Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD OKRĘGU PZW W KIELCACH W ROKU 2019

UCHWAŁA NR 1-19 - w sprawie powołania Kół wędkarskich w Niekłaniu i Czarnej.

UCHWAŁA NR 2-19 - w sprawie weryfikacji sędziów wędkarskich.

UCHWAŁA NR 3-19 - w sprawie ograniczeń na zbiorniku w Suchedniowie.

UCHWAŁA NR 4-19 - w sprawie zmiany cen materiału zarybieniowego.

UCHWAŁA NR 5-19 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu.

UCHWAŁA NR 6-19 - w sprawie zatwierdzenia diet społecznych skarbników Kół.

UCHAWŁA NR 7-19 - w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu PZW w Kielcach na 2019 r.

UCHWAŁA NR 8-19 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w Kołach w Niekłaniu i Zagnańsku.

UCHWAŁA NR 9-19 - w sprawie podziału środków finansowych na sport wyczynowy w 2019 r.

UCHWAŁA NR 10-19 - w sprawie nadania tytułów i licencji sędziów wędkarskich.

UCHWAŁA NR 11-19 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu Spinnigowych Mistrzostw Okręgu PZW w Kielcach.

UCHWAŁA NR 12-19 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Kielcach za 2018 r.

UCHWAŁA NR 13-19 - w sprawie upoważnienia Prezesa ZO, Wiceprezesa ZO oraz Dyrektora do podpisywania jednoosobowo umów zleceń i umów o dzieło.

UCHWAŁA NR 14-19 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską w Kole PZW w Czarnej.

UCHWAŁA NR 15-19 - w sprawie przyznania dotacji w wysokości 1.000,00 zł dla Społecznej Straży Rybackiej Okregu PZW w Kielcach.

UCHWAŁA NR 16-19 - w sprawie powołania klubu wędkarskiego WKS Radoszyce.

UCHWAŁA NR 17-19 - w  sprawie sfinansowania remontu grobli na zbiorniku w Chorzewie.

UCHWAŁA NR 18-19 - w sprawie połowu ryb na zbiorniku Żurawniki.

UCHWAŁA NR 18a-19 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności w 2018 r. ZO, OKR, OSK.

UCHWAŁA NR 19-19 - w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej w Kole PZW w Rudkach.

UCHWAŁA NR 20-19 - w sprawie pokrycia 50% kosztów pogłębienia zbiornika "Błonie" w Sobkowie.

UCHWAŁA NR 21-19 - w sprawie wyrażenia zgody na używanie środków pływających na zbiorniku "Pompa" w Gackach.

UCHWAŁA NR 22-19 - w srawie wymiarów ochronnych na zbiornikach Mokrsko, Błonie, Staniowicach k/Sobkowa.

UCHWAŁA NR 23-19 - w sprawie doprowadzenia ksiąg wieczystych Mieronice do zgodności z rzeczywistym stanem.

UCHWAŁA NR 24-19 - w sprawie doprowadzenia ksiąg wieczystych Słupów do zgodności z rzeczywistym stanem.

UCHWAŁA NR 25-19 - w sprawie zatwierdzenia wniosków o nadanie odznak i medali PZW.

UCHWAŁA NR 26-19 - w sprawie nadania odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz".

UCHWAŁA NR 27-19 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu.

UCHWAŁA NR 28-19 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu.

UCHWAŁA NR 29-19 - w sprawie nadania tytułów i licencji sedziów wędkarskich.

UCHWAŁA NR 30-19 - w sprawie dofinansowania udziału zawodnika w Gruntowych G-P Polski.

UCHWAŁA NR 31-19 - w sprawie utworzenia całorocznego tarliska na zbiorniku w Bodzentynie.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin