Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin cyklu rzutowych zawodów halowych ZIMA

Regulamin cyklu rzutowych zawodów halowych ZIMA - do wydruku

 

REGULAMIN

CYKLU HALOWYCH ZAWODÓW RZUTOWYCH DLA MŁODZIEŻY pod nazwą

Zima`2018 (2019,2020 itd.).

ROZGRYWANYCH POD PATRONATEM KOMISJI D/S MŁODZIEŻY ZO PZW W KIELCACH.

 

1. Cykl zawodów przeznaczony jest dla młodzieży okręgu kieleckiego PZW.

 

2. Celem cyklu jest propagowanie sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży okręgu kieleckiego PZW w niesprzyjającym innym formom wędkarstwa okresie zimowym oraz przygotowanie młodzieży do startów w okręgowych i ogólnopolskich olimpiadach młodzieży wędkarskiej organizowanych przez Zarząd Okręgu PZW w Kielcach i Zarząd Główny.

 

3. Zawody organizują wyznaczone koła PZW. Miejsca i daty ich rozgrywania umieszczane są w terminarzu imprez okręgowych oraz są ogłaszane w komunikatach publikowanych na portalu związkowym www.pzw.org.pl/kielce/. Zgłoszenia uczestników do udziału w zawodach przyjmują koła organizujące zawody.

 

4. Na poszczególnych zawodach cyklu rozgrywane będą trzy konkurencje rzutowe 3-boju spinningowego (nr 3 (Arenberga), nr 4 (skish spinningowy) oraz nr 5 (odległość spinningowa przy użyciu ciężarka korkowego według wzoru opracowanego na potrzeby Ogólnopolskiej Halowej Olimpiady Młodzieży w Stąporkowie lub nowszych konstrukcji ciężarków umożliwiających rzuty na odległość na halach o długości nie mniejszej niż 35 m) oraz test sprawnościowy (rzut piłeczką tenisową do tarczy Arenberga), a także test wiedzy ekologiczno-wędkarskiej rozgrywany według zasad wynikających z Regulaminu rozgrywania Olimpiad Młodzieży w Sportach Wędkarskich Rady ds. Młodzieży ZG PZW.

 

5. Każda tura cyklu traktowana jest jako odrębne zawody - organizator prowadzi własną klasyfikację i przyznaje, w miarę posiadanych możliwości, wyróżnienia i nagrody. O kolejności miejsc w każdej kategorii na poszczególnych zawodach cyklu decyduje niższa suma miejsc uzyskanych w trzech rozegranych konkurencjach (tj. w 3-boju spinningowym, w teście sprawnościowym i w teście wiedzy ekologiczno-wędkarskiej). Przy równej sumie miejsc decyduje wyższa suma punktów zdobytych we wszystkich rozegranych konkurencjach. W razie dalszej równości wyżej klasyfikowany będzie zawodnik, który uzyskał mniejszą liczbę punktów za zajęte miejsce w którejkolwiek konkurencji.

 

6. Koszty dojazdu na zawody ponoszą uczestnicy (koła, kluby, itp.).

 

7. Punktacja końcowa cyklu:

 

7.1. prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja indywidualna w kategorii kadetów(do 12 lat) i (do 14 lat) oraz juniorów(do 16 lat), bez podziału na płeć. Poza konkursem może również startować młodzież w wieku do 18 lat,

 

7.2. o kolejności zajętych miejsc decydować będzie suma miejsc zajętych przez zawodnika na wszystkich zawodach danego cyklu (mniejsza suma miejsc = wyższa lokata). Przy równej sumie miejsc decyduje większa liczba punktów zdobytych na wszystkich rozegranych zawodach zaliczonych do cyklu (więcej zdobytych punktów = wyższa lokata),

 

7.3. w przypadku równej sumy miejsc i punktów, o lokacie w klasyfikacji końcowej decydować będą wyższe miejsca zajęte na poszczególnych zawodach.

 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Rozgrywania Olimpiad Młodzieży w Sportach Wędkarskich opracowanego przez Radę ds. Młodzieży przy ZG PZW oraz Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego.

 

9. Zawody będą jedną z form wyłonienia reprezentacji Okręgu Kieleckiego PZW na ogólnopolskie olimpiady młodzieży wędkarskiej oraz kwalifikacji na wakacyjne obozy wędkarskie młodzieży Okręgu Kieleckiego PZW.

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin