Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

TABELA SKŁADEK NA 2018 R. W OKRĘGU PZW KIELCE

L.p. RODZAJ SKŁADKI KWOTA
I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA
  1. podstawowa 86,-
  2. ulgowa 43,-
  - młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat.  
  - członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW  
  - kobiety od 60 roku życia, (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek)pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat.  
  - mężczyźni od 65 roku życia, (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek)pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat.  
     
  3. uczestnik - do 16 lat. 22,-
  4. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami. 22,-
     
II. SKŁADKA CZŁONKOWSKA ROCZNA na ochronę i zagospodarowanie wód pełna  
  1. podstawowa 100,-
  2. ulgowa   58,-
  - kobiety od 60 roku życia, (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek)pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat.  
  - mężczyźni od 65 roku życia, (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek)pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat.  
  3. uczestnik - do lat 16 26,-
     
III. WPISOWE  
  1. członka zwyczajnego PZW 25,-
  2. uczestnika do lat 16 12,-
 
 
IV. LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA 5,-
  (Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską). 
 
V. SKŁADKA OKRESOWA dla członków PZW  
  - 1 dniowa 20,-
  - 3 dniowa 40,-
     
VI. OPŁATA OKRESOWA DLA NIEZRZESZONYCH  
  - 1 dniowa 35,-
  - 3 dniowa 75,-

1.  Składka okręgowa upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych i górskich. Wnoszący składkę okręgową otrzymuje dokument   „Zezwolenie na amatorski połów ryb” opatrzony hologramem. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2018 r. Druk jest bezpłatny.    

2.  Składkę członkowską i okręgową uczestnika uprawnionego do swego łowiska uiszcza młodo lat 16. Składka ta upoważnia do wędkowania na wodach  ogólnodostępnych w całym kraju.

3.  Honorowi Członkowie PZW zgodnie z § 15 ust.2 Statutu PZW są zwolnieni ze składki członkowskieoraz składki okręgowej za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie odznaczeni odznaką PZW Złotą z Wieńcami opłacają tylko ulgową składkę członkowską

5.  Ulgami nie są objęte składki okresowe.

6.  Składki okresowe upoważniają do wędkowania na wodach nizinnych i górskich. Wnoszone są  wyłącznie w formie przelewu bankowego, internetowego, aplikacji eOkoń zamieszczonej na stronie www.pzw.org.pl/kielce lub opłaconego na poczcie. Dodatkowowędkarz zobowiązany jest do posiadania Karty wędkarskiej, wypełnionego druku „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką”  pobranego ze strony internetowej Okręgu PZW  Kielce (pzw.org.pl/kielce) i rejestru połowu zamieszczonego przy druku zezwolenia (pzw.org.pl/kielce).

Członek zrzeszony - opłacił składkę członkowska w bieżącym roku.

Członek niezrzeszony - brak opłaty składki członkowskiej w bieżącym roku - lecz musi posiadać kartę wędkarską

 

     Uchwała Nr 27 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dn. 20.11.2017 r. obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin