Koło PZW Kęty
http://www.pzw.org.pl/kety

Aktualności

Zebranie sprawozdawcze 2015

Aktualności | 2016-03-24 | Publikujący: Koło PZW Kęty

Kęty 2015-12-13

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu Koła P.Z.W. Kęty za 2015r

 

 

 

Zarząd Koła odbył 12 posiedzeń, które były protokołowane, kopie protokołów zostały przesłane do Zarządu Okręgu P.Z.W. w Bielsku Białej. Zarząd Koła pracował zgodnie ze Statutem P.Z.W. Wnioski i uchwały podjęte na zebraniu sprawozdawczym w dniu 2014-12-14r były realizowane na bieżąco. Zarząd Koła na swoich posiedzeniach podejmował uchwały w sprawach działalności:   

·       sportowej, szkoleniowej, egzaminacyjnej oraz bieżącej zgodnie z  planem pracy.


Działalność finansowa Koła była zgodna z preliminarzem budżetowym przyjętym na zebraniu sprawozdawczym.


     Na dzisiejszym zebraniu sprawozdania ze swojej działalności w 2015r przedstawią :

-        Komisja Rewizyjna Koła

-        Skarbnik Koła

-        Rzecznik Dyscyplinarny

-        Sąd Koleżeński

-        Kapitan Sportowy vice prezes do spraw sportu

Przedstawiony zostanie również preliminarz budżetowy Koła na rok 2016 do zatwierdzenia w dniu dzisiejszym. W imieniu zarządu chcę podziękować wszystkim uczestnikom zawodów wędkarskich organizowanych  przez Zarząd naszego Koła oraz wszystkim wędkarzom, którzy godnie reprezentowali nasze Koło a zarazem Miasto i Gminę Kęty we wszystkich zwodach na różnych szczeblach i we wszystkich kategoriach.


W imieniu Zarządu P.Z.W Koło Kęty serdeczne podziękowania dla władz lokalnych czyli Burmistrza Miasta i Gminy Kęty pana Krzysztofa Klęczara i podległe mu Urzędy za wsparcie finansowe które, umożliwiło start naszych dwóch zawodniczek w cyklu zawodów spławikowych Grand Prix Polski, zarządowi Okręgu P.Z.W. w Bielsku Białej, sklepu "MARGOT", Gospodarzowi naszego Koła, członkom komisji za rzetelną pracę na rzecz Koła, wszystkim sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju działalności naszego Koła.

 

Zdjęcia