Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Młodzieżowy Klub Przyrodnika i Wędkarza

 

W naszym kole ogromną wagę przywiązujemy do pracy z dziećmi i młodzieżą, dlatego też postanowiliśmy utworzyć Młodzieżowy Klubu Przyrodnika i Wędkarza. Udało się to dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", w skrócie PO RYBY 2007-2013. Celem podjętego przez nas projektu była właśnie organizacja otwartego koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży z terenu oddziaływania LGR.

 

Same pieniądze to nie wszystko. Aby sprostać w sposób ciekawy i atrakcyjny temu zadaniu, potrzebne są ciekawe i atrakcyjne metody szkolenia, a co za tym idzie takie też materiały szkoleniowe. Chcąc dotrzeć do młodzieży przyzwyczajonej do nowych technologii multimedialnych w ramach organizacji zajęć teoretycznych Klubu, opracowaliśmy zestaw prezentacji o tematyce wędkarskiej, rybactwie i ochronie środowiska. Przygotowane materiały zostały zrecenzowane przez partnera projektu – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. Niżej zamieszczone prezentacje mogą zostać wykorzystane dla potrzeb edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, a także w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności poruszania się w świecie internetu.Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do jak najszerszego korzystania z poniższych materiałów.

Przyroda a człowiek
Woda jako środowisko życia
Ichtiofauna
Ryby
Jak bezpiecznie, legalnie i skutecznie łowić ryby

Jak efektywnie korzystać z Intrernetu