowych i rzutowych  -7 pkt. od zawodnika, 10 pkt. od zawodniczki - obowiązkowo opłacone składki. Ocena wg. protokołów dostarczonych do Okręgu.

13. Za uczestnictwo w mistrzostwach okręgu we wszystkich dyscyplinach w kategorii kadet -10 pkt. za każdą turę od zawodnika. Dodatkowo za zajęte łącznie miejsca w klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce - 20 pkt. (...) XX miejsce -1 pkt.                             

 14. Za uczestnictwo w zawodach "Młode Talenty": 7 pkt. od zawodnika 10 pkt. od zawodniczki. Punktacja za zajęte miejsca indywidualnie :
1 miejsce - 20 pkt. (...)                 XX miejsce 1 pkt.             

15. Za zorganizowanie w kole zawodów otwartych dla kadetów, w których startuje młodzież do lat 16 (zawody open) - 2 pkt.od zawodnika / juniora -do 16 lat i kadeta/. Przy młodzieży startującej w zawodach zapisujemy rocznik na liście startowej. Nie więcej niż 30 punktów.

16. Za zorganizowanie wycieczki wędkarskiej, w której uczestniczy co najmniej 10 członków - uczestników 50 pkt. - udział w wyciecze minimum 10 dzieci.  

Przyznawane będą punkty tylko za jedną wycieczkę, obowiązkowo dostarczyć ksero zbiorowego, dodatkowego ubezpieczenia uczestników wycieczki.                                                                                                                                           

17. Za uczestnictwo w zawodach organizowanych przez okręg dla kadetów -7 pkt. od zawodnika oraz 10 od zawodniczki. Nie zaliczamy startujących zawodniczek i zawodników w zawodach I i II ligi.  Punktacja indywidualna 1miejsce - 20 pkt.(...) XX miejsce -l pkt.

18. Za uczestnictwo w zawodach rangi krajowej /ogólnopolskie/, organizowanych przez Zarząd Główny PZW po 20 pkt. i międzynarodowych po 40 pkt.od zawodnika.                     
Za zajęcie I miejsca 20 pkt. (...) XX miejsca 1 pkt.

19. Za uczestnictwo w Ogólnopolskich Olimpiadach Wędkarskich /do lat 16/ - 20 pkt. za zawodnika oraz za zajęte miejsca indywidualnie w klasyfikacji generalnej olimpiady :           
 I miejsce - 20 pkt, (...)  XX miejsce- 1pkt.

20. Za organizację zawodów wędkarskich otwartych o mistrzostwo szkół podstawowych , placówek oświatowych , placówek opiekuńczo- wychowawczych dzieci do lat 14:

- gdy startuje jedna szkoła lub placówka- 30 pkt

- gdy startują dwie szkoły lub placówki- 40 pkt

- gdy startują trzy i więcej szkół lub placówek- 50 pkt

 

Kompletne materiały należy przesłać na adres Zarządu Okręgu PZW Katowice z dopiskiem, Komisja d/s. Młodzieży w terminie do 31 października 2011r.        

    Kołom przysługuje prawo do odwołania się na piśmie w ciągu 7 dni od ogłoszenia oficjalnych wyników współzawodnictwa.

O przyznaniu punktów w konkursie zdecyduje powołana Komisja przy  Komisji d/s. Młodzieży przy ZO PZW  Katowicach, na podstawie przysłanych zweryfikowanych materiałów, w tym: zgłoszenie wraz z rocznym planem działalności  z kadetami oparty na dzienniku i listach obecności z podpisami uczestników zajęć, szkoleń oraz treningów, zaplanowanych wycieczek, zawodów wraz z kompletnymi protokołami i listami startowymi, obowiązkowo podanymi datami urodzeń uczestników.

Za dostarczenie niekompletnych materiałów z danej dyscypliny nie będą przyznawane punkty. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie listopada - grudnia 2011r.

ZDOBYTE NAGRODY PIENIĘŻNE, KOŁA. MOGĄ PRZEZNACZYĆ TYLKO NA DZIAŁALNOŚĆ LUB ZAKUP SPRZĘTU DLA MŁODZIEŻY.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.