Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Z kart historii

 

     

             Przypomnienie z kart historii wędkarstwa w Kętach       

 

Odzyskanie niepodległości oraz bliskość rzeki Soły stworzyły możliwość powołania do życia w maju 1920r. Towarzystwa Sportu Wędkarskiego i Rybackiego w Kętach. Towarzystwo to skupiające 30 członków swoja działalność wędkarską oparło na wydzierżawionym odcinku rzeki Soły począwszy od mostu w Porąbce do mostu w Bielanach . Wybrany pierwszy zarząd  na czele którego stanął ówczesny burmistrz  Kęt Edward Zajączek postanowił wydzierżawić od dyrekcji Dóbr Żywieckich hrabiego Habzburga  część potoku Wielka Puszcza i wybudować tam wylęgarnie własnego pstrąga potokowego, hodowla oparta była na ikrze tarlaków pozyskiwanych z rzeki Soły. Wsparcie finansowe z Fundacji Ochrony Rybołówstwa pozwoliło Towarzystwu na rozbudowę wylęgarni i hodowlę własnego narybku łososia. 

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Towarzystwa w Kętach . Po jej zakończeniu w dniu 10.VI.1945r. reaktywowano na nowo Towarzystwo skupiające wówczas 40 członków z zarządem w składzie: Piotr Bielewicz , Karol  Kaczmarczyk , Franciszek Jura , Aleksander Kłosiński. Uporządkowano Ośrodek  Zarybieniowy  wznowiono wylęg pstrąga, którym zarybiano Sołę, jednocześnie  obok zapory wybudowano pawilon w którym uruchomiono smażalnie ryb.

Powołany do życia 19.III.1950r .Polski Związek Wędkarski przejął Ośrodek Zarybieniowy w Porąbce . Towarzystwo przyjęło nazwę Koło PZW w Kętach , prezesem wówczas był Stefan Belak. Liczebność członków koła powoli wzrastała i tak w roku 1975 było ich 256-ciu a w 1992r.  koło liczyło już 907 członków .W chwili obecnej do naszego koła należy około 450 członków . Przez całe lata wędkarze borykali się z lokalem na swoją siedzibę . Dopiero w 1986r. za staraniem działaczy ówczesnego zarządu z prezesem Krzysztofem Jura po otrzymaniu zgody od Spółdzielni Mieszkaniowej na adaptację pomieszczeń piwnicznych i wykonaniu wraz z wędkarzami ogromu pracy mógł przeprowadzić się z pomieszczenia na poddaszu „Sielanki” do nowego klubu na osiedlu 700-lecia 5. Ostatnim osiągnięciem wzbogacającym działalność wędkarską w Kętach były starania Zarzadu Koła z Prezesem Stanisławem Cinalem na czele o zakup zbiornika wodnego po eksploatacji żwiru od RSP Tęcza Bielany na trenie obszaru gminnego Kęt. Dnia 25-08-2003r. Zarząd Okręgu Bielsko Biała zakupił zbiornik. Decyzją zarządu Okręgu w dniu

18-02-2004r. przekazuje w formie dzierżawy w użytkowanie sportowo-rekraacyjne dla wędkarzy PZW Koła Kęty nazwane przez działaczy Koła „DYRCZONIÓWKĄ”. Łowisko nazwano „Dyrczoniówka” dla upamiętnienia Prezesa Okręgu Bielsko-Biała Mieczysława Dyrczonia, który podjął wraz z Zarządem Okręgu decyzje o zakupie zbiornika ale z powodu nagłej śmierci nie doczekał jej realizacji. W latach 90-tych przy zaangażowaniu ówczesnych działaczy Koła i Instruktorów Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej kolegów Cinal Stanisław, Kobielus Tadeusz, Sienkiewicz Tadeusz, i Walus Piotr powstała Szkółka Wędkaska , skupiająca na swoich zajęciach dzieci i młodzież Kęt i okolic. Praca z młodzieżą powoli zaczynała przynosić efekty. Z roku na rok drużyny kadetów i juniorów w zawodach spławikowych na szczeblu Okręgu Bielsko Biała zaczynają odnosić coraz większe sukcesy tak indywidualnie jak i drużynowo. Wychowankowie szkółki wędkarskiej biorący udział w zawodach wędkarskich rozsławiają Koło Kęty na szczeblu ogólnopolskim. Zajęte miejsca upoważniały do reprezentowania Koła Kęty na Mistrzostwach Okręgu oraz Mistrzostwach Polski.

2007r. Kadet Pyrdziak Krzysztof – mistrz Okręgu Bielsko Biała startował w Mistrzostwach Polski.

2008r. Kadetka Zuzanna Sternal, Junior młodszy Pyrdziak Krzysztof oraz junor starszy Bies Szymon mistrzowie Okręgu startowali w Mistrzostwach Polski.

2009r. w kategorii junior młodszy Zuzanna Sternal mistrz Okręgu startowała w Mistrzostwach Polski.

2010r. w kategorii  junior młodszy Zuzanna Sternal oraz junior starszy Bies Szymon mistrz Okręgu startowali w Mistrzostwach Polski.

2011r. w kategorii  junior młodszy Zuzanna Sternal  mistrzyni Okręgu oraz Chrzanowska Magdalena, Wojtyła Natalia startowali w Mistrzostwach Polski.

Wychowanek Koła Kęty Pyrdziak Krzysztof w drużynie Okręgu Bielsko Biała  w latach 2005 do 2008 reprezentował Okręg Bielsko Biała  w cyklu Olimpiad Młodzieży Wędkarskiej  Warszawa, Skierniewice, Zator od 2008 Międzybrodzie. W 2008r. i 2009  w w/w olimpiadach startowała również Zuzanna Sternal. Obecnie w naszym Kole z młodzieżą pracuje pięciu instruktorów i dwuch inspektorów Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej. 

Bogata jest historia Kęckiego Towarzystwa Wędkarskiego i Koła PZW. Długa jest lista działaczy szczególnie zasłużonych w różnych okresach działalności .Spośród nich wymienić trzeba tych którzy  odeszli na zawsze : Edward Zajączek , Józef Sroka , Aleksander Kłosiński , Stefan Belak , Michał Kolasa , Tadeusz Szymański , Mieczysław Jarząbek , Kazimierz Majka, Witold Darżynkiewicz, Aleksander Bezwiński, Mieczysław Pietrasiewicz, Ryszard Zarębski, Stanisław Cinal, Tadeusz Sienkiewicz .

 

 

W chwili obecnej Zarząd Koła reprezentują:

Kobielus Tadeusz -  prezes.

Pyrdziak Bogdan  v-ce prezes d/s organizacyjnych.

 

Kazek Wojciech – sekretarz.  

Cinal Łukasz - skarbnik.

 

Oboza Czesław – gospodarz.

 

 

Oboza Czesław  - kapitan sportowy.

 

 

Sternal Stanisław  -  opiekun młodzieży

 

 

Walus Piotr  - rzecznik dyscyplinarny.

 

Tobiasiewicz Dariusz, Chrzanowski Jan, Biczak Jarosław - członkowie zarządu.